Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

ULearning Leerplatform

100+

Het ULearning Platform kan ingezet worden voor het aanbieden van online of blended (asynchroon) onderwijs, met name in de vorm van een online cursus of e-module. Er zijn veel mogelijkheden om interactie te creëren tussen de student en het cursusmateriaal. Modules in het ULearning platform kunnen onder andere ingezet worden als voorbereiding op het contactonderwijs,voor het oefenen van leerstof of vaardigheden, voor het activeren van voorkennis en het structureren van de cursusinhoud. ook biedt het de mogelijkheid tot:

  • Activerende leeractiviteiten
  • Invoegen van cursusmateriaal
  • Interactie tussen student en cursusmateriaal
CommunicerenE-moduleIndividueelInteractiefLifeLong LearningOpdrachtPlatformULearningVoorbereidenZelfstudie

Het platform kan gebruikt worden voor het structureren van een gehele online of blended cursus of om een thema binnen een cursus in e-module vorm aan te bieden. Op het platform zijn verschillende typen leeractiviteiten in te stellen, zoals vragenlijsten, discussiefora en interactieve video’s.

Het is ook mogelijk externe tools, zoals Feedbackfruits of DialogueTrainer, te ontsluiten.

Het platform is erg geschikt voor het faciliteren van tijd- en plaatsonafhankelijk leren (asynchroon). Dit houdt in dat het platform het best tot zijn recht komt als er, naast lesstof, ook interactieve leeractiviteiten opgenomen zijn.

  1. Vul het contactformulier  in om aan te geven dat je het ULearning-platform wil gaan gebruiken (ook als je het ULearning-platform opnieuw wilt gaan gebruiken).
  2. Na ontvangst van de gegevens wordt z.s.m. contact met je opgenomen voor een intake-gesprek om te bekijken of het ULearning-platform past bij de doelstelling.
  3. Zodra de aanvraag is goedgekeurd wordt er een cursusruimte aangemaakt en kun je aan de slag.
  4. Educate-it kan didactische en technische ondersteuning bieden. Het creëren van de content, het ontwerpen van de cursus en het plaatsen van de content op het platform gebeurt echter door de docent(en) zelf.

Kan ik een vrijblijvend kijkje nemen op het platform? 

Ja, dat kan. Via de volgende link is het mogelijk om je te registreren voor de cursus “Leer het ULearning platform kennen’. Deze cursus is ontwikkeld op het ULearning platform en geeft een goed overzicht van alle mogelijke activiteiten. Om je te kunnen registreren moet je in het bezit zijn van een Solis-ID. Heb je geen Solis-ID? Neem dan contact op met: ulearning-support@uu.nl.

Leer het ULearning-platform kennen

Ook zijn er voorbeelden van cursussen op het ULearning-platform te bekijken:

Showcase Professionele Gespreksvoering

Voorbeeldcursus Interdisciplinary Research in One Health

 

Kun je videobellen in het platform?

Interactie tussen studenten onderling en interactie tussen studenten en docenten kan op het platform gefaciliteerd worden. Dit is wel beperkt tot geschreven interactie (discussieforum, ingeplande chatsessie, reacties geven). Er is (nog) geen videobelmogelijkheid in het platform.

 

Hoeveel tijd kost het om een cursus/e-module in het platform te ontwikkelen

Dit verschilt per cursus en per doel. Zowel het leren werken met het platform als het ontwikkelen en ontwerpen van de cursus/e-module kost tijd. Met een onderwijskundig adviseur kun je bespreken hoeveel tijd er ongeveer nodig gaat zijn (inschatting). Een voordeel is dat je de cursus in het ULearning-platform daarna kunt blijven gebruiken en kunt kopiëren.

 

Is er een koppeling met OSIRIS / Labster/ Urkund / Ouriginal / Pitch2Peer?

Er is momenteel geen koppeling met OSIRIS / Labster/ Urkund / Ouriginal en Pitch2Peer.

 

Voldoet ULearning aan de eisen die door de AVG gesteld worden?

Ja, alle informatie kun je vinden in het privacy statement.