Nieuws

15 juli 2015

Communicatievaardigheden oefenen met Traintool

15/07/2015 - In steeds meer opleidingen zijn communicatievaardigheden, zoals het voeren van feedback- of slechtnieuwsgesprekken, presenteren en interviewtechnieken, onderdeel van de opleiding. Sinds deze week kunnen docenten en studenten gebruikmaken van de pilotlicentie op TrainTool, waarmee studenten deze vaardigheden online kunnen trainen. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

16 juni 2015

Grote belangstelling voor digitale toetszaal UU

16/06/2015 - Vertegenwoordigers van vrijwel alle Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en één van de LERU partnerinstellingen uit Freiburg, Duitsland, hebben op 11 juni de oplossing van de universiteit Utrecht voor digitaal toetsen bekeken. Zij waren te gast op de UU voor het SURF-seminar over ‘grootschalig digitaal toetsen’. Een onderwerp dat leeft, blijkt uit het ongekend hoge aantal deelnemers: negentig. Een deel van het programma is ook door binnen- en buitenlandse geïnteresseerden via livestream in het Engels bekeken. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

29 mei 2015

Volg nu de gratis Blended modules over Blended learning voor docenten

29/05/2015 - Blended learning; een begrip dat je steeds vaker tegenkomt in de onderwijswereld. En de komende jaren ook op onze universiteit. De UU heeft besloten om binnen het Utrechtse onderwijsmodel de komende jaren in te zetten op dit didactisch concept. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

13 mei 2015

UU verbetert statistiekonderwijs met OCW-subsidie

13/05/2015 - De UU heeft een subsidie van bijna € 100.000 gekregen van het ministerie van OCW voor het projectvoorstel ‘Open en Gepersonaliseerd Statistiek Onderwijs’. Dit project is - samen met tien projectvoorstellen van andere onderwijsinstellingen - door de minister geselecteerd uit 45 aanmeldingen die in het kader van de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs bij het ministerie ingediend waren. Klik hier voor de rest van het intranetbericht.

1 mei 2015

Mark Sanders over IT in het onderwijs

Dr. Mark Sanders (U.S.E.) is een van de eerste docenten binnen REBO die bezig is met het maken van kennisclips.  Mark vertelt wat zijn beweegredenen zijn: Waarom ben je aan de slag gegaan met het maken van kennisclips? “Het maken van kennisclips begon uit praktische overwegingen. Het uitwerken van complexe empirische opgaven kostte mijn docententeam veel tijd die er in de contacturen eigenlijk niet was. Daarom ben ik nu bezig met het opnemen van korte clips waarin vooral de basisstof uit het vak wordt uitgelegd. Ik geloof dat je een diverse studentenpopulatie het beste bedient door van alle beschikbare kanalen gebruik te maken. Sommigen nemen stof gemakkelijk lezend op, andere luisterend, weer andere vragend of juist actief werkend. Met kennisclips zorg ik ervoor dat ik een extra kanaal heb om de stof aan te bieden aan studenten. In het eerstejaarsvak Macro-economie moeten studenten veel basisstof verwerken. Die stof is elk jaar hetzelfde. Je loopt dan het risico om als docent uit het oog te verliezen wat voor studenten echt lastig is, omdat je het voor je gevoel al zo vaak hebt uitgelegd. In colleges ga je dan soms te snel en besteed je veel tijd aan extra’s, toepassingen en leuke voorbeelden, terwijl de basis nog onvoldoende is geïnternaliseerd. Het is mijn hoop dat, door kennisclips op te nemen en beschikbaar te maken, studenten die basis wel goed tot zich kunnen nemen in hun eigen tijd en ze zo ook meer plezier en nut ontlenen aan de live colleges. ” Waarom vind je de inzet van IT in het onderwijs van toegevoegde waarde? “ICT biedt nieuwe mogelijkheden om stof interactief te maken, om meer context aan te bieden of juist de verdieping in te gaan. Door het hele palet van middelen in te zetten kun je meer studenten beter in hun leerproces faciliteren. Dat is mijn opvatting van academisch onderwijs. ICT kan daarin mogelijk bijdragen en ik ben daarom voorstander dat je mogelijkheden onderzoekt en (bij gebleken effectiviteit) benut. Door het steeds goedkoper worden van de productie en distributie van (video) content denk ik ook dat je als docent in deze ontwikkelingen de boot niet moet willen missen. En dan kun je misschien maar beter voorop lopen.” Meer testimonials  

1 mei 2015

Nieuwsbrieven REBO Educate-it

Nieuwsbrief januari 2016: IT in onderwijs, wat vinden studenten daar van? Nieuwsbrief oktober 2015: Angela Kok, Wouter Ernst en Yolanda Grift toetsen digitaal, en meer nieuws! Nieuwsbrief juli 2015: Benieuwd hoe REBO-collega's IT inzetten in hun onderwijs? Nieuwsbrief mei 2015: Zo kun jij jouw onderwijs versterken met IT!   Meer nieuws