Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Online Proctoring

< 10

Online proctoring is een tool voor online op afstand surveilleren bij een toetsafname. Dit gebeurt via opname van beeld en geluid bij de (aankomend) student thuis. Als de (aankomend) student door een identiteits- en technische check heen is en de opnames zijn gestart, bevindt hij zich in een beveiligde omgeving waarbinnen de toets kan worden gemaakt. Opnames worden door een derde partij a.h.v. toetscriteria vanuit de opleiding beoordeeld.*

*Eventuele verdachte situaties worden ter beoordeling ook door de opleiding bekeken.

  • Toetsen op afstand
  • Alleen geschikt voor kleine groepen
  • Geschikt voor selectietoetsen
AfstandstoetsenOnline ProctoringOnline surveilleren

Online proctoring kun je inzetten bij selecties en matching van kandidaten die aan een opleiding willen gaan studeren en zich in het buitenland bevinden. Hiermee is al ervaring opgedaan aan de UU. Online proctoring is bv. ingezet om bij selecties een meer diverse groep kandidaten een kans te geven deel te nemen.

Informatie met betrekking tot de privacy bij online proctoring kan gevonden worden op de website van de UU.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden bij Teaching support (teachingsupport@uu.nl) of bij proctoring@uu.nl.

Voor meer informatie over onderwijs en toetsing op afstand, inclusief andere manieren dan toetsen met online proctoring verwijzen we u graag naar de volgende webpagina’s:

Voor en na de corona situatie:

Docenten kunnen contact opnemen met de Educate-it balie en aangeven dat ze interesse hebben in toetsing door online proctoring. Educate-it neemt dan contact met hen op.

Er is een handleiding beschikbaar, deze kan opgevraagd worden bij de Educate-it balie.

Met welke vormen van online proctoring heeft de UU ervaring?
De UU heeft ervaring met online proctoring door Record en Review. Andere vormen zijn Live Proctoring en Classroom.

Is online proctoring ook in te zetten voor onderwijs voor ECTS?
Ja, dat kan. Meer informatie en hoe je dit regelt, lees je hier.