Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Repository: figshare

Bent je docent aan de UU en ben je bezig met het ontwikkelen van online lesmateriaal? Of heb je eigen (online) onderwijsmateriaal gemaakt en wil je dat snel en makkelijk delen met je studenten of collega’s?

Dat kan met de onderwijsrepository figshare. Figshare wordt wereldwijd gebruikt om data duurzaam op te slaan, beter vindbaar te maken en te delen. De Universiteit Utrecht gebruikt figshare als platform waarop docenten onderwijsmateriaal, dat binnen de UU wordt gemaakt, kunnen opslaan en delen. Je hebt zelf controle over de manier waarop je materiaal deelt met anderen. Het is mogelijk je onderwijsmateriaal open te publiceren zodat het toegankelijk is voor iedereen dankzij een persistent identifier en het toepassen van een Creative Commons licentie. Het is ook mogelijk om via een (tijdelijke) privélink het materiaal te delen met wie je maar wilt.

Of je nu veilig wil delen, inspiratie op wilt doen of je cursus efficiënter wilt voorbereiden, het is mogelijk met de onderwijsrepository figshare: een platform om digitaal onderwijsmateriaal duurzaam op te slaan en beter vindbaar te maken.

  • Gemakkelijk samenwerken aan onderwijsmateriaal
  • Met één klik integreren in je leeromgeving of delen op social media
  • Zelf bepalen wat je deelt
figshare
Binnen de Universiteit Utrecht wordt met veel inspanning van docenten onderwijsmateriaal ontwikkeld. Of het nu gaat om ‘traditionele’ vormen als presentaties of om ‘innovatieve’ vormen als e-modules: de hoeveelheid materiaal groeit. Sommige materialen, zoals e-lectures, worden centraal bewaard. Andere materialen staan op harde schijven of USB-sticks. Dat kan beter. Onderwijsmateriaal is vaak geschikt voor hergebruik. Het scheelt veel tijd als materiaal centraal opgeslagen en goed beschreven wordt. De kwaliteit van het onderwijs stijgt als docenten niet telkens het wiel opnieuw uitvinden. Uitwisseling over de grenzen van de opleiding, faculteit, universiteit heen maakt kruisbestuiving en nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk. Heb jij onderwijsmateriaal dat je beschikbaar wilt stellen voor hergebruik? Plaats het op de onderwijsrepository, figshare. https://www.youtube.com/watch?v=vOlIzB9IxTw

Figshare is een gebruiksvriendelijk online platform dat wereldwijd gebruikt wordt om data op te slaan, te ontdekken en te delen. De Universiteit Utrecht gebruikt figshare als platform waarop docenten onderwijsmateriaal, dat binnen de UU wordt gemaakt, kunnen opslaan en delen. Met figshare heb je al je onderwijsmateriaal, gemakkelijk te beheren en goed vindbaar, op één plek. Je kiest zelf of je dat materiaal voor een optimale zichtbaarheid open deelt of samenwerkt in een projectruimte.
Met figshare kan je onderwijsmateriaal op twee niveaus delen:

  • Gericht delen met collega’s of studenten in een projectruimte
  • Delen met alle collega’s, studenten en andere geïnteresseerden wereldwijd

Daarnaast kun je ervoor kiezen om je materiaal te distribueren via een leeromgeving zoals Blackboard, of om direct naar figshare te verwijzen.

De Universiteit Utrecht gebruikt figshare voor het opslaan en ontsluiten van onderwijsmateriaal (door UU docenten gemaakt). Daarnaast is het geschikt voor begeleidend materiaal wat de herbruikbaarheid van het onderwijsmateriaal vergroot. Denk aan presentaties, opdrachten, beeldmateriaal, animaties, maar dus ook cursusbeschrijvingen, handleidingen, rubrics. Voor materiaal dat elders is opgeslagen (zoals weblectures en kennisclips) geldt dat het beter vindbaar kan worden gemaakt door een link met een beschrijving op te nemen in figshare. Deze beschrijvingen (metadata) worden door alle grote zoekmachines geïndexeerd.

Houd bij het opslaan en delen van video-onderwijsmateriaal rekening met de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent er geen beelden of materialen mogen worden gepubliceerd waarin persoonsgegevens in tekst of beeld zichtbaar zijn.

De AVG schrijft niet precies voor in welke vorm je toestemming moet vragen. Dus je mag zelf weten hoe je toestemming vraagt. Als je maar kunt aantonen dat je daadwerkelijk toestemming hebt gekregen. Als het onvermijdelijk is om studenten te filmen geef hen dan vooraf gelegenheid uit beeld te gaan zitten, bijvoorbeeld door studenten die bezwaar maken achter het camerastandpunt te laten plaatsnemen.

Als materiaal geschikt is om open te delen (het gaat om eigen werk en er is geen sprake van copyright of privacygevoelige content), adviseert de UU om gebruik te maken van een Creative Commons licentie. De volgende licenties hebben de voorkeur: CC-BY of CC-BY-SA. Bij CC-BY sta je anderen toe het werk dat jij gemaakt hebt te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is – maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker. De toevoeging SA (share alike) geeft bovendien aan dat je anderen toestaat om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk. SA kan het vermarkten van materiaal tegengaan en stelt docenten van de UU in staat om zelf materiaal te hergebruiken in open onderwijsmateriaal dat ook een SA licentie heeft.

De licentie zonder SA geniet in de meeste andere gevallen de voorkeur vanwege de optimale vindbaarheid en herbruikbaarheid.

Meer informatie over copyright en onderwijsmateriaal vind je hier. Voor meer informatie over creative commons klik hier.

Eenmaal opgeslagen op figshare kun je materiaal gemakkelijk in andere online omgevingen gebruiken, zoals Blackboard. Dat kan door het materiaal binnen die omgeving op te nemen (embedden) met behulp van een code (iframe) of door gebruik van een link. Materiaal dat je als vertrouwelijk hebt bestempeld kun je delen door middel van een private link. Voor meer informatie over het delen van je materiaal klik hier.

Het komt de professionele uitstraling en herkenbaarheid van je onderwijsmateriaal ten goede als gebruik wordt gemaakt van de UU huisstijl. De verschillende beeldelementen en (powerpoint)templates én de beeldbank van de UU zijn hier terug te vinden.
Voor meer informatie over het gebruik van figshare:

Handleiding voor uploaden en delen van onderwijsmaterialen

De Universiteitsbibliotheek is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over figshare. Stuur een e-mail of bel 030-2536115.

Wat gebeurt er als ik materiaal ’publish’ op figshare?

Als je materiaal op figshare publiceert, wordt het openbaar toegankelijk en dus ook vindbaar voor zoekmachines zoals Google. Door middel van een gebruikslicentie (creative commons) geef je aan hoe je wilt dat anderen met je materiaal omgaan. Als je materiaal op figshare als vertrouwelijk bestempelt is het afgeschermd, maar door de beschrijving (metadata) wordt het wel vindbaar voor anderen.

Kan ik materiaal dat gepubliceerd is, zelf verwijderen? Nee, dat is niet mogelijk omdat figshare werkt met persistente links (Digital Object Identifiers - DOI).  Desondanks kunnen zich situaties voordoen waarbij er, op verzoek, materiaal kan worden verwijderd, bijvoorbeeld in geval van copyright of privacy schendingen. Kan ik materiaal aanpassen? Ja. Je kunt altijd een andere/nieuwe versie uploaden of de beschrijving van je materiaal bijwerken. De link blijft ongewijzigd en zal altijd naar de meest recente versie verwijzen. Waarom moet ik zoveel invullen als ik materiaal wil publiceren? Het materiaal wordt vindbaar aan de hand van de beschrijving (metadata). De velden met een groene stip zijn verplicht om een blijvende link (DOI) aan te vragen. We adviseren de metadata in het Engels in te voeren.

Kan ik al van tevoren een DOI aanvragen?

Ja dat kan. Als je nog niet zo ver bent dat je je onderwijsmateriaal wilt delen, maar al wel graag je DOI wilt weten om die alvast in je documenten te vermelden, kun je een DOI reserveren.

Ga hiervoor naar de optie Reserve Digital Object Identifier (bijna helemaal onderaan) in het metadataformulier van het betreffende item en klik hierop. Je krijgt dan een voorlopige DOI die pas geactiveerd wordt en gebruikt kan worden als je dit item ook daadwerkelijk hebt gepubliceerd.

Wil de UU dat ik open deel?

Ja, waar mogelijk. De UU wil dat onderwijsmateriaal beter vindbaar en beter toegankelijk wordt. Door te delen wordt hergebruik gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit kan binnen de eigen instelling. Het academisch landschap verandert momenteel echter sterk. OC&W wil dat in 2025 al het onderwijsmateriaal in het Hoger Onderwijs open en online wordt gedeeld. In het licht van deze ontwikkelingen intensiveert de UU haar inspanningen om open te delen. Voor meer informatie over open onderwijs klik hier.

Kan ik alleen binnen de UU delen?

Je kunt gericht delen met specifieke collega’s binnen de UU, daarvoor zijn twee opties. Materiaal dat je op figshare opslaat, kun je aanmerken als confidential. De beschrijving wordt dan wel vindbaar, maar het materiaal zelf niet. Je kunt vervolgens wel met een private link gericht met een of meerdere personen delen. Een andere optie is gebruik maken van Projects. Dit is een goede manier om feedback en samenwerking te faciliteren. Klik hier voor meer informatie over Projects.

Kan ik ook een hele cursus delen?

Ja. Om een cursus te delen, upload je eerst de afzonderlijke objecten. Als het om veel materiaal gaat kun je gebruik maken van de desktoploader. Vervolgens kan het materiaal gebundeld worden in een collectie. Deze kun je als zodanig een eigen beschrijving geven. Hij krijgt dan ook een eigen persistente link. Je kunt materiaal eenmalig uploaden en vervolgens kan het in een oneindige hoeveelheid Collections gebundeld worden. Dit is prettig voor herbruikbaar materiaal dat in diverse cursussen gebruikt wordt. Klik hier voor meer informatie over Collections.

Is er kwaliteitscontrole?

Er wordt bij het uploaden van onderwijsmateriaal in figshare geen kwaliteitscontrole uitgevoerd op het materiaal zelf of de beschrijving daarvan (metadata). De docent is hier zelf verantwoordelijk voor. Wel kan er per e-mail altijd advies ingewonnen worden bij de Universiteitsbibliotheek.

Is er een klachtenprocedure?

Mochten er vragen of klachten zijn naar aanleiding van het onderwijsmateriaal op figshare, neem dan contact op met de Universiteitsbibliotheek per e-mail.

Wie kan mij adviseren bij vragen over copyright?

De meest gangbare vragen worden beantwoord op de website van het Auteursrechtinformatiepunt. Neem bij twijfel contact op met de Universiteitsbibliotheek per e-mail.

Wat gebeurt er als ik uit dienst van de UU ga?

De Universiteit Utrecht adviseert om het figshare eigenaarschap van het materiaal bij verlaten van de UU over te dragen aan de opleidingscoördinator. De UU is immers eigenaar van het materiaal. Indien gewenst kan een kopie geplaatst worden op een (gratis) persoonlijk account op figshare.

Share