Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Alle tools

Online beoordelen

100+

Met behulp van Assignment Review kun je als docent gedetailleerde en gestructureerde feedback geven op ingeleverd werk.

  • Online feedback geven op opdrachten
  • Snel en gemakkelijk te realiseren
  • Geïntegreerd in Blackboard
Assignment ReviewBeoordelenBlackboard pluginDocentfeedbackFeedbackFruits 2.0Groepsopdracht

FeedbackFruits biedt verschillende tools aan op het gebied van online interactie. Deze tools zijn beschikbaar als Blackboard-plugins. Op die manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wilt toepassen in jouw onderwijs en integreer je deze in jouw Blackboard-cursus.

Je maakt in Assignment Review een opdracht aan waar studenten hun werk kunnen inleveren. Vooraf stel je criteria op voor de beoordeling en kiest of je deze langs een schaal of met een rubric wilt beoordelen. Na de deadline bekijk je het ingeleverde werk online. Criteria en eventuele toelichting kunnen, door tekst te selecteren, verbonden worden aan relevante passages in het werk. Zo ziet de student direct waar de verbeterpunten liggen. Studenten kunnen ook online reageren op de verkregen feedback en bijvoorbeeld om toelichting vragen.

  1. Vul het contactformulier in om aan te geven dat je Assignment Review wil gaan gebruiken.
  2. Na ontvangst van het contactformulier wordt binnen 48 uur de plugin aangezet in jouw cursus in Blackboard.
  3. Optioneel: je kunt een workshop volgen over FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs.
  4. In Blackboard voeg je Assignment Review in op de door jou gewenste plek in je cursus.
  5. Vul Assignment Review verder in en specificeer jouw voorkeuren.

De licentie van deze tool loopt tot 1 september 2024

Vanuit Educate-it worden docenten van de Universiteit Utrecht gestimuleerd en ondersteund in het gebruik van ICT tools in hun onderwijs. Educate-it onderzoekt regelmatig wat de ervaringen van zowel docenten als studenten zijn met betrekking tot deze tools. In dit overzicht worden resultaten uit verschillende evaluatierapportages verbonden en vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Bekijk het volledige onderzoek

Een regulier hoorcollege is de meest voorkomende lesmethode in het Hoger Onderwijs. Steeds meer HO instellingen kiezen echter voor het inzetten van geregistreerde hoorcolleges en studenten zijn daar positief over. Maar wat zeggen de literatuur en UU docenten over de inzet en het effect van geregistreerde hoorcolleges in het Hoger Onderwijs?

Bekijk het volledige onderzoek

FeedbackFruits scoort op een 5-puntsschaal van (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens

– Een 3.51 op het stimuleren van motivatie bij studenten 

– Een 3.17 op het stimuleren van interactie bij studenten 

– Een 3.23 op het stimuleren van leeropbrengst bij studenten