Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Online discussies

10+

Met FeedbackFruits Disscussion is het mogelijk om online discussies tussen studenten te faciliteren. Studenten uploaden hun eigen werk waarna andere studenten daarop kunnen reageren en erover kunnen discussiëren. Als docent bepaal je of studenten bijvoorbeeld tegenargumenten moeten geven, verdiepende vragen kunnen stellen of eigen ideeën kunnen toevoegen.

  • Actief reageren op- en meedenken over ingeleverd werk
  • Online discussie tussen studenten
  • Geïntegreerd in Blackboard
Blackboard pluginDiscussieDiscussionFeedbackFruits 2.0Zelfstudie

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Je geeft als docent aan welke input (bestanden) studenten moeten uploaden (bijvoorbeeld een geschreven artikel, een betoog, een column etc.) waarover ze daarna met elkaar in discussie gaan. Binnen de opdracht stel je in op hoeveel ingeleverde opdrachten elke student minimaal moet reageren. Daarnaast kan je ruimte geven aan studenten om daarna ook op andere ingeleverde opdrachten te reageren ofwel aan een discussie erover deel te nemen.

FeedbackFruits Discussion is niet per se een (peer)feedbacktool: het is gericht op kritisch meedenken en het inzetten van discussievaardigheden door studenten. Zoek je juist een tool gericht op peerfeedback, bekijk dan bijvoorbeeld FeedbackFruits Peer Review.

  1. Vul het contactformulier in om aan te geven dat je Discussion wil gaan gebruiken.
  2. Na ontvangst van de gegevens wordt binnen 24 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
  3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
  4. In Blackboard voeg je Discussion in op de door jou gewenste plek in je cursus.
  5. Vul Discussion verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten