Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Statistiek oefenen

100+

Grasple is een tool waarin je als docent eenvoudig (statistische) e-modules en opdrachten kan creëren. Ook bevat de onderwijstool een grote database van modules en opdrachten over allerlei onderdelen van statistiek en wiskunde. Door middel van deze modules kunnen studenten zelfstandig oefenen met de stof. De bestaande modules zijn activerend vormgegeven, waardoor studenten gestimuleerd worden om de opdrachten te voltooien. Hierdoor zal het contactonderwijs efficiënter verlopen en is er meer tijd om verdiepend op de stof in te gaan.

 • Statistiek leren aan de hand van e-modules
 • Locatie en tijdsonafhankelijk leren
 • Zelf E-modules creëren
E-moduleFormatief toetsenGraspleStatistiekWiskunde

Als docent kun je extra oefenmateriaal inzetten met bijvoorbeeld per week aangegeven welke onderwerpen relevant zijn.

Studenten kunnen op eigen locatie/in eigen tijd oefenen met thema’s die zij zelf als lastig ervaren. Hierdoor hoeft er tijdens contacttijd minder herhaald te worden.

Als docent kun je de bestaande inhoud aanpassen en zelf lessen en vragen en toevoegen d.m.v. de editor. Zelfgemaakte inhoud kan door de docent gedeeld worden buiten de cursus. En materiaal kan gezamenlijk door meerdere docenten ontwikkeld worden.

Grasple beschikt over learning analytics. Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt welke onderdelen nog niet goed beheerst worden.

Gebruik grasple voor:

 • Verschillende vraagtypen; MC en open; ook formules, tekst en rekenkundige symbolen.
 • Student krijgt direct feedback op antwoord.
 • Formatieve toetsen (automatisch opgesteld op basis van leerdoelen).
 • Learning analytics.
 • Editor om als docent zelf content aan te passen en te maken.

Overweeg je Grasple in te zetten in je onderwijs? Neem dan contact op met Educate-it. We maken dan een afspraak en geven advies over de inzet van Grasple voor jouw cursus of opleiding.

Lees hier hoe docenten bij FSW hun cursussen helemaal hebben veranderd en opnieuw opgezet met Grasple.

Startdatum: blok 3 2016-2017. Er is een campuslicentie voor deze tool tot in elk geval 31-08-2022.

Context en Interventie

Bij de bachelorcursus Methoden van empirisch onderzoek (blok 3, 2016-2017, Geesteswetenschappen) is het programma I Hate Statistics gebruikt. In dit programma konden studenten online oefenen met de kennis en de vaardigheden die zij in het statistiekonderwijs opdeden.

(verondersteld) Mechanisme

De verwachting was dat I Hate Statistics studenten extra gelegenheid zou bieden om actief met de stof van de cursus bezig te zijn en te kunnen oefenen. Daarnaast zouden docenten in staat worden gesteld om bij te houden hoe studenten oefeningen maakten en welke onderdelen extra uitleg behoefden.

Uitkomsten

Een vragenlijst onder studenten (N=76) en interviews met de cursusdocenten (N=3) laten zien dat I Hate Statistics over het algemeen positief wordt ontvangen. Van de studenten zou 71% het programma aanraden aan hun medestudenten. Zij vonden het programma zinvol en makkelijk te gebruiken. Verder waren ze van mening dat ze werden aangezet om actief met de stof bezig te zijn en dat de uitleg helder was geformuleerd. De docenten vonden dat het doel van I Hate Statistics – studenten extra laten oefenen en hen daardoor actief bezig laten zijn met de stof – was bereikt. Ook docenten zouden het programma nogmaals willen inzetten.

Opvallendheden

 • Studenten zijn van mening dat zij niet meer feedback hebben gekregen door te werken met I Hate Statistics.
 • Studenten die I Hate Statistics niet aanraden, geven aan dat dit vooral komt doordat het programma niet goed aansluit bij de colleges en werkgroepen.

Belangrijke kanttekeningen

 • Er was sprake van zelfrapportages, waardoor geen harde uitspraken kunnen worden gedaan over of het begrip van studenten daadwerkelijk toenam door I Hate Statistics.
 • Studenten en docenten noemden verschillende punten aan het programma I Hate Statistics die beter zouden kunnen en die de bruikbaarheid van het programma kunnen hebben beïnvloed.
Bekijk het volledige onderzoek

Studenten van de cursus Methoden van Empirisch Onderzoek oefenen in de online leeromgeving ‘Grasple’ (voorheen ‘I hate statistics’) met de kennis en de vaardigheden die ze in het statistiekonderwijs opdoen. De online omgeving stelt docenten in staat om bij te houden of de studenten de oefeningen doen. Daarnaast kunnen de studenten voortgangstoetsen doen. Deze toetsen kunnen gebruikt worden om te zien welke onderdelen van de stof wellicht meer uitleg behoeven.

Naar de ervaring