Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Hoe ik peer feedback inzet in mijn onderwijs - Martine Veldhuizen

Martine Veldhuizen
Foto: Kasia Orlow

Terwijl ik in de pauze een slok koffie neem, hoor ik een van mijn honoursstudenten helder aan haar medestudent uitleggen hoe diens onderzoeksvoorstel nog beter kan worden. Het adviseren over en beoordelen van elkaars werk is een belangrijk onderdeel van de academische praktijk. Waarom zouden studenten dat binnen het Honours Programme niet wat systematischer mogen doen? Daarom besteed ik in deze column aandacht aan peer feedback.

In het najaar heb ik in samenwerking met Educate-IT een pilot gedaan met Peergrade, een tool die het geven van peer feedback faciliteert. Dat deed ik in het kader van de Honours Teaching Course van de Universiteit Utrecht, waarin ik met andere docenten nadacht over het verbeteren van honoursonderwijs. In de pilot kregen veertien studenten de opdracht om elkaars onderzoeksvoorstel van commentaar te voorzien.

Iedereen leverde feedback op twee onderzoeksvoorstellen, welke twee – dat bepaalde de tool Peergrade. Je kunt er in het programma voor kiezen om de peer reviewer anoniem te houden, maar wij vonden het prettiger om te weten wie het commentaar gaf zodat studenten elkaar om extra uitleg konden vragen. Als docent kon ik meekijken en de kwaliteit van de beoordeling wegen. Wanneer een student mijn hulp nodig had, dan gaf diegene dat aan met een ‘rode vlag’.

In de linkerkolom van de interface van Peergrade zagen de studenten de tekst die ze beoordeelden en in de rechter een vragenlijst: is de onderzoeksvraag helder, is de relevantie van het onderzoek adequaat toegelicht? Peergrade biedt daarvoor kant-en-klare rubrics aan. Wij hebben er zelf een samengesteld, want de studenten hadden specifieke wensen,  bijvoorbeeld expliciete feedback op de haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel. Ook stelden we regels op over de wijze van becommentariëren, zoals ‘Geef concrete voorbeelden en suggesties ter verbetering’ en ‘Wees positief en geef (ook) aan wat je goed vindt.’

De proef was succesvol. De studenten waardeerden het commentaar van hun medestudenten en gaven aan hun werk dankzij de peer feedback  aanmerkelijk te hebben verbeterd. Bovendien leerden ze van het becommentariëren zelf en waren ze zich bewuster van de criteria ten aanzien van hun eigen werk. Peergrade vonden ze een gebruiksvriendelijke tool die ze vaker wilden gebruiken. Wel vonden studenten dat het peer feedback-proces veel tijd kostte. We hadden bijvoorbeeld zoveel criteria bedacht, dat het een grote klus was om over al die onderdelen iets substantieels te schrijven.

Al met al wordt peer feedback wat mij betreft een vast onderdeel in ons honoursprogramma. Laat me weten hoe jij erover denkt.

dr. Martine Veldhuizen is onderzoeker en docent bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Voor het Humanities Honours programma begeleidt zij studenten in de tutorials Terreinverkenning en het Honours Research Seminar. 

Share