Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Communicatievaardigheden

(2) 50+

TrainTool is een app waarmee studenten communicatievaardigheden (softskills) online kunnen trainen. Aan de hand van een filmpje wordt een situatie aan een student voorgelegd. Vervolgens wordt aan de student gevraagd om op deze situatie te reageren. Dit kunnen ze doen door een video-opname van zichzelf te maken via hun computer, tablet of mobiele telefoon. Wanneer de student tevreden is, kan de opname gedeeld worden met medestudenten en docenten, zodat zij de opname van feedback kunnen voorzien.

 • Train communicatievaardigheden online
 • Feedback door peers en/of coaches
 • Inzicht in eigen competenties
Communicatie vaardighedenIndividueelTraintoolVideorollenspelZelfstudie

 • Academische communicatieve vaardigheden kunnen getraind worden in TrainTool. Voorbeelden zijn presenteren, intake- of slechtnieuwsgesprekken of het houden van een kwalitatief interview.
 • Binnen TrainTool moet je het oefenen van een vaardigheid opdelen in deelvaardigheden. Bij de vaardigheid ‘gespreksvoering met patiënten’ zijn deelvaardigheden bijvoorbeeld ‘informatie verzamelen’ of ‘empathie tonen.’ Je kunt bij elke deelvaardigheid onder andere een tekst/uitleg en een voorbeeldfilmpje toevoegen.
 • Peer feedback: studenten kunnen elkaar in TrainTool de opgenomen filmpjes toesturen. Medestudenten kunnen elkaar feedback geven en beoordelen op de competenties van de deelvaardigheden.
 • Theorie(video’s) en voorbeelden maken meestal ook deel uit van de programma’s.
 • Student beoordeelt zijn eigen opnamen aan de hand van vastgestelde criteria.
 • Naast het delen met peers en docenten voor feedback, kunnen oefeningen ook ingesteld worden als toets met een beperkt aantal pogingen. De docent ontvangt dan automatisch de opnamen.
 • Goed te gebruiken als voorbereiding op (online of offline) colleges of om te oefenen met de theorie na een les.

 1. Vul het contactformulier in waarin je benoemt wanneer je met TrainTool aan de slag wil en wat je (onderwijs)doel is.
 2. Educate-it neemt contact met je op voor een individuele afspraak over het gebruik van TrainTool in je onderwijs.
 3. Je kan zelf of in samenwerking met ons aan de slag met je training in TrainTool. Je kunt een generieke/bestaande training gebruiken of zelf een training ontwikkelen.
 4. Tijdens de cursus monitor je de voortgang van de studenten en geef je desgewenst feedback.

De licentie van deze tool loopt tot 31 juli 2024.

Voor wat voor soort onderwijs is TrainTool geschikt?

Met TrainTool kunnen studenten communicatievaardigheden (softskills) trainen. Hierbij kun je denken aan: academisch presenteren, kwalitatief interviewen, gespreksvaardigheden (bijv. met patiënten, cliënten of leerlingen) of taalvaardigheid.

Voor wat voor soort video’s is TrainTool geschikt?

TrainTool werkt met roleplay’s: korte video-opdrachten (5-30 seconden) waarin een scenario aan de student wordt voorgelegd. De student moet hierop reageren met een reactie-video (liever niet langer dan 60 seconden). Het kort houden van de video’s is belangrijk om gericht feedback te kunnen geven op de deelvaardigheid en de bij behorende competentie(s).

Wat voor soort opdrachten kun je maken in TrainTool?

De roleplay’s in TrainTool zijn korte opdrachten gelinkt aan een deelvaardigheid. Voorbeelden waar roleplay’s over kunnen gaan:

 • Het verzamelen van de juiste informatie over een patiënt (Farmacie).
 • Probeer te achterhalen hoe een kind zich voelt (Pedagogiek).
 • Het effectief opstarten van je les (Lerarenopleiding).
 • Op een juiste manier uitleggen hoe anonimiteit in je onderzoek wordt gegarandeerd (Kwalitatieve onderzoeksmethoden).
 • Hoe je het beste je intonatie kan gebruiken tijdens een presentatie (Academisch presenteren).

De deelvaardigheden zijn onderdeel van de vaardigheid die studenten moeten leren (zoals academisch presenteren).

Hoe maak ik video’s voor TrainTool?

Dit schrikt je wellicht af, omdat het lijkt alsof het veel tijd gaat kosten. Dit valt gelukkig mee! Met je smartphone, laptop of camera kun je zelf al gemakkelijk video’s opnemen voor je training. Je kunt jezelf opnemen en acteren dat je bijvoorbeeld een patiënt bent, of je kan collega’s, familie of vrienden vragen om te helpen.

Het is ook mogelijk om video’s op te nemen in één van de Do-It-Yourself (DIY) studio’s die voor UU-docenten beschikbaar zijn. De opname ziet er dan professioneler uit en er is op afspraak technische ondersteuning van de UU beschikbaar. TrainTool kan ook ingeschakeld worden als je echt professioneel te werk wilt gaan en een deel uit handen wilt geven. Zij beschikken over acteurs en opnamemateriaal. Dit is extern en daar zijn dan ook kosten aan verbonden.

Kan ik ook andere onderwijsmaterialen toevoegen aan mijn cursus in TrainTool?

Je kan voorafgaand aan de roleplay-oefening een voorbereiding toevoegen in de vorm van een video (of afbeelding) met begeleidende tekst. Daarnaast kun je bijlagen toevoegen op de algemene pagina van je training (zoals een handleiding).

Op welke manier kan er feedback gegeven worden in TrainTool?

Als de student een reactie-video heeft gemaakt kan hij/zij deze delen met medestudenten. Daarnaast kan de docent feedback geven op de door de student ingestuurde video. Feedback geven doe je tekstueel. Daarnaast beoordeel je of de student voldoet aan de vooraf ingestelde competenties.

 

Vanuit Educate-it worden docenten van de Universiteit Utrecht gestimuleerd en ondersteund in het gebruik van ICT tools in hun onderwijs. Educate-it onderzoekt regelmatig wat de ervaringen van zowel docenten als studenten zijn met betrekking tot deze tools. In dit overzicht worden resultaten uit verschillende evaluatierapportages verbonden en vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Bekijk het volledige onderzoek

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs?

Bekijk het volledige onderzoek

Traintool scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.05 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.1 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 2.93 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten

 • Lotte Gerritsen /

  Gebruiksgemak
  Activeert mijn studenten
  Ik zou deze tool aan mijn collega's aanraden
 • Ilse van Liempt /

  Gebruiksgemak
  Activeert mijn studenten
  Ik zou deze tool aan mijn collega's aanraden