Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Peerfeedback

100+

Met Peer Review kun je studenten elkaar op een gestructureerde manier online feedback laten geven op opdrachten. De student kan, door de ontvangen peerfeedback, zijn opdracht vervolgens verbeteren.

 • Faciliteert het peerfeedback proces
 • Annotaties in de tekst mogelijk
 • Geïntegreerd in Blackboard
Blackboard pluginFeedbackFruits 2.0GroepsopdrachtPeer ReviewPeerfeedback

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Je kunt deze tool toepassen om het proces van revisie door medestudenten te stroomlijnen. Als docent geef je vooraf criteria op waar het ingeleverde werk op beoordeeld wordt. Na de deadline van inleveren worden studenten automatisch aan elkaar toegewezen. Studenten kunnen specifieke stukken uit de tekst selecteren en daarop feedback geven. De ontvangende student kan hier ook op reageren.

 1. Vul het contactformulier in om aan te geven dat je Peer Review wil gaan gebruiken.
 2. Na ontvangst van het contactformulier wordt binnen 48 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
 3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
 4. In Blackboard voeg je Peer Review in op de door jou gewenste plek in je cursus.
 5. Vul Peer Review verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024


Didactische tips over peerfeedback

In samenwerking met O&T heeft Educate-it een bestand gemaakt met didactische tips voor het gebruik van peerfeedback. Dit bestand is hier te vinden.

Vanuit Educate-it worden docenten van de Universiteit Utrecht gestimuleerd en ondersteund in het gebruik van ICT tools in hun onderwijs. Educate-it onderzoekt regelmatig wat de ervaringen van zowel docenten als studenten zijn met betrekking tot deze tools. In dit overzicht worden resultaten uit verschillende evaluatierapportages verbonden en vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Bekijk het volledige onderzoek

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs?

Bekijk het volledige onderzoek

Pas gestarte Utrechtse studenten rechtsgeleerdheid waarderen peer feedback, vooral specifiek commentaar.

Bekijk het volledige onderzoek

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten 

 • Anoniem /

  Gebruiksgemak
  Activeert mijn studenten
  Ik zou deze tool aan mijn collega's aanraden