Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Groepsopdrachten evalueren

40+

Met Group Member Evaluation kun je de samenwerking van groepsopdrachten evalueren door studenten feedback te laten geven op hun groepsgenoten.

  • Studenten geven feedback op groepsgenoten
  • Gemakkelijk te gebruiken
  • Geïntegreerd in Blackboard
Blackboard pluginFeedbackFruits 2.0GroepsopdrachtGroup Member EvaluationPeerfeedbackPersoonlijke ontwikkeling

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Aan de hand van vooropgestelde criteria geven studenten feedback op de bijdrage van hun medestudenten bij een groepsopdracht. Naast een tekstuele toelichting, kunnen ze elkaar hierbij ook beoordelen. Na dit proces schrijven studenten een reflectie op de door hen verkregen feedback.
Door het uitvoeren van de Group Member Evaluation krijg je als docent meer inzicht in de individuele bijdrage die studenten geleverd hebben binnen een groep.

  1. Vul het contactformulier in om aan te geven dat je Group Member Evaluation wil gaan gebruiken.
  2. Na ontvangst van het contactformulier wordt binnen 48 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
  3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
  4. In Blackboard voeg je Group Member Evaluation in op de door jou gewenste plek in je cursus.
  5. Vul Group Member Evaluation verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024

Vanuit Educate-it worden docenten van de Universiteit Utrecht gestimuleerd en ondersteund in het gebruik van ICT tools in hun onderwijs. Educate-it onderzoekt regelmatig wat de ervaringen van zowel docenten als studenten zijn met betrekking tot deze tools. In dit overzicht worden resultaten uit verschillende evaluatierapportages verbonden en vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Bekijk het volledige onderzoek

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs?

Bekijk het volledige onderzoek

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten