Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Interactieve audio

10+

Met FeedbackFruits Interactive Audio is het mogelijk de betrokkenheid van studenten bij de stof te verhogen door het aanbieden van audiofragmenten met geïntegreerde vragen en discussie onderwerpen.

  • Audiofragmenten verrijken met vragen en discussieonderwerpen
  • Online interactie tussen studenten
  • Geïntegreerd in Blackboard
Blackboard pluginFeedbackFruits 2.0Interactive AudioZelfstudie

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Met deze tool kun je audiomateriaal uploaden en aanbieden aan studenten, zoals bijvoorbeeld podcasts, opnames, interviews, muziekfragmenten, etc. Bij de audiofragmenten kunnen discussieonderwerpen en oefenvragen toegevoegd worden om studenten gericht voor te bereiden op een (online) bijeenkomst. Bijdragen van studenten aan de discussie en hun antwoorden op de oefenvragen kunnen duidelijk maken waarop tijdens de bijeenkomst nadruk gelegd kan worden.

  1. Vul het contactformulierin om aan te geven dat je Interactive Audio wil gaan gebruiken.
  2. Na ontvangst van de gegevens wordt binnen 24 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
  3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
  4. In Blackboard voeg je Interactive Audio in op de door jou gewenste plek in je cursus.
  5. Vul Interactive Audio verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten