Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Over Educate-it

Educate-it: voor en door docenten

Het UU-brede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst en de kwaliteit nog meer te verbeteren. Educate-it zorgt voor technische, praktische en didactische ondersteuning voor docenten die aan de slag gaan met (een van) de onderdelen die bijdragen aan onderwijsvernieuwing en de invoering van blended learning: kennisclips, digitaal toetsen en IT-tools. Docenten die zelf een goed idee hebben om hun onderwijskwaliteit te verbeteren met IT-tools kunnen een aanvraag indienen voor een innovatieproject op de site van Educate-it. Docentprofessionalisering en Kwaliteit en onderzoek naar de effecten van IT-gebruik in het onderwijs loopt als rode draad door het programma heen. Het programma valt onder het Centre for Academic Teaching en is ook aangesloten bij het programma Stimuleringsfondsprojecten, Onbegrensd leren van het UMCU en werkt nauw samen met TAUU, COLUU en USBO.

Share