Nieuws

14 mei 2019

Juni: maand van de Kennisclips

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Juni is de maand van de kennisclips. Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip en maakt een bijbehorende opdracht, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Inzet van kennisclips vergroot de motivatie van studenten, ze worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (anytime, anyplace). De kennisclip-opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten. In collegejaar 2017/2018 zijn 3.000 kennisclips ingezet in het onderwijs. Daarvan zijn er 1.000 opgenomen en 2.000 eerder opgenomen kennisclips dat collegejaar hergebruikt. Voor docenten die meer willen leren over het maken van een kennisclip en hoe ze deze effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops, online trainingen en andere activiteiten aangeboden, zoals Meet the expert en Open Studio. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Kennisclips? Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.

14 mei 2019

UU lanceert nieuwe MOOC ‘Professionalism in an era of change’

Op 13 mei 2019 heeft de Universiteit Utrecht een nieuwe MOOC ‘Professionalism in an era of change’ gelanceerd. De MOOC (Massive Open Online Course) biedt een retrospectieve en prospectieve kijk op het veranderende werk van professionals in de moderne neoliberale samenleving. De MOOC is te vinden op Coursera.  De cursus gaat in op hedendaagse veranderingen in het werk van professionals. Voorbeelden hiervan zijn snellere communicatie en grotere beschikbaarheid van kennis door ontwikkelingen in informatietechnologie, de opkomst van het management en maatschappelijke, culturele en demografische veranderingen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de inhoud van het werk en op de werkprocessen, en dwingen hen om daarop te reageren. Naast een diepgaand begrip van deze uitdagingen wordt ook een andere koers voorgesteld,  een ander perspectief, een paradigmaverschuiving. De scope verandert gedurende de cursus van een macro- naar een microperspectief, van een sociologische en historische visie op maatschappelijke ontwikkelingen naar een perspectief op verandering met betrekking tot het werk van de individuele professional. De cursus wordt aangeboden door het interdisciplinaire focusgebied Professional Performancevan de Universiteit Utrecht en is ontwikkeld onder leiding van Nicole Mastenbroek, programmacoördinator van het focusgebied. Een aantal betrokken professionals van verschillende disciplines heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de MOOC in de vorm van weblectures, interviews, casuïstiek en artikelen. Door middel van peer-reviewed opdrachten worden de deelnemers uitgenodigd om de aangeboden kennis direct toe te passen in de eigen werkomgeving. We hopen dat de deelnemers aan deze cursus een breder begrip zullen ontwikkelen van het werk van en de interactie met professionals.  De MOOC is live gegaan op 13 mei 2019 en is te vinden op Coursera, platform voor gratis online cursussen wereldwijd. De Universiteit Utrecht wil met MOOCs de Universiteit en haar strategische thema’s internationaal profileren, ervaring opdoen met nieuwe vormen van onderwijs en onderwijs breed beschikbaar maken. Daarom worden MOOCs, elk gekoppeld aan een van de strategische thema’s of een focusgebied van de universiteit, gefaciliteerd door Educate-it.

30 april 2019

Nieuw: Lunchbites

Iedere eerste maandag van de maand van 12.45-13.15 uur wordt er een webinar georganiseerd, passend bij het thema dat die maand bij Educate-it centraal staat. Een onderzoeker vertaalt de inhoud van relevante literatuur naar de onderwijspraktijk. Er is ruimte voor interactie en het stellen van vragen. De lunchbite van 6 mei gaat over gaat over Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), een vorm van activerend onderwijs. Dr. Marit Wijnen zal de principes van PGO toelichten en de handvatten bieden hoe PGO in de praktijk toe te passen. Van harte welkom om vanachter je bureau aan te sluiten, mee te luisteren en je vragen te stellen via https://zoom.us/j/659090648. De lunchbite van 3 juni gaat over Effectieve kennisclips. In steeds meer cursussen worden kennisclips aangeboden, bijvoorbeeld ter voorbereiding op werkgroepen. Het aanbieden van kennisclips is echter geen garantie dat studenten de inhoud ervan actief verwerken. Het kan namelijk verleidelijk zijn om bij het kijken van clips in een ‘entertainmentmodus’ te schieten. In deze lunchbite zal dr. Johan van Strien de uitkomsten van enkele recente onderzoeken over het bevorderen van de effectiviteit van kennisclips bespreken.  Van harte welkom om vanachter je bureau aan te sluiten, mee te luisteren en je vragen te stellen via https://zoom.us/j/571371214. Meer info? Kijk op www.educate-it.uu.nl/ola.

18 april 2019

Save the date: Versterk-je-onderwijs-week 1 t/m 5 juli 2019

Wil jij het academisch jaar op inspirerende wijze afsluiten? Kom naar de versterk-je-onderwijs-week om je onderwijs te verrijken, te vereenvoudigen of te verdiepen. Ook is er volop ruimte voor de nodige ontspanning. Op 1 juli start de Versterk-je-onderwijs-week met een divers aanbod gericht op het verbeteren en innoveren van je onderwijs: tal van workshops, lunchmeetings en adviezen op maat georganiseerd door de partners van het Centre for Academic Teaching. Educate-it, Onderwijsadvies & Training, het Teaching & Learning Lab en de docentencommunity TAUU zorgen samen voor een divers aanbod op verschillende locaties van onze universiteit. Werk heel concreet aan je onderwijs of kom voor inspiratie! Ontsnap met je team uit de Escape Room, ontvang hulp bij het nakijken van toetsen, ontmoet andere docenten of vind ontspanning tijdens één van de lunches of massages. Het programma vindt plaats op diverse locaties in de binnenstad, de UCU-campus, het Utrecht Science Park en ook online. Alle docenten van de Universiteit Utrecht zijn welkom! Noteer week nr 27 (1 tot en met 5 juli) 2019 vast in je agenda! Wil je graag op de hoogte worden gesteld zodra het programma bekend is? Heb je een idee voor een onderwerp voor een workshop of ronde tafelgesprek om in het programma op te nemen? Laat het ons via dit formulier weten.

11 april 2019

Delen, volgen en aanmelden van projecten op KonJoin

Wil je het volledige aanbod aan scriptiemogelijkheden op een plek voor je studenten inzichtelijk maken? Wil je zien wat er buiten je eigen discipline aan (onderzoeks)projecten loopt? Of wil je studenten vinden die mee willen denken over je onderwijsontwerp? KonJoin is een platform waarop docenten, onderzoekers en studenten makkelijk projecten kunnen delen. Met een SolisID kan je alle gedeelde projecten bekijken, deze volgen, maar je ook aanmelden om deel te nemen aan een project. Het brengt daardoor vraag en aanbod van (onderzoeks)projecten samen en geeft inzicht wat universiteitsbreed aan projecten loopt. Je kan de projecten eenvoudig filteren op bijvoorbeeld faculteit of  type project, zoals bachelor-, master- of co-creatie projecten. Voor studenten is duidelijk welke projecten lopen, waar zij aan bij kunnen dragen en op welke manier. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie over dit platform wilt, kijk dan eens op de Educate-it toolwijzer, het platform, of neem contact op met Educate-it via educate-itbalie@uu.nl.

9 april 2019

Mei: maand van het Activerend onderwijs

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Mei is de maand van het Activerend onderwijs. Uit onderzoek* blijkt dat wanneer de mate van betrokkenheid wordt verhoogd in de werkvorm - en de student dus actiever is en meer bezig is met het construeren van kennis - de leeruitkomsten van studenten hoger zijn. Wil je als docent dat je studenten beter voorbereid naar college komen? Of wil je meer interactie tijdens het contactonderwijs? Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Heb je het gevoel dat je niet weet of jouw boodschap aankomt? Educate-it biedt docenten voor verschillende onderwijsdoelen een breed scala aan IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld, en helpt desgewenst hoe deze kunnen worden ingezet in het onderwijs. Bij activerend onderwijs zijn studenten letterlijk actief aan het werk met de leerstof. Bijvoorbeeld door de inhoud actief te verbinden aan voorkennis, actief en gericht te oefenen op bepaalde vaardigheden of kennis toe te passen bij het oplossen van problemen. Studenten activeren kan helpen voor betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens de contacttijd. Activerende werkvormen die goed bij je onderwijs passen kunnen veel bijdragen aan de betrokkenheid van studenten. Voor docenten die meer willen leren over Activerend onderwijs en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Activerend onderwijs? Je kunt uiteraard altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. In juni staat het thema Kennisclips centraal. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.   *) Er zijn veel studies uitgevoerd naar de effectiviteit van activerend onderwijs die meegenomen zijn in grotere meta-analyses en reviews. Over het algemeen laten deze studies zien dat werkvormen waarin studenten actief aan de slag moeten met hun eigen leerproces, leiden tot betere leeruitkomsten. Wel is het belangrijk in acht te nemen dat er een grote variatie is in activerende werkvormen, wellicht met een bijbehorend verschil in leeruitkomsten (Chi & Wylie, 2014; Freeman et al.,2014).