Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Interactieve Kennisclips

10+

Als gevolg van het niet meer fysiek kunnen verzorgen van het onderwijs aan de UU tot 1 juni is de behoefte aan verschillende onderwijsapplicaties in korte tijd veel meer toegenomen dan we hadden voorzien. We zijn daarom versneld aan de slag gegaan met het regelen van mogelijk aanvullende privacy-vereisten voor de verschillende applicaties, in samenwerking met de Functionaris Gegevensbeheer. De UU heeft op dit moment geen verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens met ScalableLearning. Gebruik van deze applicatie wordt daarom per direct afgeraden.

Bovendien ontvingen wij halverwege maart het bericht dat de leverancier van ScalableLearning heeft aangegeven eind 2020 te willen stoppen met het aanbieden van de tool. Dit zou betekenen dat docenten het huidige collegejaar (tot de zomer) ScalableLearning nog in konden zetten, maar dat dit vanaf het nieuwe collegejaar (2020-2021) zou worden afgeraden. Dit exittraject zal nu dus versneld per periode 4 worden ingezet.

Wij realiseren ons dat deze recente ontwikkeling bijzonder vervelend is. Uiteraard doen we er alles aan om het ongemak tot een minimum te beperken en verwijzen naar alternatieven als Blackboard en FeedbackFruits Interactive Video, waar het ook mogelijk om kennisclips te verrijken met vragen en discussiemogelijkheden.

Docenten die hun cursus in periode 4 met behulp van ScalableLearning reeds ingericht hebben, willen wij heel graag persoonlijk helpen met het overzetten van de content en/of andere zaken ten behoeve van het goed kunnen doorgaan van hun cursus. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Educate-it balie. Er wordt dan z.s.m. contact met je gezocht voor verdere ondersteuning.


Scalable Learning is een online platform waarin je kennisclips (of weblectures) kunt plaatsen. Door de toevoeging van vragen aan de kennisclips bekijken studenten de video’s actiever. De antwoorden die studenten op deze vragen geven, kunnen je helpen bij het structureren van je lessen, bij het focussen op de lesstof die studenten nog niet begrijpen en bij het dieper ingaan op bepaalde onderwerpen.

 • Maak kennisclips interactiever door vragen
 • Beter inzicht in leerbehoefte van studenten
 • Ideaal voor Flipping the Classroom
Scalable Learning
 • Scalable Learning is een ideaal platform als je onderwijs wilt ‘flippen’: thuis kijken studenten de kennisclips en beantwoorden ze vragen. Studenten kunnen aangeven wanneer ze iets niet begrijpen door de ‘I am confused–knop’ of door elkaar en/of de docent vragen te stellen.
 • Je krijg beter inzicht in het leerproces en de leerbehoefte van de studenten door de gegeven antwoorden op de vragen in te zien. Tijdens het contactonderwijs kun je d.m.v. de ‘in-class review’ de lastige vragen bespreken of verder de diepte in gaan. 

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2021.

Hoe voeg ik studenten toe aan mijn cursus in Scalable Learning? 

Studenten moeten zichzelf toevoegen aan je cursus door middel van een ‘enrollment key’ (code) die uniek is voor je cursus. Studenten kunnen inloggen op www.scalable-learning.com met hun solis id en voeren de code in bij ‘my courses’ en dan ‘join a new course’. Vergeet als docent niet om de code te communiceren naar de studenten via bijvoorbeeld Blackboard of email. De code is te vinden in je Scalable Learning cursus onder ‘administration’ en daarna ‘add students’. 

Welke soorten vragen kun je maken in Scalable Learning? 

Je kan gesloten vragen invoegen in de video zelf, waardoor onderdelen in de video klik-baar worden. Daarnaast kun je de video onderbreken met zowel een open als gesloten vraag. Tot slot is het mogelijk om losse toetsen of surveys toe te voegen. 

Hoe maak ik een video voor Scalable Learning? 
Dit schrikt je wellicht af, omdat het lijkt alsof het veel tijd gaat kosten. Gelukkig valt dit mee. Met je eigen materiaal kun je al gemakkelijk een kennisclip (video) opnemen. Via PowerPoint is het mogelijk om tekst over je slides in te spreken en op te slaan als video. Daarnaast kun je ook kiezen voor een ‘screencast’: een programma dat je op de computer installeert en zowel je beeldscherm als je stem kan opnemen en kan omzetten tot video. Tot slot is het is ook mogelijk om video’s op te nemen in de Do-It-Yourself (DIY) studio die voor UU-docenten beschikbaar zijn. De opname ziet er dan professioneler uit en er is op afspraak technische ondersteuning van de UU beschikbaar. 

Hoe voeg ik een filmpje toe in Scalable Learning? 

Upload je video op YouTube en voeg vervolgens de video-link toe in Scalable Learning (te vinden onder de YouTube-video, bij het kopje ‘delen’). Via YouTube is het mogelijk om de video ‘verborgen’ in te stellen, zodat je de video wel op Scalable Learning kan gebruiken, zonder dat dat deze zichtbaar is op YouTube.  

Moet de video altijd op YouTube staan? 

Nee, je kan ook video’s van MyMediasite linken naar Scalable Learning. Ook is het mogelijk om je eigen video op Scalable Learning te uploaden. Let hierbij wel op dat jij het recht hebt om deze video te uploaden. 

Kan ik ook andere onderwijsmaterialen toevoegen aan mijn cursus in Scalable Learning? 

In principe kan elke andere vorm van onderwijsmateriaal (teksten, websites, afbeeldingen etc.) worden toegevoegd door middel van internet linkjes. Deze worden dan in een extern tabblad geopend. Daarnaast kun je bij elke module of video in Scalable Learning een beschrijving toevoegen, bijvoorbeeld voor eventuele uitleg.

Context en Interventie

Bij de keuzecursus Wetenschapper in Advies (blok 3, Bètawetenschappen, 2016-2017) is ‘flipping the classroom’ ingevoerd. Voor het ‘offline’ gedeelte werd de tool Scalable Learning ingezet om studenten kennisclips aan te bieden. Voor het offline gedeelte is het contactonderwijs versterkt middels de Active Learning Classroom in het Teaching en Learning Lab, en de Radar en Reflector tool, waarmee studenten zichzelf en hun teamleden konden beoordelen op verschillende samenwerkingsvaardigheden.

(verondersteld) Mechanisme

Het voornaamste doel was om het contactonderwijs meer student-gestuurd en activerender te maken. De belangrijkste uitkomst die werd verwacht naar aanleiding van de interventies was een positievere beleving van het contactonderwijs.

Uitkomsten

Studenten (n=25) gaven in een vragenlijst en tijdens focusgroepen aan dat zij door het gebruik van Scalable Learning beter voorbereid voor de workshops waren en zij de inhoud van de workshops beter begrepen. Ook waren zij van mening dat zij door de tool actiever met de lesstof bezig waren. Wat betreft de Active Learning Classroom vonden de studenten dat ze door de inrichting van de zaal een betere interactie met de docent hadden en dat ze fijner hebben kunnen samenwerken met medestudenten. Ook was het door de inrichting van de zaal makkelijker om vragen te stellen. Hierdoor vonden studenten de cursus als geheel ook leuk. De Radar en reflector tool gaf volgens de studenten meer inzicht in het functioneren binnen de groep, maar scoorde lager op de mate waarin deze de cursus leuk en motiverend maakte. Uit interviews met de cursusdocent en de drie betrokken student-assistenten komen grotendeels dezelfde (positieve) geluiden naar voren.

Opvallendheden

 • Het stellen van deadlines fungeerde als motivator voor het kijken van kennisclips.
 • De meest motiverende kennisclips waren degene die waren gekoppeld aan opdrachten. Alsze niet goed aansloten, vonden studenten ze niet zinvol.
 • Studenten in Active Learning Classroom werden geactiveerd om serieus aan de slag te gaandoordat zij konden zien dat hun medestudenten druk bezig waren.
 • Mannelijke studenten lijken iets positiever over de Active Learning Classroom dan vrouwelijkestudenten.
 • Een deel van de studenten vond de Active Learning Classroom afleidend bij het werken aande adviesopdracht.
 • Studenten vonden de Radar en reflector tool vooral fijn wanneer de sfeer in de groep goedwas, mede doordat de beoordelingen meetelden voor het cijfer.

Belangrijke kanttekeningen

 • Het aantal deelnemers aan de evaluatie is beperkt.

Samenvatting

 • Mogelijk heeft een ‘novelty effect’ opgetreden bij de Active Learning Classroom en waren studenten extra enthousiast omdat het nieuw was.
 • De docent moet vooraf goed nadenken over hoe de zaalinrichting gebruikt moet worden om het gewenste effect te bereiken.
Bekijk het volledige onderzoek

Vanuit Educate-it worden docenten van de Universiteit Utrecht gestimuleerd en ondersteund in het gebruik van ICT tools in hun onderwijs. Educate-it onderzoekt regelmatig wat de ervaringen van zowel docenten als studenten zijn met betrekking tot deze tools. In dit overzicht worden resultaten uit verschillende evaluatierapportages verbonden en vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Bekijk het volledige onderzoek

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs?

Bekijk het volledige onderzoek

Context en Interventie

Bij een tweedejaars cursus van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) zijn middels de tool Scalable learning N kennisclips beschikbaar gesteld waarin de basistheorieën werden uitgelegd, waarbij vragen beantwoord moesten worden en ook vragen gesteld konden worden. Het bekijken van de kennisclips was verplicht om aan de werkgroepen deel te kunnen nemen.

(verondersteld) Mechanisme

Het doel was dat de kennisclips studenten zouden motiveren tot het voorbereiden van de werkgroepbijeenkomsten en zouden ondersteunen bij het begrijpen van de complexe theorieën uit de literatuur. De veronderstelling was dat wanneer studenten beter voorbereid naar de werkgroepbijeenkomsten zouden komen, docenten de basisstof minder zouden hoeven herhalen en studenten tijdens de werkgroepen meer gerichte en verdiepende vragen zouden stellen.

Uitkomsten

Een vragenlijst (N=78) en focusgroep bij studenten (N=5) lieten zien dat studenten de kennisclips overwegend bekeken omdat dit hielp om vervolgens de complexe literatuur te lezen en begrijpen. Het feit dat er in de kennisclips sprekende voorbeelden gegeven werden bij de uitleg van de theorie had een grote meerwaarde voor studenten. Hierdoor lukte het beter om de leervragen te maken, waardoor ze vervolgens meer uit de werkgroepbijeenkomsten konden halen en hier dus meer diepgang werd bereikt. Interviews met docenten bevestigen dit beeld (N=3).

Opvallendheden

 • Studenten bekeken de kennisclips overwegend voorafgaand aan het lezen van de complexe literatuur.
 • Het verplichten van het beantwoorden van de vragen in de kennisclips, kan leiden tot lukraak klikken en gokken. Dit is voor studenten demotiverend en maakt dat de antwoorden op deze vragen de docenten niet altijd helpen bij de voorbereiding van hun werkgroepbijeenkomsten.
 • Er werd weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens het bekijken van de kennisclips vragen aan de docenten te stellen.

Belangrijke kanttekeningen

 • Volgens docenten is er mogelijk een cohorteffect en was dit een beter cohort studenten dan eerdere cohorten.
 • Doordat de literatuur meer behapbaar werd gemaakt met de kennisclips, leren studenten nu in feite niet om de literatuur zelfstandig te lezen, begrijpen en doorgronden.

Kennisclips kunnen met Scalable Learning worden verrijkt met vragen. En de student kan ook vragen stellen en feedback geven tijdens het kijken van de kennisclip. Hierdoor is de student actief met de kennisclip en de stof bezig heeft de docent een goed inzicht in de onderwerpen of zaken waar aandacht aan moet worden besteed tijdens de contactmomenten.

Naar de ervaring

Scalable learning scoort goed op de volgende onderdelen:

Intrinsieke motivatie: 3e plaats
Leren: 4e plaats

Kijk hier voor het overzicht

 • Jasper van Winden /

  Gebruiksgemak
  Activeert mijn studenten
  Ik zou deze tool aan mijn collega's aanraden