Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Online beoordelen

100+

Revisely is een online tool voor het beoordelen van schriftelijke opdrachten. Het programma ondersteunt het totale proces; opdracht beschikbaar stellen, op plagiaat controleren met Urkund (alleen voor faculteit REBO), feedback geven en het monitoren van inlever- en nakijkproces.

Let op: Vanwege de specifieke opzet is Revisely niet altijd de meest geschikte tool voor het beoordelen van opdrachten. Neem daarom altijd vooraf contact op met Teaching Support (teachingsupport@uu.nl) zodat we je kunnen informeren over de toepassingsmogelijkheden.

 • Online nakijken en feedback geven
 • Overzichtelijke feedback
 • Efficiënte workflow
BeoordelenDocentfeedbackIndividueelReviselySchriftelijke opdracht

 • Docent grading: de docent kan op basis van de vooraf opgestelde beoordelingscriteria, standaardcommentaren en open commentaren een opdracht van feedback en een cijfer voorzien.
 • Opdrachten op plagiaat controleren met de ingebouwde plagiaatchecker (Urkund).

  1. Vul het contactformulier in.
  2. Educate-it neemt binnen drie werkdagen contact met je op om nader in te gaan op het gebruik van Revisely
  3. Plaats de opdracht, de bijbehorende beoordelingscriteria criteria en keuze-instellingen in Revisely. Koppel de studenten, werkgroepen en docenten aan de opdracht.
  4. Vanuit Revisely stuur je de studenten het bericht dat ze een opdracht moeten inleveren. De studenten loggen in met hun solis-id, gaan aan de slag met het maken van de opdracht en leveren deze in via Revisely.
  5. Geef feedback op de ingeleverde opdrachten en voorzie ze eventueel van een cijfer.
  6. Vanuit Revisely informeer je de studenten dat de opdrachten zijn nagekeken, ze kunnen dan inloggen in Revisely en de feedback en beoordeling inzien.

Startdatum: blok 1 2016-2017. De licentie van deze tool loopt tot 1 juli 2023.

Waarom zou ik gebruik maken van Revisely?
Studenten krijgen in Revisely op een overzichtelijke manier te zien of hun opdracht voldoet aan de beoordelingcriteria en op welke punten ze zich nog moeten verbeteren. Bij tussentijdse feedback kunnen ze deze gebruiken voor het bijstellen van de opdracht.
Ook ondersteunt Revisely jou als docent bij de workflow rond schrijfopdrachten: hierdoor is papier overbodig, net als aparte mailstromen. Alles wordt op één plek in Revisely opgeslagen en is makkelijk terug te vinden.

Hoe werkt het?
Het programma werkt online, heeft dus geen installatie nodig en is te gebruiken op tablets, iPads, desktops en laptops. In Revisely plaats je de opdracht voor je studenten inclusief de beoordelingscriteria en inleverdatum. De studenten werken aan de opdracht en leveren deze in via de digitale omgeving van Revisely. Vervolgens beoordeel je de opdrachten en kun je feedback toevoegen: algemene commentaren uit de database of feedback op maat. Nadat je de opdracht hebt nagekeken, stuur je vanuit Revisely de opdracht naar de student. Deze ontvangt een mail dat de opdracht is beoordeeld en ingezien kan worden.

Is er een directe koppeling met Blackboard?
Nee, Revisely werkt buiten Blackboard om.

Hoe krijgen studenten toegang tot Revisely?
Als docent voeg je eerst de studentenlijst toe in Revisely, vervolgens kunnen de studenten op het startscherm van Revisely inloggen met hun Solis-id en bijbehorend wachtwoord.

Wat is een alternatief voor Revisely?
Een vergelijkbare tool in Blackboard is Annotate. Voor meer informatie over Annotate, zie https://blackboard-support.uu.nl/handleidingen/annotaties-in-blackboard/ 

Met Revisely kan het proces van inleveren en beoordelen van schrijfopdrachten worden verbeterd. Docent en student hoeven niet meer via de mail stukken in te (laten) leveren. Feedback die vaak wordt gegeven kan de docent makkelijk hergebruiken. Opdrachten, bijbehorende beoordelingscriteria en feedback worden overzichtelijke weergegeven. Feedback die overzichtelijk is weergegeven, zal eerder een bijdrage leveren aan het leerproces van studenten.

Naar de ervaring

Revisely scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.32 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.2 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.03 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten 

 • Laurens Ham /

  Gebruiksgemak
  Ondersteunt het nakijk- en feedbackprocess
  Ik zou deze tool aan mijn collega's aanraden