Nieuws

12 maart 2019

April: maand van de Vaardigheden

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. April is de maand van de Vaardigheden. In veel opleidingen zijn vaardigheden zoals communicatieve, academische of labvaardigheden een onderdeel van de opleiding, zoals het voeren van een slechtnieuwsgesprek, het geven van een boeiende presentatie of het experimenteren met kostbaar materiaal. Het oefenen met deze vaardigheden tijdens de opleiding is van belang voor studenten en bereidt ze voor op hun verdere loopbaan. Docenten kunnen al hun studenten laten oefenen met deze vaardigheden door de inzet van online tools. Educate-it ondersteunt hierbij. Met deze tools oefenen studenten de vaardigheden digitaal – en zo vaak ze willen of nodig is - in een vertrouwde en veilige omgeving. Studenten kunnen digitaal of via de tool feedback ontvangen van hun docent of hun peers. Dit kan ze helpen de vaardigheid verder te ontwikkelen. Studenten krijgen zo de kans vaardigheden extra te oefenen voordat ze deze in het contactonderwijs of in hun loopbaan tegenkomen. Voor docenten die meer willen leren over vaardigheden en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Vaardigheden? De volgende maand van de Vaardigheden is in april 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. In mei staat het thema Activerend onderwijs centraal. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.

20 februari 2019

Maart: Maand van de (Peer) feedback

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Maart is de maand van de (Peer) feedback. Feedback is belangrijk in onderwijsleerprocessen. Het geeft studenten inzicht in hun eigen leerproces: waar staan ze nu en wat kunnen ze nog verbeteren? Goede feedback zorgt voor overbrugging tussen de huidige kennis en vaardigheden en het gewenste niveau. Effectieve feedback is onder andere gekoppeld aan de leerdoelen van een cursus en motiveert studenten om het gewenste niveau te bereiken. Bij peer feedback wordt de feedback door een medestudent gegeven. Voor docenten die meer willen leren over (peer) feedback en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops online trainingen en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in (Peer) feedback? De volgende maand van de (Peer) feedback is in september 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Vaardigheden centraal. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.

22 januari 2019

Februari: maand van de Kennisclips

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Februari is de maand van de kennisclips. Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip en maakt een bijbehorende opdracht, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Inzet van kennisclips vergroot de motivatie van studenten, ze worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (anytime, anyplace). De kennisclip-opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten. In collegejaar 2017/2018 zijn 3.000 kennisclips ingezet in het onderwijs. Daarvan zijn er 1.000 opgenomen en 2.000 eerder opgenomen kennisclips dat collegejaar hergebruikt. Voor docenten die meer willen leren over het maken van een kennisclip en hoe ze deze effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops, online trainingen en andere activiteiten aangeboden, zoals Meet the expert en Open Studio. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Kennisclips? De volgende maand van de Kennisclips is in juni 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Feedback centraal. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.    

14 januari 2019

Voordelen en aandachtspunten van co-creatie bij student-docent partnerschap

Om onderwijs beter aan te laten sluiten bij het niveau en de behoeften van studenten is er steeds meer aandacht voor de rol van studenten tijdens het onderwijsontwerpproces. Via docent-student partnerschap en door middel van co-creatie kunnen onderwijsactiviteiten, cursussen en curricula samen ontwikkeld worden. Hieraan wordt gewerkt binnen het programma Educate-it met het project Studentbetrokkenheid. Om betrokkenheid en aansluiting bij (het niveau van) studenten te verbeteren, is een actieve rol van studenten van belang. Het betrekken van studenten bij hun onderwijs kan helpen om het onderwijs succesvoller maken. Je kunt de studentbetrokkenheid al verhogen door te communiceren wat de opzet van het onderwijs voor de studenten betekent en wat ze van jou als docent kunnen verwachten. Je kunt studenten ook betrekken bij het (her)ontwerp van je onderwijs. Dit wordt co-creatie genoemd. Er zijn verschillende mogelijkheden om invulling aan co-creatie te geven. Projectleider Studentbetrokkenheid Suzanne van Hoogstraten van Educate-it heeft een literatuuronderzoek naar co-creatie gedaan. Onder co-creatie wordt hier de samenwerking verstaan tussen docent en student om aan onderwijskwaliteit te werken. Eind december is over dit onderzoek een artikel gepubliceerd in het online tijdschrift Onderwijsinnovatie van de Open Universiteit. In dit artikel wordt de meerwaarde van co-creatie en een aantal belangrijke aandachtspunten bij dit proces beschreven. Eén van de belangrijke voordelen van co-creatie is dat het onderwijsontwerp beter aansluit bij het niveau en de belevingswereld van studenten. Andere voordelen zijn dat docenten en studenten een andere kijk op het onderwijs krijgen, studenten meer betrokken worden en de relatie tussen docenten en studenten verandert. De onderwijskundigen van Educate-it kunnen met je meedenken over hoe je invulling kunt geven aan co-creatie binnen jouw onderwijs. Daarnaast kan Educate-it ondersteunen bij het verhogen van de studentbetrokkenheid met blended learning. Er zijn verschillende materialen beschikbaar om studenten voor te bereiden op blended learning of op het gebruik van een specifieke online tool.    

14 januari 2019

Vanaf nu ook beschikbaar: Educate-it – Voor studenten!

Naast de uitgebreide site voor jou als docent, heeft Educate-it nu ook een website volledig ingericht voor studenten. Op deze site kunnen studenten informatie vinden over wat Educate-it precies is en wat Educate-it allemaal doet. Ook wordt er aandacht besteed aan de tools die studenten kunnen tegenkomen – de tools die jij als docent inzet. Ze kunnen informatie vinden over waarom een tool wordt ingezet en wat dit precies betekent voor hen. Ook is er op deze site een overzicht te vinden van tools die zij op eigen initiatief kunnen gebruiken. Ten slotte hopen we studenten bewust te maken van de ondersteuning die Educate-it kan bieden. Bekijk vooral zelf de nieuwe website voor studenten en geef het door aan jouw studenten!

8 januari 2019

Deel je onderwijsmateriaal op figshare. Nu UU-breed beschikbaar!

Binnen de Universiteit Utrecht wordt met veel inspanning van docenten onderwijsmateriaal ontwikkeld. Of het nu gaat om ‘traditionele’ vormen als presentaties of om ‘innovatieve’ vormen als e-modules: de hoeveelheid materiaal groeit. Sommige materialen, zoals e-lectures, worden centraal bewaard. Andere materialen staan op harde schijven of USB-sticks. Dat kan beter. Onderwijsmateriaal is vaak geschikt voor hergebruik. Het scheelt veel tijd als materiaal centraal opgeslagen en goed beschreven wordt. De kwaliteit van het onderwijs stijgt als docenten niet telkens het wiel opnieuw uitvinden. Uitwisseling over de grenzen van de opleiding, faculteit en universiteit heen maakt kruisbestuiving en nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk. Onderwijsmateriaal duurzaam opslaan en beter vindbaar maken Heb jij onderwijsmateriaal dat je beschikbaar wilt stellen voor hergebruik? Plaats het op figshare, een onderwijsrepository die nu beschikbaar is voor de hele UU. Op dit platform sla je onderwijsmateriaal digitaal en duurzaam op, waardoor het beter vindbaar wordt. Op deze manier werk je bijvoorbeeld gemakkelijk samen aan onderwijsmateriaal en integreer je het met één klik in je leeromgeving of op social media. Je kan direct aan de slag met figshare en er je onderwijsmateriaal op te slaan. Inloggen op figshare kan met je solis-ID. Voor extra informatie over de onderwijsrepository figshare kan je terecht op de Educate-it site. Heb je behoefte aan extra ondersteuning? Volg dan de workshop figshare. Klik hier voor data en direct inschrijven.