Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Workshops

Door de Coronasituatie worden  i.p.v. workshops regelmatig webinars over verschillende thema’s georganiseerd. Blended learningdeskundigen leggen hierin online uit hoe je online tools kunt inzetten om je gestelde leerdoelen (nog) effectiever of efficiënter te bereiken. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig.

In deze workshop leer je in welke situaties een kennisclip doeltreffend is. Tevens ervaar je wat een goede kennisclip met de lerende doet en ga je zelf de eerste stap zetten voor het ontwerpen van een effectieve en aantrekkelijke kennisclip voor je eigen onderwijspraktijk.

Ga naar workshop

Animaties zet je in wanneer een onderwerp vraagt om visualisatie. De beelden dragen bij aan het overbrengen van de informatie. Ook kan een animatie de informatie ‘aantrekkelijker’ maken om tot je te nemen. Onderwerpen waarover je een animatie kan maken zijn bijvoorbeeld procedures, verhalende thema’s en complexe concepten.

De workshop richt zich op wanneer en hoe je een animatie in kunt zetten in je onderwijs en op hoe je een script schrijft. Vervolgens ga je zelf aan de slag met het schrijven van een (eerste) script en met het programma.

Ga naar workshop

Het oefenen van communicatieve vaardigheden kan op de universiteit best lastig zijn. In het contactonderwijs is er niet altijd tijd genoeg om alle studenten te laten oefenen. TrainTool en DialogueTrainer! maken het mogelijk om communicatieve vaardigheden online te trainen. Tijdens deze workshop krijg je een demo van beide tools. Daarnaast maken we een vergelijking tussen beide tools, waardoor je na afloop van de workshop een goed beeld hebt van de mogelijkheden van deze tools voor je onderwijs!

Ga naar workshop

In deze workshop krijg je een aantal vuistregels waaraan een goede toets moet voldoen, zowel voor toetsen met gesloten als open vragen. In een oefening kijken we samen kritisch naar de kwaliteit van jouw eigen toetsvragen, zodat je deze kunt verbeteren en in de toekomst nog betere vragen kunt ontwikkelen. Verder gaan we praktisch aan de slag: je leert hoe je je eigen toetsvragen in Remindo kunt zetten en hoe je een toets op kunt bouwen. Tevens laten we zien hoe je vragen kunt hergebruiken in andere toetsen. Zo kun je een itembank opbouwen waar je jarenlang profijt van kunt hebben.

In de workshop ga je aan de slag met eigen vragen. Neem een eigen toets (of toets om te oefenen) mee naar de workshop! Ook is het nodig om een eigen laptop mee te nemen.

Ga naar workshop

Heb je al een digitale toets afgenomen in Remindo en wil je weten hoe je de resultaten kunt analyseren? Dan is deze workshop voor jou.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe ziet een toetsanalyse in Remindo er uit?
  • Hoe interpreteer je de gegevens (P, Rir, Rit, Cronbach’s alpha)?
  • Wat doe je als de toets heel slecht is gemaakt?
  • Wat doe je met een vraag die door iedereen fout of juist goed is beantwoord?
  • Kun je een vraag verwijderen of een ander alternatief goed rekenen?
  • Hoe beoordeel je achteraf de kwaliteit van je vragen?
Ga naar workshop

Tijdens deze workshop ga je op zoek naar manieren om je studenten te activeren. Dit kan helpen voor betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens de contacttijd. Een manier om dit toe te passen in je onderwijs is door middel van flipping the classroom.

Het eerste deel van de workshop is gericht op activerende werkvormen die je kunt inzetten in jouw onderwijs. Ook kijken we naar de verbinding tussen contactonderwijs en online onderwijs. Daarom ga je in het tweede deel van de workshop aan de slag met een tool waarmee je je onderwijs effectief kunt vormgeven. Hierbij kun je kiezen uit de tools XerteFeedbackFruits 2.0(interactive document) en Scalable Learning.

Neem voor deze workshop een laptop en de leerdoelen van je cursus mee. Mocht je geen laptop tot je beschikking hebben, stuur dan een mail naar dp.educate-it@uu.nl.

Ga naar workshop

Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Een votingtool kan hier een oplossing voor zijn! Met een votingtool kun je studenten vragen stellen tijdens je onderwijs. Studenten reageren tegelijkertijd via hun telefoon of laptop. Vervolgens bepaal jij hoe de resultaten aan de hele groep worden getoond. In deze workshop komen het waarom, wanneer en hoe van een votingtool aan bod. Ook bespreken we welke votingtools er beschikbaar zijn, welke ondersteund worden door de Universiteit Utrecht en waarin ze van elkaar verschillen. In de tool van jouw voorkeur verken je de mogelijkheden.

Ga naar workshop

Wil je meer interactie in je contactonderwijs? Studenten die beter voorbereid zijn op colleges? Weten wat studenten wel en niet kunnen, zodat je als docent hier beter op in kunt spelen? Flexibeler feedback kunnen geven? Blended learning kan bij al deze wensen een rol spelen.

Tijdens deze workshop kijk je samen met collega-docenten onder begeleiding van Educate-it naar je onderwijsontwerp. We zullen vanuit jouw leerdoelen het onderwijs (her)ontwerpen en kijken naar een effectieve afstemming tussen online- en face-to-face leeractiviteiten. Door in een kleine groep te kijken naar je eigen onderwijs, krijg je een idee hoe je kunt starten met je eigen (kleine) onderwijsvernieuwing.

Ga naar workshop

In deze workshop ontwerp je een (peer)feedbackproces dat past in jouw eigen onderwijssituatie. Je leert hoe je (digitale) feedback effectief kunt toepassen en kunt inzetten om het leerproces van studenten te optimaliseren. Tijdens de workshop is er daarnaast aandacht voor de online tools die vanuit Educate-it worden aangeboden en die je kunt gebruiken ter ondersteuning van een (peer) feedbackproces.

Ga naar workshop

In de vijfde week van ieder blok wordt een workshop ‘Haal meer uit digitaal toetsen: multimedia en andere vraagtypes gegeven’. In deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden die Remindo biedt om te toetsen met vernieuwende vraagvormen en multimedia. Aan de hand van voorbeelden bespreken we de ins en outs van de verschillende vraagtypes die Remindo biedt. Na afloop kun je een weloverwogen keuze maken voor multimedia en vernieuwende vraagvormen in Remindo.

Ga naar workshop

Binnen de UU is een steeds grotere groep docenten bezig met videotoepassingen in hun onderwijs. Dat kan zijn in de vorm kennisclips, opnemen van hoorcolleges, opdrachten waarbij video’s geanalyseerd worden, studenten die in plaats van een verslag een videoclip maken.

De SIG Video UU wil kennis en ervaring uitwisselen gericht op didactisch gebruik van video: ‘Van tool naar inzetten in het onderwijs’ en een platform bieden voor het delen van Good practises op dit gebied.

De SIG wordt gevormd door een groep mensen die zich betrokken voelen bij dit onderwerp.

Als voorbeeld hebben we de SIG Media & Education van SURF met dit verschil dat wij ons richten op de UU en het UMCU.

De organisatie van de SIG is in handen van een kerngroep; een kleine groep mensen die de SIG bijeenkomsten voorbereiden en organiseren. De SIG is niet nog een overlegorgaan.

Ga naar workshop

Grasple is een tool waarin je als docent eenvoudig e-modules kan maken. De onderwijstool bevat een grote database van modules en opdrachten over allerlei onderdelen van statistiek en wiskunde. Maar je kan als docent ook je eigen modules en opdrachten maken. Door middel van deze modules kunnen studenten zelfstandig oefenen met de stof. De bestaande modules zijn activerend vormgegeven, waardoor studenten gestimuleerd worden om de opdrachten te voltooien. Hierdoor zal het contactonderwijs efficiënter verlopen en is er meer tijd om verdiepend op de stof in te gaan.

Tijdens deze workshop leer je meer over wat e-modules precies zijn en hoe je deze inzet in je onderwijs. Daarna volgt een toelichting en een demo over Grasple, waarna je zelf aan de slag gaat met de tool om de verschillende mogelijkheden verder te leren kennen.

Ga naar workshop

In deze workshop ga je aan de slag met digitale microscopie, zo bekijk je zelf digitale coupes en maak je annotaties in een coupe. Er worden voorbeelden van toepassingen en mogelijkheden van digitale microscopie in het onderwijs gegeven. Tenslotte krijg je er ook meer te horen  over de procedure om een klassieke coupe te digitaliseren.

Ga naar workshop

Dit inloopspreekuur is speciaal bedoeld voor alle collega’s die net of al lang met video in het onderwijs werken, maar ergens tegenaan lopen of hier vragen over hebben. Tijdens dit spreekuur kun je met Marjolein Haagsman, een expert op het gebied van educatieve video’s, zoeken naar oplossingen en ideeën om je eigen onderwijs verder te verbeteren.

Marjolein gebruikt als docent video’s in de opleiding Biologie en promoveert daarnaast onder andere op het inzetten van (interactieve) educatieve video’s

Ga naar workshop

Share