Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Studenten ontwikkelen toetsvragen

10+

 

In Peerwise ontwikkelen studenten zelf toetsvragen. Deze vragen kunnen ze met elkaar delen en van feedback voorzien. Het formuleren van vragen stimuleert om dieper over de stof na te denken en daarnaast leren ze de lesstof vanuit verschillende invalshoeken te bekijken door de vragen te beantwoorden.

 • Student ontwikkelt toetsvragen
 • Stimuleert verdiepend leren
 • Studenten beoordelen elkaar toetsvragen
Peerwise

Peerwise kun je op allerlei manieren gebruiken in je onderwijs, bijvoorbeeld:

 • als voorbereiding op een werkcollege alle studenten een aantal toetsvragen en bijbehorende antwoorden laten ontwikkelen. Tijdens het werkcollege een aantal vragen plenair bespreken en toelichten waarom je deze vragen wel of juist niet in een tentamen zou opnemen.
 • studenten vragen laten ontwikkelen voor een centrale database van de cursus, zodat ze deze kunnen gebruiken als voorbereiding op een toets.
 • studenten feedback laten geven op elkaars vragen door aan te geven of ze de vraag inhoudelijk goed en van voldoende niveau vinden. Wanneer studenten feedback ontvangen op hun vraag, krijgen ze de mogelijkheid om de vraag aan te passen en te verbeteren.
 1. Maak een ‘instructor’ account aan op https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/. Zie hiervoor de handleiding. Het duurt twee á drie dagen voordat je instructor account wordt bevestigd door PeerWise.
 2. Maak een cursus aan in PeerWise.
 3. Geef studenten toegang tot je cursus in PeerWise, hoe je dit het snelst doet, kun je vinden in de handleiding.
 4. Tijdens de cursus kun je de ontwikkelde en beantwoorde vragen van de studenten monitoren in PeerWise.

Wil je jouw studenten voorbereiden op het maken van goede meerkeuzevragen? Laat ze deze video zien!

Voor Peerwise is geen licentie noodzakelijk: deze tool is vrij toegankelijk

Hoe kan ik aan slag met Peerwise?
Maak een instructor account aan op de website van Peerwise . Zie verder de detailinformatie in de docentenhandleiding.
Let op: Peerwise is niet direct te gebruiken, het account moet eerst bevestigd worden door Peerwise. Dit kan één of twee dagen duren. Je ontvangt dan een mail met een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee je kunt inloggen op Peerwise.

Hoe geef ik mijn studenten toegang tot Peerwise?
Studenten maken een studentaccount aan via: http://peerwise.cs.auckland.ac.nz/at/?uu_nl

Zijn de vragen vanuit Peerwise te exporteren?
De ontwikkelde vragen kunnen geëxporteerd worden naar een tekstbestand, zodat ze makkelijk tijdens een college of werkgroep kunnen worden behandeld.

Op welke manier worden de vragen binnen Peerwise geordend?
Binnen een cursus kun je als docent ‘course tags’ (onderwerpen) toevoegen. Daardoor worden de vragen gecategoriseerd op onderwerp en kunnen de studenten de ontwikkelde vragen binnen een bepaalde categorie plaatsen. Dit kunnen onderwerpen van de lesstof zijn, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de vragen per week te categoriseren. Daarnaast is het een optie om in te stellen dat studenten zelf onderwerpen kunnen toevoegen.

Context en Interventie
In het eindexamen van de eerstejaars Bachelorcursus Macroeconomics (blok 4, REBO, 2016- 2017) wordt het toepassen van macro-economische modellen getoetst. Studenten blijken hierop uit te vallen. Om studenten sterker te trainen in het toepassen van de basismodellen en het oefenen van de modellen bij de studenten te stimuleren, zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd, onder andere met ICT-tools. Als ICT-tool is uiteindelijk voornamelijk de inzet van Peerwise geëvalueerd. Wegens ontwikkelingen in de loop van de cursus zijn andere tools uiteindelijk niet ingezet of zijn er geen (bruikbare) gegevens van deze tools verkregen.

(verondersteld) Mechanisme
Het achterliggende idee is dat de tools ertoe leiden dat studenten regelmatiger studeren, dat kennisuitwisseling tussen studenten onderling makkelijker wordt en studenten zo meer van elkaars kennis kunnen profiteren. Als studenten via Peerwise wekelijks actief bezig zijn met de stof door vragen te ontwerpen, te beoordelen en te beantwoorden, zal dit leiden tot een betere indruk van wat belangrijk is in de leerstof. Tevens kunnen studenten zo van elkaar leren.

Uitkomsten
Door zowel studenten als docenten lijkt de inzet van ICT-tools in de cursus Macroeconomics matig geëvalueerd te worden. Desondanks lijkt het gebruik van een tool als Peerwise positief bij te dragen aan de twee onderdelen van het tentamen (open vragen en meerkeuzevragen) en het eindcijfer voor de cursus. Met name het ontwerpen van vragen lijkt meerwaarde te hebben. Uit een vergelijking tussen reguliere studenten die gebruik hebben gemaakt van Peerwise en reguliere studenten die niet van deze tool gebruik hebben gemaakt, is gebleken dat gebruik van Peerwise voordelig is geweest voor het onderdeel open vragen op de herkansing. Omdat met name in de open vragen macro-economische modellen moeten worden toegepast, kan dit verschil in resultaat tussen Peerwise en niet-Peerwise gebruikers, en de samenhang tussen het gebruik van Peerwise en het (eerste) tentamen, een indicatie zijn dat Peerwise het oefenen van deze vaardigheid ondersteunt. Specifiek Peerwise wordt niet positief, maar ook niet negatief beoordeeld. Volgens de studenten had het gebruik van Peerwise weinig invloed op de mate van samenwerking, het geven/ontvangen van feedback, en de voorbereiding op/begrip van colleges. Een positievere beoordeling van Peerwise hangt wel samen met een hogere score in Peerwise en een hoger tentamencijfer.

Opvallendheden

 • Door zowel studenten als docenten lijkt de inzet van ICT-tools in de cursus Macroeconomics matig geëvalueerd te worden.
 • Desondanks lijkt het gebruik van een tool als Peerwise positief bij te dragen aan de twee onderdelen van het tentamen (open vragen en meerkeuzevragen) en het eindcijfer voor de cursus. Met name het ontwerpen van vragen lijkt meerwaarde te hebben.
 • Specifiek Peerwise wordt niet positief, maar ook niet negatief beoordeeld. Volgens de studenten had het gebruik van Peerwise weinig invloed op de mate van samenwerking, het geven/ontvangen van feedback, en de voorbereiding op/begrip van colleges.
 • Een positievere beoordeling van Peerwise hangt wel samen met een hogere score in Peerwise en een hoger tentamencijfer.

Belangrijke kanttekeningen

 • Vragenlijstgegevens en de koppeling hiervan aan tentamenresultaten moeten voorzichtig

geanalyseerd moeten worden. Er is niet bekend wat de representativiteit van de gegevens is: alleen de gegevens van de studenten die daarvoor toestemming hebben gegeven zijn meegenomen in de analyses. Het aantal studenten in de analyses van vragenlijstgegevens is dus lager dan het aantal studenten in de cursus Macroeconomics en het aantal studenten dat gebruik heeft gemaakt van Peerwise.

Bekijk het volledige onderzoek

Peerwise is een platform waar studenten (multiple choice)-vragen kunnen plaatsen. Hierop kunnen docenten en studenten feedback geven. En studenten kunnen tijdens het studeren een onderwerp direct toetsen door de vragen van andere studenten te beantwoorden.

Naar de ervaring