Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it/over-educate-it/blended-learning

Bezoek nieuwe website

Utrechts Onderwijsmodel

Bij de Universiteit Utrecht staat onderwijs centraal. Daarom wordt er al jaren in geïnvesteerd en tijd voor vrijgemaakt. Docenten kunnen hun onderwijs vernieuwen en verbeteren en vinden hierdoor uitdaging in hun werk. Studenten krijgen een uitdagend studieklimaat, passend bij hun ambities en talenten. Deze onderwijsomgeving is gebaseerd op het Utrechts Onderwijsmodel. Met dit onderwijsmodel zijn al veel successen bereikt, zoals een lagere uitval in het eerste jaar, studenten die meer uit hun studie halen én een hoog studiesucces. Als docent of student van de Universiteit Utrecht werk of studeer je volgens dit model.

De vier belangrijkste uitgangspunten van het Utrechts onderwijsmodel zijn:

  • Helder onderscheid tussen bachelor- en masterfase
  • Flexibiliteit en keuzevrijheid
  • Persoonlijk en activerend onderwijs
  • Professionele ontwikkeling van docenten

In 2018 wordt het Utrechts onderwijsmodel uitgebreid met drie nieuwe pijlers: ‘Customized learning’, ‘Evidence Based Higher Education’ en ‘Sustainable innovation’.

Share