Nieuws

11 februari 2020

Maart 2020: Maand van het Activerend onderwijs

Activerend onderwijs kan helpen voor een betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens de contacttijd. Activerende werkvormen die goed bij je onderwijs passen kunnen veel bijdragen aan de betrokkenheid van studenten. Daarom organiseert Educate-it in maart de maand van het Activerend onderwijs. Wil je als docent dat je studenten beter voorbereid naar college komen? Of wil je meer interactie tijdens het contactonderwijs? Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Heb je het gevoel dat je niet weet of jouw boodschap aankomt? Aanbod voor docenten Voor docenten die meer willen leren over Activerend onderwijs en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, biedt Educate-it diverse workshops, online trainingen en handige onderwijstools aan. Het volledige aanbod staat op de Maand van het Activerend onderwijs. Bij activerend onderwijs zijn studenten letterlijk actief aan het werk met de leerstof. Bijvoorbeeld door de inhoud actief te verbinden aan voorkennis, actief en gericht te oefenen op bepaalde vaardigheden of kennis toe te passen bij het oplossen van problemen. Wanneer de mate van betrokkenheid wordt verhoogd in de werkvorm - en de student dus actiever is en meer bezig is met het construeren van kennis – zijn de leeruitkomsten van studenten hoger. Dat blijkt uit onderzoek* Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Activerend onderwijs? Je kunt uiteraard altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand (april) staat het thema Vaardigheden centraal. *) Er zijn veel studies uitgevoerd naar de effectiviteit van activerend onderwijs die meegenomen zijn in grotere meta-analyses en reviews. Over het algemeen laten deze studies zien dat werkvormen waarin studenten actief aan de slag moeten met hun eigen leerproces, leiden tot betere leeruitkomsten. Wel is het belangrijk in acht te nemen dat er een grote variatie is in activerende werkvormen, wellicht met een bijbehorend verschil in leeruitkomsten (Chi & Wylie, 2014; Freeman et al.,2014).

8 januari 2020

Februari 2020: Maand van de (Peer) feedback

Feedback is belangrijk in onderwijsleerprocessen. Het geeft studenten inzicht in hun eigen leerproces: waar staan ze nu en wat kunnen ze nog verbeteren? Daarom organiseert Educate-it in september de maand van de (peer) feedback. Wil je als docent aan de slag met het beoordelen van schriftelijke opdrachten? Wil je zelf of je studenten elkaar op gestructureerde manier feedback laten geven op opdrachten? Of een online omgeving waarin studenten pitches kunnen plaatsen? Aanbod voor docenten Voor docenten die meer willen leren over (peer) feedback en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, biedt Educate-it diverse workshops, online trainingen en handige onderwijstools aan. Het volledige aanbod staat op de Maand van de (Peer)feedback. Goede feedback zorgt voor overbrugging tussen de huidige kennis en vaardigheden en het gewenste niveau. Effectieve feedback is onder andere gekoppeld aan de leerdoelen van een cursus en motiveert studenten om het gewenste niveau te bereiken. Bij peer feedback wordt de feedback door een medestudent gegeven. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in (Peer) feedback? De volgende maand van de (Peer) feedback is in februari 2020. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Activerend onderwijs centraal.

9 december 2019

Programma online: kom naar de versterk-je-onderwijs-week

Op 27 januari start de versterk-je-onderwijs-week met een divers en breed aanbod gericht op het innoveren en versterken van je onderwijs. Het programma staat nu online met tal van workshops, lunchmeetings en adviezen op maat, georganiseerd door de partners van het Centre for Academic Teaching. Het programma is interessant voor alle UU-docenten, of je nu eens per jaar een hoor- of werkcollege geeft, af en toe een thesis begeleidt, diverse cursussen coördineert, maar ook als je al bezig bent met het versterken van je onderwijs. Elke dag zijn we op een andere locatie van de universiteit. Wat ga jij kiezen: een rondetafelgesprek over programmatisch toetsen, een van de onderwijstool-workshops om je onderwijs mee te versterken, een facultaire onderwijslunch of de Wintercourse over blended learning? En wat dacht je van een ‘professioneel consult à la carte’ met een onderwijsexpert voor een advies op maat voor jouw onderwijs? Kijk snel en schrijf je in voor één of meer van de 27 activiteiten!

2 december 2019

Onderwijs in de virtual classroom

Het is zover, de eerste virtual classroom op een Nederlandse universiteit is er. Docenten van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf januari 2020 deze ruimte gaan boeken. In de tussentijd wordt er volop geëxperimenteerd. Maar wat is een virtual classroom eigenlijk? Momenteel wordt synchroon (gelijktijdig) online onderwijs vaak via een webinar aangeboden. Een groot nadeel van webinars is dat de interactie tussen docent en student grotendeels verloren gaat. Dit lost de virtual classroom op. In de ‘classroom zijn alle studenten zichtbaar voor zowel de docent als de studenten, net of iedereen op de eerste rij zit. De docent staat voor een wand met zes schermen, waarop elk zes studenten zichtbaar zijn. Iedere kolom van schermen heeft een eigen camera. Dat zorgt ervoor dat als de docent studenten op de rechterschermen aanspreekt, zij zien dat hij ook echt naar hen kijkt. Onder de zes schermen hangen nog twee schermen waarop de docent zijn presentatie, quizresultaten en online vragen ziet. De virtual classroom bootst de interactie uit traditionele zalen zo goed mogelijk na, en gaat nog een stapje verder. Een voorbeeld uit een typische les zou kunnen zijn: De docent begint met een uitleg van twee theorieën. Na een kwartier ziet hij aan de studenten dat zij minder betrokken zijn. Daarom besluit hij op dat moment om een quiz in te zetten. Hij vraagt welke van de twee theorieën een bepaald nieuwsitem van die ochtend het beste kan verklaren. De docent ziet de antwoorden op alle studentenschermen verschijnen en laat aan de studenten de distributie van de antwoorden zien. Vervolgens vraagt hij persoonlijk (de naam van elke student staat op het eigen scherm) aan twee studenten om hun verschillende antwoord toe te lichten. Een discussie ontstaat. Ondertussen ziet de docent dat er meerdere ‘silent questions’  binnenkomen van studenten die het verschil tussen beide theorieën niet goed begrijpen. De docent rondt de discussie af en beantwoordt de vragen van de studenten. Fotograaf: Fridolin van der Lecq

2 december 2019

Universiteit Utrecht opent eerste virtual classroom

Op de Universiteit Utrecht is het vanaf vandaag mogelijk om onderwijs te geven en volgen in een virtual classroom. De classroom is de eerste in zijn soort aan een Nederlandse universiteit en wordt gebruikt voor synchroon (gelijktijdig) online onderwijs en voor samenwerking op afstand. In een virtual classroom opereert de docent vanuit een studio en heeft via video contact met alle studenten. Het is net of zij allemaal op de eerste rij zitten. De virtual classroom - in het Teaching & Learning Lab in het Buys Ballotgebouw - is tijdens het Herfstfestival officieel geopend door Annetje Ottow, vicevoorzitter van het CvB, en Isabel Arends, decaan Bètawetenschappen. De komende twee jaar investeert de UU in nieuwe IT/AV-middelen die zijn afgestemd op de behoeften van docenten, onderzoekers en staf om beter te kunnen samenwerken en onderwijs geven op afstand. Hiermee stimuleert het CvB ook dat we als universiteit minder gaan reizen. De virtual classroom levert een belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen om het onderwijs te versterken met innovatie én te werken aan internationalisering en duurzaamheid. Annetje Ottow is blij is dat bijna alle UBD-diensten en de faculteit Bèta er samen de schouders onder zetten om dit te realiseren. “De virtual classroom is een aanwinst voor het Utrechtse onderwijs, maar draagt ook bij aan duurzaamheid. Door gebruik te maken van IT/AV-middelen, maken we op afstand leren en samenwerken mogelijk. Ook ideaal voor de samenwerking in onze strategische allianties met TU Eindhoven en de WUR, CHARM-EU en in LERU-verband. Internationale uitwisseling hoort bij wetenschap, maar soms kan dit ook digitaal. Daarvoor beschikt de universiteit nu over mogelijkheden voor online samenwerken, waaronder de virtual classroom. Afgestemd op behoeften van gebruikers De virtual classroom is de eerste opgeleverde AV-voorziening die voortvloeit uit de investering in nieuwe IT/AV-middelen. De programma’s Educate-it en Duurzaamheid werken samen om een reeks nieuwe voorzieningen voor alle medewerkers van de universiteit te realiseren. De komende tijd wordt volop geëxperimenteerd met de virtual classroom. Bij succes wordt deze voorziening opgeschaald. Deze werkwijze hanteert Educate-it ook met succes met het beschikbaar stellen van onderwijstools. In plaats van de universiteit ‘volstoppen’ met techniek waarvan de meerwaarde nog niet bewezen is, kiest de UU ervoor om goede oplossingen voor online samenwerkingsvormen te faciliteren die zijn afgestemd op de behoeften van gebruikers. Binnenkort worden meer voorzieningen opgeleverd waarmee geëxperimenteerd kan worden: het Governance Lab bij USBO en de Hybrid Active Learning Classroom op de Bolognalaan. Doe mee!Wil je online samenwerken maar weet je niet hoe je dit moet regelen? Wil je meedoen aan experimenten met geavanceerde apparatuur of heb je zelf een goed idee? Bel naar de balie van Educate-it op 030 – 253 2197 of mail naar educate-itbalie@uu.nl.

13 november 2019

December 2019: maand van de Kennisclips

Door de inzet van kennisclips in het onderwijs komen studenten beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Inzet van kennisclips vergroot de motivatie van studenten, ze worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Daarom organiseert Educate-it in december 2019 de maand van de kennisclips. 40% van de UU-docenten gebruikt kennisclips in het onderwijs. Zij zetten deze in de helft van hun onderwijs in. Dit blijkt uit onderzoek van Educate-it in 2019 onder een kleine 500 docenten. Docenten die nog geen gebruik maken van kennisclips geven aan dat zij te druk zijn of onvoldoende kennis over mogelijkheden hebben. Hergebruik kennisclip stijgt Er worden per collegejaar zo’n duizend nieuwe kennisclips opgenomen. Het hergebruik van eerder opgenomen clips groeit. Van de 3.114 in het onderwijs ingezette kennisclips in 2018/2019 zijn 66% hergebruikte kennisclips, die in de jaren ervoor zijn opgenomen. Eenmaal opgenomen kennisclips kunnen meerdere malen in volgende cursussen worden ingezet, waardoor de tijdsinvestering zich weer terugverdient en het zelfs een tijdwinst op kan leveren. De kennisclip-opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten. Kennisclips vervangen deels hoorcolleges. De beschikbaar gekomen tijd door hergebruik wordt ingezet voor begeleiding studenten. Aanbod voor docenten Voor docenten die meer willen leren over kennisclips en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de Maand van de Kennisclips. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Kennisclips? De volgende maand van de Kennisclips is in mei 2020. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. De volgende themamaand is in februari, dan staat feedback centraal.