Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Feedback op vaardigheden

10+

FeedbackFruits: Skill Review

Met Skill Review is het mogelijk om als docent online feedback te geven op vaardigheden die studenten live in een praktijksituatie gedemonstreerd hebben. De feedback geef je via een rubric of via criteria waaraan schaalscores worden toegekend. Ook kun je opmerkingen toevoegen. Studenten kunnen vervolgens de feedback actief verwerken door een reflectie te schrijven op de ontvangen feedback.

 • Docentfeedback op praktijkvaardigheden
 • Gemakkelijk te gebruiken
 • Geïntegreerd in Blackboard
Blackboard pluginDocentfeedbackFeedbackFruits 2.0Persoonlijke ontwikkelingSkill Review

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Groepsfeedback

  • Voorbeeldopdrachten: groepspresentatie geven, samen een product ontwikkelen
  • De docent geeft online groepsfeedback, studenten lezen de feedback en schrijven een reflectie.

Individuele feedback

  • Voorbeeldopdrachten: experiment uitvoeren, interview afnemen.
  • De docent geeft online individuele feedback, de student leest de feedback en schrijft een reflectie.
 1. Vul het contactformulier in om aan te geven dat je Skill Review wil gaan gebruiken.
 2. Na ontvangst van het contactformulier wordt binnen 48 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
 3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
 1. In Blackboard voeg je Skill Review in op de door jou gewenste plek in je cursus.
 2. Vul Skill Review verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024

Vanuit Educate-it worden docenten van de Universiteit Utrecht gestimuleerd en ondersteund in het gebruik van ICT tools in hun onderwijs. Educate-it onderzoekt regelmatig wat de ervaringen van zowel docenten als studenten zijn met betrekking tot deze tools. In dit overzicht worden resultaten uit verschillende evaluatierapportages verbonden en vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Bekijk het volledige onderzoek

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs?

Bekijk het volledige onderzoek

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten