Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Begrijpend lezen

10+

Met FeedbackFruits Comprehension kun je de leesvaardigheden en het begrijpen van teksten door studenten ondersteunen door subonderwerpen in een tekst inzichtelijk te maken. Studenten gaan actief aan de slag met de tekst door bij elk subondewerp aantekeningen en/of samenvattingen te maken.

 • Actief aan de slag met online studiemateriaal
 • Online interactie tussen studenten
 • Geïntegreerd in Blackboard
Blackboard pluginComprehensionFeedbackFruits 2.0Zelfstudie

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Je kunt als docent structuur bieden door van tevoren subonderwerpen te specificeren bij een document. Studenten kunnen vervolgens actief (en gericht) met de inhoud van het document aan de slag, door:

 • stukken tekst te selecteren en aan te geven bij welk subonderwerp het stuk tekst hoort
 • aantekeningen te maken (bij de subonderwerpen en de daarbij geselecteerde stukken tekst)
 • samenvattingen te schrijven (bij de subonderwerpen)
 • elkaars aantekeningen en samenvattingen te bekijken

Een docent uploadt een artikel over klimaatverandering in FeedbackFruits Comprehension. De docent maakt hierbij drie subonderwerpen aan:

  1. Technologische innovaties
  2. Gedragsveranderingen
  3. Psychologische effecten

In Feedbackfruits Comprehension selecteren de studenten bij elk subonderwerp de relevante informatie uit de tekst, maken ze aantekeningen en maken ze een samenvatting bij elk subonderwerp. Vervolgens kunnen zij ook van hun medestudenten de aantekeningen en samenvattingen lezen bij de drie subonderwerpen uit de tekst.

In FeedbackFruits Interactive Document koppelt een docent oefenvragen of discussievragen aan een specifieke zin of alinea, waardoor studenten de vragen direct zien bij het betreffende stuk tekst en deze kunnen beantwoorden. In FeedbackFruits Comprehension stelt de docent een aantal subonderwerpen in bij een tekst, waarna de student zelf in de tekst zoekt naar waar en hoe deze subonderwerpen terugkomen in de tekst. Ze zoeken de informatie over het subonderwerp en vatten dit eventueel samen.

 1. Vul het contactformulier in om aan te geven dat je Comprehension wil gaan gebruiken.
 2. Na ontvangst van de gegevens wordt binnen 24 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
 3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
 4. In Blackboard voeg je Comprehension in op de door jou gewenste plek in je cursus.
 5. Vul Comprehension verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten