Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it/onderzoek-ervaringen

Bezoek nieuwe website

Kwaliteit en Onderzoek

Educate-it evalueert samen met docenten alle onderwijsvernieuwingen op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Casestudies met behulp van de CIMO-logica
  • Studentervaringen met de onderwijstools
  • Longitudinaal onderzoek naar het programma Educate-it

Uitgangspunt bij de casestudies is het werken volgens de CIMO-logica. Hierin wordt vanuit een specifieke context (C) gekeken naar een interventie (I) die wordt geïmplementeerd. Het idee is dat die interventie specifieke mechanismes in werking moet zetten, en dat die mechanismes (M) leiden tot bepaalde uitkomsten (O). De gedachte hierachter is dat docenten goed nadenken over waarom ze een bepaalde vernieuwing in het algemeen of tool in het bijzonder willen invoeren. Het verbeteren van de leerresultaten en het leergedrag van de studenten staat daarbij centraal.

Bron: Denyer, D., Tranfield, D., & Van Aken, J. E. (2008). Developing design propositions through research synthesis. Organization studies, 29(3), 393-413.

Bij alle cursussen die met behulp van blended learning tools zijn geïnnoveerd, wordt een standaard studentenvragenlijst afgenomen. In de periode 2016-2019 hebben 3.420 studenten de vragenlijst ingevuld. Zij waren verdeeld over 107 cursussen, waarin 14 verschillende onderwijsinnovatietools waren ingezet. Door de evaluatie hebben we nu een benchmark op thema’s als intrinsic motivation, perceived learning en interaction. Deze resultaten zijn verwerkt in een toolwijzer, een infographic en een wetenschappenlijke publicatie.

Top 5 tools volgens studenten Maart 2020

Bij de start van het programma Educate-it in 2014 is ook een longitudinaal onderzoek gestart. Daarin worden de opbrengsten van het programma zelf onderzocht. Het richt zich onder andere op de veranderbereidheid van docenten en de effecten van innovaties die de docenten waarnemen op het studiegedrag van studenten. Hierbij werken wij met het de innovatiecurve van Rogers.

Op basis van de behaalde programmaresultaten van Educate-it 2014-2017 is de inschatting dat we de chasm voorbij zijn en dat de eerste groep van de early majority is bereikt. De inspanningen tot en met 2020 zullen zich vooral richten op het bereiken van de early en late majority, ongeveer 60% van de docenten. Onze ambitie is uiteindelijk iedereen te bereiken. We verwachten niet dat we eind 2020 de laatste groep, de late mass (16%), al hebben bereikt.

Wil je als docent jouw te innoveren onderwijs (laten) onderzoeken? Of wil je graag een sparringspartner hiervoor? Neem contact op met dr. Femke Kirschner, projectleider Kwaliteit en Onderzoek. Ook als je al onderzoek doet of hebt gedaan naar onderwijs(innovatie), horen we dat graag. We denken graag mee over hoe de resultaten gedeeld kunnen worden en zijn benieuwd naar hoe de resultaten zich verhouden tot ons eigen onderzoek.

Daarnaast kun je terecht bij het Centre for Academic Teaching voor ondersteuning als je je wilt ontwikkelen op het gebied van evaluatief ontwerp van onderwijs, zie Scholarship of Teaching and Learning.

Contact:
Dr. F.C. (Femke) Kirschner
F.C.Kirschner@uu.nl
Tel: 030 253 4806 / 06 405 29402

Share