Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Interactieve video's

100+

Met Interactive Video is het mogelijk de betrokkenheid van studenten bij de stof te verhogen door het aanbieden van video’s met geïntegreerde vragen en discussieonderwerpen.

  • Video’s verrijken met vragen en discussieonderwerpen
  • Online interactie tussen studenten
  • Geïntegreerd in Blackboard
Blackboard pluginFeedbackFruits 2.0Interactieve videoInteractive VideoZelfstudie

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Met deze tool kun je videomateriaal uploaden en aanbieden aan studenten, zoals bijvoorbeeld kennisclips. Bij de video’s kunnen discussieonderwerpen en oefenvragen toegevoegd worden om studenten gericht voor te bereiden op een (online) bijeenkomst. Bijdragen van studenten aan de discussie en hun antwoorden op de oefenvragen kunnen duidelijk maken waarop tijdens de bijeenkomst nadruk gelegd kan worden.

  1. Vul het contactformulier in om aan te geven dat je Interactive Video wil gaan gebruiken.
  2. Na ontvangst van het contactformulier wordt binnen 48 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
  3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
  4. In Blackboard voeg je Interactive Video in op de door jou gewenste plek in je cursus.
  5. Vul Interactive Video verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024

Vanuit Educate-it worden docenten van de Universiteit Utrecht gestimuleerd en ondersteund in het gebruik van ICT tools in hun onderwijs. Educate-it onderzoekt regelmatig wat de ervaringen van zowel docenten als studenten zijn met betrekking tot deze tools. In dit overzicht worden resultaten uit verschillende evaluatierapportages verbonden en vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Bekijk het volledige onderzoek

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs?

Bekijk het volledige onderzoek

Educational videos are increasingly used to let students prepare lesson material at home prior to in-class activities in flipped classrooms. The main challenge of this teaching strategy is to stimulate students to watch these videos attentively before going to class. This paper describes the use of questions that pop-up within relatively long educational videos of 16 min on average and designed to enhance students’ engagement and understanding when preparing for in-class activities. The effects of such pop-up questions on students’ learning performance were studied within a flipped course in molecular biology. Students had access to videos with or without a variable set of pop-up questions. The experimental group with pop-up questions showed significantly higher test results compared to the group without pop-up questions. Interestingly, students that answered pop-up questions on certain concepts did not score better on items testing these specific concepts than the control group. These results suggest that merely the presence of pop-up questions enhances students’ learning. Additional data from interviews, surveys, and learning analytics suggest that pop-up questions influence viewing behavior, likely by promoting engagement. It is concluded that pop-up questions stimulate learning when studying videos outside class through an indirect testing effect.

Bekijk het volledige onderzoek!

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten