Nieuws

7 november 2019

Studenten en hoogleraar creëren samen cursus

“De apothekers van de toekomst zouden in hun opleiding moeten kennismaken met digitale zorgtechnologie en bijbehorende technologieën kunnen implementeren in de praktijk.” Met deze gedachte begon voor hoogleraar Aukje Mantel de realisatie van de keuzecursus Digitale Farmaceutische Zorgverlening. Om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de kennis van de studenten koos Mantel er voor om deze cursus in nauwe samenwerking met de studenten in te richten. Lees hier een artikel over de ontwikkeling van deze cursus, en hoe de docent en de studenten dit proces van co-creatie ervaren hebben.

30 oktober 2019

Digitale toetsen afnemen; nu ook in Sportcentrum Olympos

De Universiteit Utrecht is weer een nieuwe digitale toetslocatie rijker. In drie zalen van het sportcentrum Olympos op de Uithof kunnen vanaf 29 oktober op Chromebooks toetsen worden afgenomen door maximaal 600 studenten. Daarmee komt het totaal aantal digitale toetsplekken op 1.840. Door de flexibele opzet van de digitale toetsvoorziening kunnen de zalen ook gebruikt worden voor andere doeleinden. De Chromebooks, waarop de studenten tegelijkertijd in grote groepen veilig en betrouwbaar digitaal toetsen kunnen maken, zijn na afloop van de toets binnen 20 minuten opgeruimd. Daardoor kan de zaal weer als sportzaal gebruikt worden.   De snelheid waarmee het aantal digitale toetsen binnen de UU groeit is ongekend. Waar in collegejaar 2015/16 het percentage toetsen dat digitaal afgenomen werd nog 18% was, was dat in 2018/19 al ruim 53%. De vraag naar digitale toetsen in periode 1 van 2019/20 was zo groot, dat zelfs ‘nee’ verkocht moest worden. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen is in recordtempo de nieuwe digitale toetsvoorziening in Olympos opgezet en gereedgemaakt en worden daar op 29 oktober de eerste digitale toetsen afgenomen. Met deze uitbreiding is de UU hard op weg om al voor het eind van 2020 75% van alle toetsen digitaal af te nemen.  Studentenvoorkeur: digitale toetsen  Uit recent onderzoek onder ruim 2.000 UU-studenten blijkt dat studenten een voorkeur hebben voor digitaal toetsen (ruim 62%) boven toetsen op papier (15%). 22% geeft aan geen voorkeur te hebben. In 2015 waren deze aantallen nog nagenoeg omgekeerd. Als belangrijkste reden geven studenten aan dat ze door digitale toetsen hun antwoorden beter kunnen structureren en dat ze sneller kunnen typen dan schrijven.  Docenten verbeteren toetskwaliteit door analysefunctie Het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het effect van digitaal toetsen op de kwaliteit van het onderwijs onder 81 docenten. Hieruit blijkt dat docenten de analyses - die het digitale toetssysteem automatisch genereert – vooral gebruiken om de toetsvragen en de kwaliteit van de toets te verbeteren. Daarnaast blijkt dat 83% van de docenten open vragen gebruikt, waarvan 72% dat doet omdat dat beter aansluit op het leerdoel. Concluderend kan gesteld worden dat docenten die digitaal toetsen afnemen bewust bezig zijn met de kwaliteit van de toetsen. Programmatisch toetsen Naast digitaal toetsen op Chromebooks heeft de UU ook al tien jaar ervaring met programmatisch toetsen bij de faculteit Diergeneeskunde. Andere opleidingen gaan hier de komende tijd ook mee aan de slag. Programmatisch toetsen integreert leren en beoordelen. Het geeft inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van de student. Daarbij geeft het de docent informatie over de onderwijskwaliteit. Het behalen van een cursus wordt nu veelal bepaald door het resultaat op een enkele toets, waardoor veel in potentie waardevolle informatie onbenut blijft. Een programmatische benadering van toetsing kan hiervoor een oplossing zijn. Betekenisvolle feedback en reflectie zijn hierbij essentieel. Deze benadering past uitstekend binnen het Utrechts Onderwijs Model, waar de focus ligt op persoonlijk, activerend onderwijs, waarbij de student de verantwoordelijkheid draagt voor de eigen ontwikkeling. Lees ook de blog van Harold Bok op TAUU. Educate-itDocenten van de UU stappen niet alleen massaal over op digitaal toetsen. Het onderwijs wordt ook in hoog tempo verrijkt met kennisclips en andere onderwijstools. Docenten op de UU bepalen zelf of en hoe zij hun onderwijs willen versterken, zoals met digitaal of programmatisch toetsen. Dit wordt mogelijk gemaakt door Educate-it. Het succes van dit programma is gelegen in de bottum-up opzet, waarin onderwijsverandering vraag gestuurd plaatsvindt en niet wordt opgelegd. Deze opzet zorgt ervoor dat docenten eigenaar van hun onderwijs blijven. Educate-it ondersteunt docenten bij het versterken van hun onderwijs en het aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Educate-it ondersteunt docenten zowel in het praktische gebruik van IT-tools als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learning vorm. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt.  

30 oktober 2019

Join the new MOOC ‘Inequality and democracy’

Economic inequalities have risen in many countries. But the core of democracy is political equality: that everyone should have an equal say in how their country is run. Can we really expect these things to go together? Can people have equal political power while economic inequality grows and grows? Join our free Massive Open Online Course ‘Inequality and democracy’ and decide for yourself. The MOOC will start on November 11th, 2019. Enroll now via: https://www.coursera.org/learn/inequalityanddemocracy? You’ll learn about: • The rise of economic inequality • Property rights and the corporation • Democracy: Its value and history • Campaign finance and lobbying • Tax avoidance and capital flight • Alternatives to our economic system This is an interdisciplinary course combining: • Politics • Philosophy • Economics • History • Law Our course is for anyone looking for an accessible introduction to these topics. You might be a concerned citizen, or someone who works in a field like politics, media, education, government or law. The difficulty level is similar to the first-year of an undergraduate degree. No prior knowledge is assumed.

14 oktober 2019

Versterk-je-onderwijs-week. Reserveer 27 t/m 30 januari 2020 vast in je agenda!

Begin juli werd de eerste Versterk-je-onderwijs-week georganiseerd. Docenten waren enthousiast: “I discovered new interesting things and I came back to work with inspiration and new ideas”; “Inspirerend en de moeite waard. Het heeft me concrete ideeën opgeleverd.” De week werd zo goed ontvangen, dat besloten is om dit initiatief uit te breiden en voort te zetten. In januari 2020 wordt daarom de volgende ‘wintereditie’ georganiseerd. Dus heb je ook behoefte aan inspiratie en tijd om je onderwijs te versterken? Zet deze week dan alvast in je agenda. Programma Partners van het CAT, waaronder Educate-it, Onderwijsadvies & Training, het Teaching & Learning Lab en de docentencommunity TAUU bieden workshops, lezingen en webinars aan, waarin jij je kan laten inspireren of kunt werken aan verdieping en versterking van je eigen onderwijs. Werk heel concreet aan je onderwijs of kom voor good practices! Ga met mededocenten in gesprek over activerende onderwijsvormen, verbeter de kwaliteit van je (digitale) tentamens of verbeter je skills om studentenonderzoek te begeleiden. Ook is er volop ruimte voor de nodige ontspanning. Locatie Het programma vindt plaats op diverse locaties in de binnenstad, de UCU-campus, het Utrecht Science Park en ook online. Alle docenten van de Universiteit Utrecht zijn welkom en deelname is gratis! Laat van je horen Heb je een idee voor een onderwerp voor een workshop of rondetafelgesprek om in het programma op te nemen? Wil je op de hoogte blijven wanneer het programma bekend is en je je kan inschrijven? Laat het ons via dit formulier weten!

14 oktober 2019

November 2019: Maand van de Vaardigheden

Vaardigheden, zoals communicatieve, academische of labvaardigheden, zijn onderdeel van veel opleidingen. Het oefenen hiermee is van belang voor studenten en bereidt ze voor op hun verdere loopbaan. Door de inzet van online tools kunnen docenten ál hun studenten laten oefenen met deze vaardigheden. Daarom organiseert Educate-it in november de maand van de Vaardigheden. Met de online tools oefenen studenten de vaardigheden digitaal – en zo vaak ze willen of nodig is - in een vertrouwde en veilige omgeving. Studenten kunnen digitaal of via de tool feedback ontvangen van hun docent of hun peers. Dit kan ze helpen de vaardigheid verder te ontwikkelen. Studenten krijgen zo de kans vaardigheden extra te oefenen voordat ze deze in het contactonderwijs of in hun loopbaan tegenkomen. Aanbod voor docenten Voor docenten die meer willen leren over vaardigheden en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de Maand van de Vaardigheden. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Vaardigheden? De volgende maand van de Vaardigheden is in april 2020. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Kennisclips centraal.

24 september 2019

Herfstfestival en Design-thinking sessies

Kom op vrijdag 22 november 2019 naar het Teaching & Learning Lab in Utrecht, en neem deel aan het Herfstfestival of één van de drie Design thinking sessies. Tijdens het Herfstfestival kun je meedoen aan workshops, maak- en luistersessies over vernieuwing en verbetering van voortgezet en hoger onderwijs. Bij de Design thinking sessies ontwerp je samen met andere professionals en studenten een onderwijsconcept, legt dat voor aan experts en presenteert het tijdens het Herfstfestival. Bekijk de programma’s en meld je aan.