Nieuws

23 februari 2016

Hoe innoveren docenten hun onderwijs? Kom naar het Educate-it plein op de Onderwijsparade

Wil je je onderwijs interactiever maken? Je schriftelijke toetsen digitaliseren? Bestaand studiemateriaal, zoals presentaties, boeken of filmpjes interactief en goed leerbaar maken? Studenten online laten oefenen met communicatievaardigheden? Het zijn allemaal stappen om je onderwijs te innoveren en blended te maken. Daarvoor biedt het UU-brede programma Educate-it ondersteuning, faciliteiten en IT-tools. Benieuwd naar de ervaringen van docenten die hiermee al hun onderwijs geïnnoveerd hebben? Kom dan naar het Educate-it plein op de Onderwijsparade op 3 maart van 12.00 tot 16.00 uur. Op het podium in de aula van het Academiegebouw demonstreren docenten van verschillende faculteiten welke tools zij in hun onderwijs gebruiken en wat hun ervaringen daarmee zijn. Zo demonstreren docenten BETA de tool Scalable learning, een online platform waarin kennisclips kunnen worden verrijkt en geïntegreerd in een interactieve omgeving. Geesteswetenschappen demonstreert de tool Itels (taalverwerving door online videocommunicatie en virtual world met natives en non-natives), docenten Diergeneeskunde en Geneeskunde laten zien hoe zij werken met e-modules in het onderwijs. Maar ook demonstreren verschillende docenten van de faculteiten BETA, GEO, REBO en DGK hoe zij digitaal toetsen in hun onderwijs toepassen. Ten slotte worden ook MOOCs, de tools Presenterswall, FeedbackFruits, E-lectures en Xerte gedemonstreerd op het Educate-it plein. Kom langs, ga in gesprek met deze docenten, laat je inspireren en vraag hoe Educate-it jouw onderwijs kan versterken.      

12 januari 2016

Votingtool PresentersWall voor hele UU beschikbaar

Je college of presentatie interactiever maken door iedereen erbij te betrekken en een stem te geven kan met een votingtool. Een van die votingtools is PresentersWall, waarvoor onlangs een campuslicentie is afgesloten en dus voor de hele UU beschikbaar is. Met een votingtool kan je vragen stellen aan studenten of deelnemers die zij direct via (hun eigen) device kunnen beantwoorden. De ontvangen antwoorden worden direct live weergegeven en, indien wenselijk, voor de hele groep zichtbaar gemaakt. De votingtool PresentersWall kent een groot aantal vraagtypen; zowel open als multiple choicevragen.   Campuslicentie Omdat de interesse voor de votingtool PresentersWall binnen de UU het afgelopen jaar is gegroeid en elke dag nieuwe docenten zich daarvoor melden bij Educate-it, is besloten voor het academisch jaar 2015-2016 een campuslicentie af te sluiten. Dit betekent dat alle docenten, medewerkers en studenten van de UU gebruik kunnen maken van PresentersWall. Het gebruik van een votingtool zoals PresentersWall kan zinvol zijn wanneer je: meer interactie met de studenten in het college wil bereiken feedback wil krijgen van de groep studenten een discussie wil starten op basis van de gepolste mening van de studenten de kennis van de studenten op een eenvoudige manier formatief wil toetsen Interactie tijdens hoorcolleges Met een votingtool kan er tijdens de vaak onpersoonlijke hoorcolleges in grote groepen meer interactie tussen docent en studenten ontstaan. De antwoorden die studenten geven kunnen als feedback dienen voor de docent. Het geeft de docent inzicht in waar de studenten staan en geven de docent de mogelijkheid om hier verder op in te gaan. Daarnaast geeft het gebruik van de votingtool iedere student een stem. Waar mogelijk een drempel voor studenten is om te spreken in een grote collegezaal, kunnen zij via een votingtool toch hun mening anoniem indienen. De docent krijgt zo nog een beter beeld van de gehele groep en kan daar in zijn/haar college op inspelen.   Docentervaringen Benieuwd naar de ervaringen van docenten met PresentersWall in hun onderwijs? Bekijk het onderstaande filmpje van docent Bouke van Gorp van Geowetenschappen. Of lees hoe deze tool is toegepast tijdens een cursus winkunde voor niet-Bètasdtudenten en bij Diergeneeskunde. https://www.youtube.com/watch?v=EKFrexjp7v0 Om gebruik te maken van Presenterswall ga je naar http://edu.presenterswall.com. Zoek Universiteit Utrecht, log in met SolisID en geef eenmalig toestemming voor de beveiligde SURFconextverbinding. Wil je meer nog meer informatie over PresentersWall (zoals een handleiding) of heb je interesse in andere mogelijkheden om jouw onderwijs te innoveren? Kijk dan eens op de Educate-it website of in de Blended Learningmodules, dien een innovatieproject in of mail Educate-it. Votingtools zoals PresentersWall zijn uitermate geschikt voor het activeren van het onderwijs. Votingtools worden meestal anoniem gebruikt. Echter, wees je bewust dat als je voornaam en achternaam in combinatie met andere persoonsgegevens vraagt (zoals sekse en leeftijd), dat het eventueel ter herleiden is tot personen (zie Wet Bescherming Persoonsgegevens).  

18 december 2015

Wouter Ernst: ’’Daarom gooide ik mijn cursus om’’

Wouter Ernst zocht voor de eerstejaarscursus Inleiding staats- en bestuursrecht naar een middel om studenten in de werkgroepen beter voorbereid te krijgen en meer interactie in de cursus te brengen. Wouter Ernst: ’’Daarom gooide ik mijn cursus om en maakte hem blended.’’ Wouter: ’’Onze oplossing om studenten beter voor te bereiden, was een wekelijkse toets voorafgaand aan de werkgroepen. Wekelijks een toets organiseren is met 900 eerstejaarsstudenten praktisch gezien onmogelijk als je ergens een locatie moet reserveren. Door mijn ervaringen met het digitale toetssysteem Remindo, durfde ik het aan om het systeem wekelijks in te zetten voor een digitale ‘take-home’ toets. De opdracht werd vervolgens per werkgroep door de 12 werkgroep docenten nagekeken in Remindo. Hoewel we denken dat het nakijken –en vooral het becommentariëren– nog wel wat handiger kan, vonden we Remindo als nieuw systeem goed werken. Het is in ieder geval nooit uitgevallen of onbereikbaar geweest, iets waar sommigen vooraf toch wel huiverig voor waren. Naast het beter voorbereiden van studenten wilden we een extra vorm van interactie in de cursus. Onze opzet dit jaar was een f.a.q.-college (van: frequently asked questions). Naar aanleiding van de wekelijkse toets konden studenten ons vragen sturen over de materie die ter sprake kwam. We brachten op die wijze een dialoog tot stand brengen waarbinnen ruimte was voor verdieping, verheldering en contextualisering. Een digitale dialoog die in hoorcolleges vanwege de massaliteit niet ontstaat en in de werkgroepen vanwege de informatiedichtheid niet. Studenten stuurden ons na afloop van de toets dezelfde dag nog vragen via Blackboard of mail. Vanaf 13:00 ’s middags zaten wij met een klein, wekelijks wisselend, team klaar om van die vragen een goed lopend en kort college, eventueel door video’s of websites ondersteund. Dezelfde dag werd dit college nog opgenomen met een camera en via Lecturenet vanaf 18:00 online beschikbaar gesteld. Het maken van de f.a.q.-colleges was op een positieve manier uitdagend en zorgde voor een leuke dynamiek in het docententeam. De cursus als geheel is met een 4,2 uit 5 beoordeeld waar we erg blij mee zijn. De studenten zijn positief over de online opdrachten. Daarbij zijn zij het er in overwegende mate mee eens dat ze zich door het maken van de opdrachten beter voorbereiden. Over de f.a.q.-colleges gaven studenten meer gemengde reacties. De aangedragen verbeterpunten gaven te denken over de plaatsing van dat onderdeel in de weekplanning. Momenteel bekijken we hoe we de onderdelen van de cursus en hun onderlinge samenhang kunnen verbeteren om volgend jaar nóg een betere cursus voor de nieuwe eerstejaarsstudenten klaar te zetten. Digitaliseren wordt overigens alleen een succes, als de reden die erachter ligt van toegevoegde waarde is. Bekijk meer testimonials

8 december 2015

Workshop Communicatievaardigheden oefenen met TrainTool

In steeds meer opleidingen zijn communicatievaardigheden, zoals het voeren van feedback- of slechtnieuwsgesprekken, presenteren en interviewtechnieken, onderdeel van de opleiding. Om studenten deze vaardigheden online te laten oefenen, kunnen docenten en studenten gebruikmaken van de pilotlicentie op TrainTool. TrainTool is een app waarin aan de hand van een filmpje een situatie aan een student wordt voorgelegd. Vervolgens wordt aan de student gevraagd om op deze situatie te reageren. Dit kunnen ze doen door zichzelf op te nemen via hun computer, tablet of mobiele telefoon. Ze kunnen net zo lang oefenen tot ze tevreden zijn met het resultaat. Wanneer zij een opname van zichzelf hebben die zij goed genoeg vinden, kan de opname worden gedeeld met medestudenten en/of docenten en kunnen Vervolgens kunnen zij feedback geven op het opgenomen materiaal. TrainTool inzetten in je onderwijs TrainTool kan gemakkelijk in het onderwijs worden geïntegreerd door studenten als voorbereiding op het contactonderwijs te laten oefenen met algemene communicatieve vaardigheden of gesprekvaardigheden. Studenten krijgen zo, naast het face-to-face onderwijs, de mogelijkheid om extra te oefenen. De mogelijkheid om feedback te geven op elkaars video heeft als voordeel dat studenten niet alleen hun eigen resultaat en de daarop ontvangen feedback kunnen bekijken, maar ook kunnen meekijken met het leerproces van andere studenten. Docenten die gebruik willen maken  van TrainTool kunnen per mail een account aanvragen via liza@traintool.com onder vermelding van je naam, de faculteit en de betreffende cursus. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een account, de basisinstructies en een online training om met TrainTool te leren werken. Om TrainTool echt succesvol in je onderwijs in te zetten is het zinvol een van de workshops te volgen. Deze wordt gegeven op de Uithof op donderdag 14 januari (15:15u - 16:45u). Opgeven voor de workshop kan via liza@traintool.com. Meer informatie over TrainTool vind je in dit korte filmpje. Ervaringen met TrainTool van UU-docent Frans Kranenburg kan je zien in dit korte interview. Wil je gelijk ervaren hoe TrainTool werkt? Download dan de TrainTool app in de appstore of google playstore. Wanneer je de app opent en meteen (zonder in te loggen) naar links swipet, kom je in de demo-omgeving.   Educate-it en blended learning Met het inzetten van TrainTool in je onderwijs combineer je online en face-to-face onderwijs, een manier om je onderwijs blended te maken. Het blended learningconcept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. Docenten kunnen ondersteuning krijgen bij het praktische gebruik van de verschillende IT-tools, waaronder TrainTool, en bij het toepassen van blended learning in het onderwijs. Het UU-brede programma Educate-it verzorgt dit in de vorm van blended learningmodules. Deze trainingen zijn vrij toegankelijk voor alle docenten aan de UU, overzichtelijk in tijdsbesteding en flexibel (online of blended) te volgen. Meer informatie vind je op de Docentprofessionaliseringpagina van Educate-it.  

24 november 2015

DUB magazine: De digitale universiteit

DUB heeft een speciale editie uitgebracht waarin aandacht wordt besteed aan de digitale universiteit. Is dat de universiteit van de toekomst? Wat verandert er voor het onderwijs en onderzoek? In het magazine wordt aandacht besteed aan onder andere digitaal toetsen, kennisclips, videofeedback en ook innovatieve tools zoals Google Glass. Mooie voorbeelden van tools waarmee het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it het onderwijs aan de UU een kwaliteitsimpuls wil geven. Benieuwd naar de tools en de ervaringen van docenten ermee in hun onderwijs? Lees dan de DUB-uitgave ‘De digitale universiteit’ die zowel in papieren vorm als in e-magazinevorm beschikbaar is met linkjes naar illustrerende video’s en extra informatie.

8 oktober 2015

Gezocht: docenten voor pilot FeedbackFruits in blok 2

Je onderwijs interactiever maken? Dat kan heel eenvoudig door bestaand studiemateriaal, zoals presentaties, boeken of filmpjes interactief en goed leerbaar te maken. Door de IT tool FeedbackFruits in je onderwijs in te zetten beschik je over een platform waar studenten en docenten open kunnen communiceren en kennis uitwisselen. Hierop kunnen filmpjes of colleges online worden gezet en kunnen studenten dit pauzeren en een vraag stellen bij de betreffende minuut. Ook kunnen studenten online de stof bediscussiëren en moeilijke onderdelen worden verrijkt met online lesmateriaal. Educate-it zoekt docenten die willen meedoen met de pilot FeedbackFruits in blok 2. Geïnteresseerde docenten kunnen zich aanmelden via educate-it@uu.nl. In een adviesgesprek wordt uitgelegd wat FeedbackFruits is en wat het kan betekenen voor je onderwijs. Vervolgens zorgt Educate-it voor de inrichting van je cursus. De enige investering voor docenten is dus naar een adviesgesprek komen van maximaal 1 uur. Bekijk voor meer informatie over FeedbackFruits deze korte introductie (in het Engels). Daarnaast geven deze twee (1,2) filmpjes een idee hoe docenten FeedbackFruits gebruiken in hun onderwijs en wat ze eraan hebben gehad.