Nieuws

1 mei 2015

Mark Sanders over IT in het onderwijs

Dr. Mark Sanders (U.S.E.) is een van de eerste docenten binnen REBO die bezig is met het maken van kennisclips.  Mark vertelt wat zijn beweegredenen zijn: Waarom ben je aan de slag gegaan met het maken van kennisclips? “Het maken van kennisclips begon uit praktische overwegingen. Het uitwerken van complexe empirische opgaven kostte mijn docententeam veel tijd die er in de contacturen eigenlijk niet was. Daarom ben ik nu bezig met het opnemen van korte clips waarin vooral de basisstof uit het vak wordt uitgelegd. Ik geloof dat je een diverse studentenpopulatie het beste bedient door van alle beschikbare kanalen gebruik te maken. Sommigen nemen stof gemakkelijk lezend op, andere luisterend, weer andere vragend of juist actief werkend. Met kennisclips zorg ik ervoor dat ik een extra kanaal heb om de stof aan te bieden aan studenten. In het eerstejaarsvak Macro-economie moeten studenten veel basisstof verwerken. Die stof is elk jaar hetzelfde. Je loopt dan het risico om als docent uit het oog te verliezen wat voor studenten echt lastig is, omdat je het voor je gevoel al zo vaak hebt uitgelegd. In colleges ga je dan soms te snel en besteed je veel tijd aan extra’s, toepassingen en leuke voorbeelden, terwijl de basis nog onvoldoende is geïnternaliseerd. Het is mijn hoop dat, door kennisclips op te nemen en beschikbaar te maken, studenten die basis wel goed tot zich kunnen nemen in hun eigen tijd en ze zo ook meer plezier en nut ontlenen aan de live colleges. ” Waarom vind je de inzet van IT in het onderwijs van toegevoegde waarde? “ICT biedt nieuwe mogelijkheden om stof interactief te maken, om meer context aan te bieden of juist de verdieping in te gaan. Door het hele palet van middelen in te zetten kun je meer studenten beter in hun leerproces faciliteren. Dat is mijn opvatting van academisch onderwijs. ICT kan daarin mogelijk bijdragen en ik ben daarom voorstander dat je mogelijkheden onderzoekt en (bij gebleken effectiviteit) benut. Door het steeds goedkoper worden van de productie en distributie van (video) content denk ik ook dat je als docent in deze ontwikkelingen de boot niet moet willen missen. En dan kun je misschien maar beter voorop lopen.” Meer testimonials  

1 mei 2015

Nieuwsbrieven REBO Educate-it

Nieuwsbrief januari 2016: IT in onderwijs, wat vinden studenten daar van? Nieuwsbrief oktober 2015: Angela Kok, Wouter Ernst en Yolanda Grift toetsen digitaal, en meer nieuws! Nieuwsbrief juli 2015: Benieuwd hoe REBO-collega's IT inzetten in hun onderwijs? Nieuwsbrief mei 2015: Zo kun jij jouw onderwijs versterken met IT!   Meer nieuws

24 april 2015

Maak je onderwijs interactief met FeedbackFruits

24/04/2015 - Je onderwijs interactiever maken? Dat kan heel eenvoudig door bestaand studiemateriaal, zoals presentaties, boeken of filmpjes interactief en goed leerbaar te maken. Door de IT tool FeedbackFruits in je onderwijs in te zetten beschik je over een platform waar studenten en docenten open kunnen communiceren en kennis uitwisselen. Hierop kunnen filmpjes of colleges online worden gezet en kunnen studenten dit pauzeren en een vraag stellen bij de betreffende minuut. Ook kunnen studenten online de stof bediscussiëren en moeilijke onderdelen worden verrijkt met online lesmateriaal. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

22 april 2015

De ELO van de toekomst

22/04/2015- De Universiteit Utrecht kan tot en met het collegejaar 2015/2016 gebruik maken van de elektronische leeromgeving (ELO) Blackboard Learn. De licentie hiervan verloopt en automatisch verlengen is niet toegestaan, omdat we in het kader van de wet- en regelgeving rondom de Europese Aanbesteding (EA) het gehele traject van de aanbesteding moeten volgen. Dat betekent dat we niet zelf een partij mogen selecteren aan wie we deze opdracht ‘gunnen’, maar dat dit wordt bepaald middels een Europese aanbesteding. Hiervoor moet de UU een omschrijving opstellen van het product dat we willen aanschaffen. Alle partijen die hierin kunnen voorzien mogen vervolgens hierop inschrijven, waarna de opdracht (bij wettelijke verplichting) wordt gegund aan de partij die hieraan het beste kan voldoen. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

14 april 2015

Eerste Do It Yourself studio bij REBO

14/04/2015 - De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) heeft een primeur! Op woensdag 15 april wordt op de International Campus Utrecht (ICU) de eerste Do-It-Yourself (DIY) studio opgeleverd waar docenten op een eenvoudige manier zelfstandig kennisclips (en ook andere e-lectures) kunnen opnemen. Ook op andere faculteiten worden de komende tijd studio’s ingericht. Hiermee speelt de UU in op de toenemende behoefte van docenten om kennisclips te kunnen opnemen, wat tevens ook uitstekend aansluit bij het Utrechtse onderwijsmodel en het blended learningconcept. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

7 april 2015

Innoveer je onderwijs met Educate-it

07/04/2015- Op de Onderwijsparade is de website www.uu.nl/educate-it gelanceerd en heeft het programma Educate-IT zich aan docenten gepresenteerd met concrete IT tools waarmee ze hun onderwijs kunnen innoveren. Een aantal IT tools is al beschikbaar zoals de grootschalige digitale toetsvoorziening, andere volgen de komende tijd. Naast het beschikbaar stellen van IT tools, ontwikkelt Educate-it momenteel trainingen om docenten te scholen bij het toepassen van de digitale voorzieningen in hun onderwijs én bij het herontwerpen van hun cursus naar een blended learningform. Dit didactisch concept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.