Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it/over-educate-it

Bezoek nieuwe website

Over Educate-it

Educate-it: voor en door docenten

Het UU-brede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst en om de onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren. Educate-it zorgt voor technische, praktische en didactische ondersteuning voor docenten die aan de slag gaan met (een van) de onderdelen die bijdragen aan onderwijsvernieuwing en de invoering van blended learning door middel van het gebruik kennisclips, digitaal toetsen en IT-tools. Docenten die zelf een goed idee hebben om hun onderwijskwaliteit te verbeteren met IT-tools kunnen een aanvraag indienen voor een onderwijsproject op de website van Educate-it. Docentprofessionalisering en Kwaliteit & Onderzoek doen onderzoek naar de effecten van IT-gebruik in het onderwijs. Dit onderzoek loopt als rode draad door het programma heen. Het programma valt onder het Centre for Academic Teaching en is ook aangesloten bij het programma Stimuleringsfondsprojecten, Onbegrensd leren van het UMCU en werkt nauw samen met TAUU, O&T en USBO.

Share