Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Interactief studiemateriaal

20+

Met Interactive Document is het mogelijk documenten te uploaden waarbij discussieonderwerpen, oefenvragen en opmerkingen toegevoegd kunnen worden. Studenten kunnen daardoor actief met de inhoud van het document aan de slag.

 • Actief aan de slag met online studiemateriaal
 • Online interactie tussen studenten
 • Geïntegreerd in Blackboard
Artikel lezenBlackboard pluginFeedbackFruits 2.0InteractiefInteractive DocumentZelfstudie

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Je kunt als docent:

 • Online een discussie initiëren
 • Vragen of stellingen toevoegen aan documenten
 • De nadruk leggen op bepaalde inhoud.

Zo kan je studenten begeleiden bij hun voorbereiding op het college. Bijdragen van studenten aan de discussie en hun antwoorden op de oefenvragen kunnen duidelijk maken waarop tijdens het college nadruk gelegd kan worden.

 1. Vul het contactformulier in om aan te geven dat je Interactive Document wil gaan gebruiken.
 2. Na ontvangst van het contactformulier wordt binnen 48 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
 3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
 4. In Blackboard voeg je Interactive Document in op de door jou gewenste plek in je cursus.
 5. Vul Interactive Document verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024

Vanuit Educate-it worden docenten van de Universiteit Utrecht gestimuleerd en ondersteund in het gebruik van ICT tools in hun onderwijs. Educate-it onderzoekt regelmatig wat de ervaringen van zowel docenten als studenten zijn met betrekking tot deze tools. In dit overzicht worden resultaten uit verschillende evaluatierapportages verbonden en vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Bekijk het volledige onderzoek

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs?

Bekijk het volledige onderzoek

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten