Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it

Bezoek nieuwe website

Organogram

Organogram Educate-it, klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Vormgeving en uitvoering van het onderwijs is het primaat van docenten. Docenten spelen daarom een prominente rol in het programma, onder meer als expert en voorzitter van de verschillende projectgroepen en als eigenaar van de experimenten die binnen de projecten worden uitgevoerd.

Het college van bestuur is opdrachtgever van het programma Educate-it. De directeur O&O is gedelegeerd opdrachtgever. Er is een goede verankering via de stuurgroep en programmaraad  van de directie ITS vanwege technische realisatie en beheer en met de UBU vanwege ontsluiting van informatie. Het programma wordt aangestuurd door een stuurgroep en delegeert de dagelijkse leiding aan de programmamanager.

Samenstelling stuurgroep

 • Esther Stiekema, gedelegeerd opdrachtgever, voorzitter
 • Petra de Wit, ITS, senior supplier
 • Harold van Rijen, expert onderwijstechnologie

De programmamanager geeft leiding aan het programma. Hij coördineert en initieert de activiteiten, de inzet van mensen en middelen en is verantwoordelijk voor kwaliteitsborging, risico-management en communicatie. De programmamanager zorgt voor de verbinding. De programmamanager voert deze taak uit samen met een programmateam, waarin expertise is geborgd op het gebied van onderwijskunde/e-learning, IT en communicatie. Het programmateam werkt overkoepelend over de deelprojecten. De programmamanager legt een werkwijze vast voor het programmateam, waarin rollen en werkwijze worden beschreven. Leden uit het programmateam kunnen de rol van projectleider vervullen van deelprojecten.

Samenstelling kernteam

 • Jan Haarhuis, programmamanager
 • Mabelle Hernández, programmamanagement
 • Sjors van der Beek, projectmanager, IT expertise
 • Daphne van Roosmalen, communicatieadviseur
 • Peggy van Schreven, secretariaat algemeen

De programmamanager en het programmateam worden bijgestaan door een programmaraad, die de rol van adviesraad heeft en de inhoudelijke uitvoering van het programma volgt en daarover advies uitbrengt aan programmamanager en college van bestuur. De programmaraad is een brede vertegenwoordiging van de universitaire gemeenschap.

Samenstelling programmaraad

 • Harold van Rijen, voorzitter, hoogleraar onderwijsinnovatie in biomedisch onderwijs
 • Johan Jeuring, hoogleraar softwaretechnology for teaching and learning
 • Jan van Tartwijk, hoogleraar toegepaste onderwijskunde
 • Joni Remmits, studentassessor faculteit Geneeskunde
 • Anja Smit, directeur UBU
 • Marjon Engelbarts, afdelingshoofd ICT Bètawetenschappen
 • Carolien Besselink, directeur ITS
 • Chris Marcelis, faculteitsdirecteur Geowetenschappen
 • Vincent Crone, onderwijsdirecteur Geesteswetenschappen

De projecten binnen het programma worden geleid door projectleiders, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de projecten. Een aantal projecten heeft een projectteam dat wordt voorgezeten door een expert, die docent is aan de Universiteit Utrecht.

Share