Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it

Bezoek nieuwe website

Onderzoek

Educate-it evalueert samen met docenten alle onderwijsinnovaties op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Dankzij de ontwikkelde systematiek – waarbij met minimale inspanningen van docenten, de resultaten UU-breed beschikbaar worden gesteld – werken we samen aan verbetering van het onderwijs. De resultaten van die evaluaties helpen bij het continu blijven verbeteren van het onderwijs aan de UU. Daarnaast wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht naar onderwijsinnovaties, veelal door de vakgroep Educatie van sociale wetenschappen.

Onderzoek naar onderwijsinnovatie

Cursussen waarin onderwijsinnovatie heeft plaatsgevonden evalueert Educate-it met de CIMO-logica, waarbij voor een bepaalde context (C) beschreven wordt welke interventie (I) is gedaan om mechanismen (M) bij studenten in werking te zetten om zo outcomes (O) te bereiken.[1]

 

Uitgangspunt van het onderzoek binnen Educate-it is het werken volgens de CIMO-logica. Hierin wordt vanuit een specifieke context gekeken naar een interventie die wordt geïmplementeerd. Het idee is dat die interventie specifieke mechanismes in werking moet zetten, en dat die mechanismes leiden tot bepaalde uitkomsten. De gedachte hierachter is dat docenten goed nadenken over waarom ze een bepaalde vernieuwing in het algemeen of tool in het bijzonder willen invoeren. Het verbeteren van de leerresultaten en het leergedrag van de studenten staat daarbij centraal. Met andere woorden, de innovatie moet een onderwijskundig doel dienen. Daarnaast kunnen docenten profiteren van dergelijk onderzoek, doordat zij hun onderwijspraktijk kunnen verbeteren en zich kunnen professionaliseren als docent.

[1] Denyer, D., Tranfield, D., & Van Aken, J. E. (2008). Developing design propositions through research synthesis. Organization studies, 29(3), 393-413.

Heb je als docent een leuk of goed idee om je onderwijs blended te maken, en zou je willen weten wat daar de effecten van zijn en of het uitpakt zoals je had gedacht? Neem dan contact op met Educate-it. De projectleider kwaliteit en onderzoek zal dan met je bekijken of het mogelijk is de effecten van blended learning niet alleen te evalueren, maar ook wetenschappelijk te onderzoeken. Voor de projecten waarbij dit mogelijk en haalbaar lijkt, wordt een onderzoeksbegeleider gezocht. Deze ondersteunt de uitvoerende docent.

Wil je als docent je eigen onderwijs (wetenschappelijk) evalueren, met nadruk op de toepassing van onderwijskundige kennis en theorieën in het eigen onderwijs? Dan kun je terecht bij het Centre for Academic Teaching dat docenten van de UU stimuleert om zich te ontwikkelen en hun eigen onderwijs voortdurend te onderzoeken.

Afgeronde onderzoeksrapporten, uitgevoerd in opdracht van Educate-it, worden binnenkort ontsloten in de externe omgeving Figshare.

Repository: Figshare

 

Share