Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Programmatisch toetsen

Programmatisch toetsen integreert leren en beoordelen. Het geeft inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van de student. De docent geeft het informatie over de onderwijskwaliteit. Betekenisvolle feedback en reflectie hierop zijn essentieel.

Wat is de meerwaarde voor het onderwijs?

Het behalen van een cursus wordt nu bepaald door het resultaat op een enkele toets. Veel in potentie waardevolle informatie blijft hierdoor helaas onbenut. Een programmatische benadering van toetsing kan hiervoor een oplossing zijn. Deze benadering past uitstekend binnen het Utrechts Onderwijs Model. Daarin ligt immers de focus op persoonlijk, activerend onderwijs, waarbij de student de verantwoordelijkheid draagt voor de eigen ontwikkeling.

Contact

Het toepassen van programmatisch toetsen doe je binnen een gehele opleiding, niet als individuele docent. Heb je zelf ideeën over de inzet van programmatisch toetsen, bespreek dit dan binnen je opleiding. Voor vervolgstappen en meer informatie over programmatisch toetsen kan je contact opnemen met Educate-it.

Informatie in onderstaande tabs volgt binnenkort

Informatie volgt binnenkort

Informatie volgt binnenkort

Informatie volgt binnenkort

Informatie volgt binnenkort

Informatie volgt binnenkort

Informatie volgt binnenkort

 

Share