Nieuws

6 april 2016

Do-It-Yourselfstudio in de Uithof opent deuren voor docenten en studenten

6 april 2016 - Op 7 april opent Educate-it een Do-It-Yourselfstudio in de Universiteitsbibliotheek op de Uithof. In deze DIY-studio kunnen docenten op een eenvoudige manier zelfstandig kennisclips opnemen. Ook studenten kunnen gebruikmaken van de DIY-studio in de UB om video-opnames te maken voor hun cursus, om presentaties op te nemen of om te werken aan academic skills.   Innoveer je onderwijs met kennisclips Binnen de UU is in toenemende mate behoefte aan het inzetten van E-lectures in het onderwijs, vooral aan korte kennisclips. Deze tendens is UU-breed en bij een groot aantal opleidingen geconstateerd. Ook studenten geven aan dat zij graag E-lectures en kennisclips in hun cursussen terugzien. Een kennisclip is een korte weblecture van maximaal 10 minuten waarin de docent bondig één specifiek onderwerp behandelt. Dit biedt de docent ruimte om in het contactonderwijs met studenten de leerstof te verdiepen en actief met de reeds bekeken stof aan de slag te gaan. Educate-it realiseert, dicht bij de docenten, DIY-studio’s waar docenten zelfstandig kennisclips op kunnen nemen. De DIY-studio in de UB is de tweede studio die onder coördinatie van het programma Educate-it tot stand is gekomen. De eerste studio is vorig jaar in gebruik genomen op het International Campus Utrecht (ICU)-terrein. In juni komt een studio op de Kromme Nieuwegracht 80 beschikbaar. Studenten kunnen alleen terecht in de studio in de UB. Aan de slag in de DIY-studio in de UBU Om deze studio te gebruiken heb je een MyMediasite account nodig dat je kunt aanvragen via deze link. Vervolgens boek je de DIY-studio in het  zaalreserveringssysteem van de UBU. De DIY-studio in de UB op de Uithof bevindt zich in ruimte 2.48. Voor het lenen van de sleutel is een bibliotheekpas noodzakelijk. Als je nog geen pas hebt, kun je deze aanvragen bij de servicebalies in de universiteitsbibliotheken. Voor studenten (op vertoon van een geldige collegekaart) en voor medewerkers (op vertoon van een geldig legitimatiebewijs) is dit gratis.

5 april 2016

Seminar - Building and assessing intercultural competence in international higher education

Focus The development and assessment of international and intercultural learning at many institutions is plagued by questions. What knowledge, skills and attitudes should graduates have, how can these be captured in measurable outcomes, and how should they be evaluated? In this session we will hear from Darla Deardorff, author of Demystifying Outcomes Assessment for International Educators: A Practical Approach (Stylus, 2015) as well as from colleagues at Utrecht University about tackling these questions.  Key note speaker Darla Deardorff is Executive Director of the Association of International Education Administrators, a national professional organisation headquartered at Duke University, where she is a Research Scholar. She has conducted cross-cultural training for universities, companies, and non-profit organisations for nearly 20 years and has published numerous book chapters and articles on international education, intercultural competence and assessment. UU expertise and good practice: Gery Nijenhuis (Graduate School of Geosciences) Diederick Raven (Graduate School of Social Sciences) Convenor: Prof. Dr. Marijk van der Wende, Dean of Graduate Studies UU Context This is the 5th meeting in the UU Program on Expertise and Leadership in Graduate Education (ELGE) that is organised in 2016 in collaboration with CEUT. Please register by sending an e-mail to Dorien Aartsma. Click here for more information, presentations and background literature. Programme ELGE 06-04  

5 april 2016

Seminar- Internationalisation Futures: Graduate education on-campus and online

Focus Graduate education is directly affected by globalization, creating opportunities and challenges related to the increasing competition for talent and funding, the pursuit of excellence, growing mobility, emerging global models, practices, and networks. This requires UU to respond with an advanced internationalization strategy. What are the essential aspects of such an advanced strategy ? How can it be shaped and implemented? What are the specific trends and issues regarding graduate education? Especially regarding on-campus and on-line models? Key note speaker Darla Deardorff is Executive Director of the Association of International Education Administrators, a national professional organisation headquartered at Duke University, where she is a Research Scholar. She has conducted cross-cultural training for universities, companies, and non-profit organisations for nearly 20 years and has published numerous book chapters and articles on international education, intercultural competence and assessment. UU expertise and good practice: Gery Nijenhuis (Graduate School of Geosciences) Diederick Raven (Graduate School of Social Sciences) Convenor: Prof. Dr. Marijk van der Wende, Dean of Graduate Studies UU Context This is the 5th meeting in the UU Program on Expertise and Leadership in Graduate Education (ELGE) that is organised in 2016 in collaboration with CEUT. Please register by sending an e-mail to Dorien Aartsma. Click here for more information, presentations and background literature. Programma ELGE 08-04  

24 maart 2016

Eerste Mooc UU live

24 maart 2016- De eerste MOOC van de Universiteit Utrecht gaat op 4 april live op het platform Coursera. De inschrijving is onlangs gestart. Deze MOOC met als onderwerp Clinical Epidemiology is de eerste van vier MOOCs die de UU in 2016 gaat ontwikkelen, elk gekoppeld aan een van de strategische thema’s van de universiteit. De universiteit wil met de MOOCS studenten kennis laten maken met de vakgebieden. Hierdoor kunnen ze een betere keuze maken uit geaccrediteerde Small Private Online Courses (SPOCs) en het campusonderwijs. Een MOOC - een Massive Open Online Course –is een gratis online cursus, ingericht op massale deelname, waarbij het cursusmateriaal wordt verspreid over het web en de deelnemers niet aan een locatie gebonden zijn. Een cursus duurt zo’n 3 tot 6 weken en kenmerkt zich door veel interactie tussen studenten, die de cursus plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen volgen. Binnen een MOOC wordt veel gebruik gemaakt van video, quizzen, teksten en huiswerk en een afsluitend examen. De opleiding is niet geaccrediteerd. Doelstellingen De UU wil met MOOCs ervaring opdoen met nieuwe vormen van onderwijs en het onderwijs breed beschikbaar stellen. Daarom worden MOOCs gecoördineerd als innovatieproject door Educate-it. Andere doelstellingen die de UU met MOOCs wil bereiken zijn: Bekendheid genereren voor de Universiteit Utrecht. Bijdragen aan (internationale) reputatie. Op basis van vier strategische thema’s laten zien waar de UU excellent. Marketing van (post)graduate online onderwijs & onderzoeken of MOOCs leiden tot meer deelnemers voor UU-onderwijsprogramma’s, in het bijzonder (online) master onderwijs. Wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken door genereren van data. UU en online onderwijs De Universiteit Utrecht heeft al geruime ervaring met online onderwijs. De MOOCS zijn een introductie tot de SPOCs en het campusonderwijs. De Universiteit Utrecht ontwikkelt al sinds 2012 SPOCs - Small Private Online Courses - en was daarmee een van de eerste instellingen die deze  cursussen en ook volledige masterprogramma’s aanbood. Inmiddels biedt de universiteit al meer dan 70 volledig online geaccrediteerde cursussen op het platform ElevateHealth, die de UU samen met het UMCU heeft opgericht. Hierin wordt kleinschalig onderwijs aangeboden met intensieve begeleiding en veel interactie tussen zowel medestudenten als met docenten. Het past goed in het Utrechts onderwijsmodel, waarin kleinschaligheid, personalisering en activerend onderwijs voorop staan. Het voordeel van SPOCs is dat studenten uit de hele wereld hun opleiding op afstand kunnen volgen en niet naar Utrecht hoeven te komen. We gaan deze online cursussen ook toepassen om eventuele deficiënties weg kunnen werken bij studenten voordat ze aan een master deelnemen. Parallel aan het initiatief Elevate zijn de eerste MOOCs opgericht door topinstellingen zoals Stanford, MIT en Harvard. MOOC-platformen bieden cursussen aan die gratis online open zijn en grootschalig worden aangeboden en gevolgd. De MOOCs hebben er voor gezorgd dat online onderwijs internationaal en bestuurlijk weer op de agenda gezet is. Het heeft de populariteit van online onderwijs enorm vergroot. Sinds najaar 2013 zijn enkele van de topinstellingen en MOOC-platformen hun focus aan het verleggen: naast de MOOCs zijn ze gestart met het aanbieden van SPOCs. Deze laatste onderwijsvorm heeft een duurzamer businessmodel en een veel hoger succesvol uitstroompercentage. Te verwachten is dat beide onderwijsvormen de komende jaren naast elkaar zullen blijven bestaan- de toekomst zal dit uitwijzen. De UU-MOOCs Nu de eerste jaren van experimenteren op de MOOC-platformen voorbij zijn, is de tijd rijp om de mogelijkheden van de MOOCs voor de Universiteit Utrecht te onderzoeken. Er is geen intentie om het on-campus onderwijs geheel online aan te gaan bieden. Wel is het van belang om parallel aan het on-campus onderwijs ook off-campus onderwijs te ontwikkelen, zoals beschreven in het strategisch plan in het kader van internationalisering en valorisatie. Hierbij is zelfs een combinatie denkbaar waarbij onze campusstudenten samen met studenten elders in de wereld aan dezelfde cursus of master programma’s deelnemen. Onder coördinatie van Educate-it worden in 2016 vier MOOCs ontwikkeld, ieder gekoppeld aan één van de vier onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht: Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth. De MOOCs worden aangeboden op het platform Coursera. Op de corporate site van de UU kan je meer informatie vinden over de MOOCs die de UU aanbiedt. Op de Elevate-site kan je informatie vinden over de SPOCs die de UU aanbiedt.    

17 maart 2016

Angela Kok-van Meer over ICT in het onderwijs

Drs. Angela Kok-van Meer (USBO) toetst in deze eerste onderwijsperiode twee keer digitaal.Angela vertelt wat haar beweegredenen zijn en welke stappen ze tot nu toe heeft gezet. Angela Kok-van Meer hoopt zeeën van tijd te besparen “In het verleden heb ik met verschillende ICT-toepassingen in het onderwijs gewerkt, zoals weblogs, e-lectures en stemkastjes. Toen zich de mogelijkheid van digitaal toetsen ofwel e-assessment aandiende, zag ik hier meteen de voordelen van in voor zowel de student als de docent. Dat vormde voor mij de belangrijkste reden om de mogelijkheden  hiervan verder te verkennen. Voor de cursus Bestuurskunde gaan we in periode 1 zowel meerkeuze- als open vragen aan de Bachelor 1 studenten voorleggen. In het digitale toetssysteem Remindo kun je beide type vragen opnemen en (laten) nakijken. Vooral het verdelen van het nakijkwerk en het ‘ontcijferen’ van handschriften kostte mij erg veel tijd. Dat behoort straks tot het verleden. Daarnaast biedt het systeem ook diverse nieuwe mogelijkheden, zoals het stellen van toetsvragen naar aanleiding van een beeldfragment. Op die manier kunnen we straks een item uit Nieuwsuur gebruiken voor het tentamen. Digitaal gaan toetsen vraagt wel enige voorbereiding, want je dient je een nieuw systeem eigen te maken. Daarvoor heb ik een drie uur durende training gevolgd, waarin veel van de functionaliteiten werden toegelicht en ruim de tijd was om zelf de toetssysteem Remindo te verkennen. Daarnaast kun je bij het opstellen van de toets rekenen op technische support van functioneel beheer en didactische ondersteuning van Onderwijsadvies & Training. Op die manier sta je er dus nooit helemaal alleen voor. We moeten nog een paar weken geduld hebben, voordat we de toets eindelijk bij de studenten kunnen gaan afnemen. Ik verwacht positieve reacties van de studenten, aangezien een toetsenbord en beeldscherm niet meer weg te denken zijn uit hun wereld.” Bekijk meer testimonials

15 maart 2016

Digitale toetsvoorziening op locatie

15 maart 2016 - Door de groei in het gebruik van de digitale toetsvoorziening en de toenemende behoefte van docenten aan digitaal toetsen wordt de grootschalige digitale toetsvoorziening in het Educatorium de komende tijd verder uitgebreid van 480 naar 650 toetsplekken. Daarnaast gaan de huidige voorzieningen voor digitaal toetsen over enkele maanden over naar de staande organisatie. Dat betekent dat het een structurele voorziening wordt binnen de UU. Op verzoek van faculteiten kunnen ook kleinschalige digitale toetsvoorzieningen op locatie gecreëerd worden. Deze kunnen worden ingezet voor kleinschalige toetsen, toetsinzage, herkansingen en studenten met een beperking. Door het uitbreiden van het aantal digitale toetsplekken in het Educatorium en toetsvoorzieningen op locatie kan Educate-it blijven voorzien in de behoefte van docenten. Bij REBO (USBO) wordt begin april een toetsvoorziening op locatie ingericht met 40 toetsplekken. Bij Diergeneeskunde is al enkele maanden een toetsvoorziening op locatie in gebruik. Ook andere faculteiten zijn hiervoor plannen aan het maken.