Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it/over-educate-it

Bezoek nieuwe website

Programmaopzet

Docenten die hun onderwijs willen versterken kunnen verschillende onderwijsbehoeftes hebben. Veel docenten willen dat hun studenten beter voorbereid naar college komen of dat er meer interactie is tijdens het contactonderwijs. Anderen willen digitaal toetsen, schriftelijke opdrachten digitaal beoordelen of online de communicatieve vaardigheden versterken. Educate-it biedt docenten voor verschillende onderwijsdoelen een breed scala aan IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld, en helpt desgewenst hoe deze tools kunnen worden ingezet in het onderwijs.

IT-gebruik is geen doel op zich, maar draagt bij aan kwaliteitsverbetering en vergroting van het leereffect. Educate-it ondersteunt docenten technisch, praktisch én didactisch bij het (her)ontwerp en het blended maken van hun onderwijs en het met beschikbare IT-tools nog meer te versterken.

Daarnaast werkt Educate-it aan onderzoek naar het effect van IT-gebruik in het onderwijs. Alle onderwijsinnovaties worden onderzocht op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Docenten staan zelf aan het roer van onderwijsvernieuwing. Het duurzaam onderwijs versterken is onderdeel van hun professionaliteit. Docenten die zelf een goed idee hebben om hun onderwijskwaliteit te verbeteren met IT-tools kunnen een aanvraag indienen voor een onderwijsproject.

Share