Nieuws

30 april 2019

Nieuw: Lunchbites

Iedere eerste maandag van de maand van 12.45-13.15 uur wordt er een webinar georganiseerd, passend bij het thema dat die maand bij Educate-it centraal staat. Een onderzoeker vertaalt de inhoud van relevante literatuur naar de onderwijspraktijk. Er is ruimte voor interactie en het stellen van vragen. De lunchbite van 6 mei gaat over gaat over Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), een vorm van activerend onderwijs. Dr. Marit Wijnen zal de principes van PGO toelichten en de handvatten bieden hoe PGO in de praktijk toe te passen. Van harte welkom om vanachter je bureau aan te sluiten, mee te luisteren en je vragen te stellen via https://zoom.us/j/659090648. De lunchbite van 3 juni gaat over Effectieve kennisclips. In steeds meer cursussen worden kennisclips aangeboden, bijvoorbeeld ter voorbereiding op werkgroepen. Het aanbieden van kennisclips is echter geen garantie dat studenten de inhoud ervan actief verwerken. Het kan namelijk verleidelijk zijn om bij het kijken van clips in een ‘entertainmentmodus’ te schieten. In deze lunchbite zal dr. Johan van Strien de uitkomsten van enkele recente onderzoeken over het bevorderen van de effectiviteit van kennisclips bespreken.  Van harte welkom om vanachter je bureau aan te sluiten, mee te luisteren en je vragen te stellen via https://zoom.us/j/571371214. Meer info? Kijk op www.educate-it.uu.nl/ola.

18 april 2019

Save the date: Versterk-je-onderwijs-week 1 t/m 5 juli 2019

Wil jij het academisch jaar op inspirerende wijze afsluiten? Kom naar de versterk-je-onderwijs-week om je onderwijs te verrijken, te vereenvoudigen of te verdiepen. Ook is er volop ruimte voor de nodige ontspanning. Op 1 juli start de Versterk-je-onderwijs-week met een divers aanbod gericht op het verbeteren en innoveren van je onderwijs: tal van workshops, lunchmeetings en adviezen op maat georganiseerd door de partners van het Centre for Academic Teaching. Educate-it, Onderwijsadvies & Training, het Teaching & Learning Lab en de docentencommunity TAUU zorgen samen voor een divers aanbod op verschillende locaties van onze universiteit. Werk heel concreet aan je onderwijs of kom voor inspiratie! Ontsnap met je team uit de Escape Room, ontvang hulp bij het nakijken van toetsen, ontmoet andere docenten of vind ontspanning tijdens één van de lunches of massages. Het programma vindt plaats op diverse locaties in de binnenstad, de UCU-campus, het Utrecht Science Park en ook online. Alle docenten van de Universiteit Utrecht zijn welkom! Noteer week nr 27 (1 tot en met 5 juli) 2019 vast in je agenda! Wil je graag op de hoogte worden gesteld zodra het programma bekend is? Heb je een idee voor een onderwerp voor een workshop of ronde tafelgesprek om in het programma op te nemen? Laat het ons via dit formulier weten.

11 april 2019

Delen, volgen en aanmelden van projecten op KonJoin

Wil je het volledige aanbod aan scriptiemogelijkheden op een plek voor je studenten inzichtelijk maken? Wil je zien wat er buiten je eigen discipline aan (onderzoeks)projecten loopt? Of wil je studenten vinden die mee willen denken over je onderwijsontwerp? KonJoin is een platform waarop docenten, onderzoekers en studenten makkelijk projecten kunnen delen. Met een SolisID kan je alle gedeelde projecten bekijken, deze volgen, maar je ook aanmelden om deel te nemen aan een project. Het brengt daardoor vraag en aanbod van (onderzoeks)projecten samen en geeft inzicht wat universiteitsbreed aan projecten loopt. Je kan de projecten eenvoudig filteren op bijvoorbeeld faculteit of  type project, zoals bachelor-, master- of co-creatie projecten. Voor studenten is duidelijk welke projecten lopen, waar zij aan bij kunnen dragen en op welke manier. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie over dit platform wilt, kijk dan eens op de Educate-it toolwijzer, het platform, of neem contact op met Educate-it via educate-itbalie@uu.nl.

9 april 2019

Mei: maand van het Activerend onderwijs

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Mei is de maand van het Activerend onderwijs. Uit onderzoek* blijkt dat wanneer de mate van betrokkenheid wordt verhoogd in de werkvorm - en de student dus actiever is en meer bezig is met het construeren van kennis - de leeruitkomsten van studenten hoger zijn. Wil je als docent dat je studenten beter voorbereid naar college komen? Of wil je meer interactie tijdens het contactonderwijs? Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Heb je het gevoel dat je niet weet of jouw boodschap aankomt? Educate-it biedt docenten voor verschillende onderwijsdoelen een breed scala aan IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld, en helpt desgewenst hoe deze kunnen worden ingezet in het onderwijs. Bij activerend onderwijs zijn studenten letterlijk actief aan het werk met de leerstof. Bijvoorbeeld door de inhoud actief te verbinden aan voorkennis, actief en gericht te oefenen op bepaalde vaardigheden of kennis toe te passen bij het oplossen van problemen. Studenten activeren kan helpen voor betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens de contacttijd. Activerende werkvormen die goed bij je onderwijs passen kunnen veel bijdragen aan de betrokkenheid van studenten. Voor docenten die meer willen leren over Activerend onderwijs en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Activerend onderwijs? Je kunt uiteraard altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. In juni staat het thema Kennisclips centraal. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.   *) Er zijn veel studies uitgevoerd naar de effectiviteit van activerend onderwijs die meegenomen zijn in grotere meta-analyses en reviews. Over het algemeen laten deze studies zien dat werkvormen waarin studenten actief aan de slag moeten met hun eigen leerproces, leiden tot betere leeruitkomsten. Wel is het belangrijk in acht te nemen dat er een grote variatie is in activerende werkvormen, wellicht met een bijbehorend verschil in leeruitkomsten (Chi & Wylie, 2014; Freeman et al.,2014).    

25 maart 2019

Maak je statistiekonderwijs activerend met Grasple

Grasple is een tool waarin je als docent eenvoudig (statistiek) e-modules kan maken. De onderwijstool bevat een grote database van modules en opdrachten over allerlei onderdelen van statistiek. Maar je kan als docent ook je eigen modules en opdrachten maken. Door middel van deze modules kunnen studenten – bijvoorbeeld als voorbereiding op het contactonderwijs - zelfstandig oefenen met de stof. De bestaande modules zijn activerend vormgegeven, waardoor studenten gestimuleerd worden om de opdrachten te voltooien. Hierdoor zal het contactonderwijs efficiënter verlopen en is er meer tijd om verdiepend op de stof in te gaan. Als je geïnteresseerd bent kan je Educate-it altijd om uitleg of ondersteuning vragen via fbinnovatietools@uu.nl. Grasple-dag Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Grasple? 4 april is er een Grasple-dag in ons teaching & Learning Lab (Buys Ballotgebouw, kamer 3.19). Hier zullen docenten van verschillende universiteiten workshops geven en uiteenzetten hoe ze Grasple in hun eigen onderwijs inzetten. Het begint om 13.30 en wordt afgesloten met een borrel om 17.00. Aanmelden kan via deze link. Voor meer informatie over de Grasple-dag kun je contact opnemen met fbinnovatietools@uu.nl. Voor meer informatie over Grasple zie de Educate-it site of www.grasple.com. Of lees dit artikel over hoe Grasple binnen de UU gebruikt wordt. “To me, Grasple means user friendliness, overview and fun - because of the interaction!” – Charlotte Rietbergen - Assistant Professor at Utrecht University “I’ll be honest, we were skeptical at first. But a year later, Grasple showed us exactly what we were looking for: the ability to create and reuse materials and adapt them to match our educational vision.” – Kirsten Namesnik - Instructor/Lecturer at Utrecht University “I really like working with Grasple! I like that I can practice and immediately see how I am doing. Too bad we don’t use this in my other courses.” – Student at Utrecht University

14 maart 2019

Nieuwe infographic met resultaten Educate-it februari 2019

Een mijlpaal: het aantal digitale toetsen in het Educatorium is dit collegejaar hoger dan het aantal schriftelijke toetsen. 1.490 digitale toetsen zijn 132.748 keer door studenten gemaakt. Alle faculteiten laten een flinke groei zien in het aantal digitale toetsen. Deze digitale toetsen leveren automatisch toetsanalyses op. Hierdoor krijgen docenten feedback op de kwaliteit van hun toets en kunnen ze deze eenvoudig verbeteren. Daarnaast geven docenten in evaluaties aan dat digitaal toetsen bijdraagt aan effectiever en efficiënter werken. Door digitaal toetsen is er ook een betere spreiding van toetsen binnen de onderwijsperiode en een betere benutting van eigen zalen. Hierdoor hebben we minder externe zalen nodig. In vergelijking met vorig collegejaar is het aantal studenten dat in externe zalen getoetst is met 27% gereduceerd. Ook zien we dat het hergebruik in het onderwijs van eerder opgenomen kennisclips blijft toenemen. Inzet van kennisclips levert na een investering in tijd en moeite dus tijdswinst voor docenten op. Naast digitaal toetsen en kennisclips hebben ruim 1.100 docenten onderwijstools ingezet om digitaal te kunnen beoordelen en nog eens ruim 900 docenten om het onderwijs activerender te maken. Deze en andere resultaten van Educate-it zijn overzichtelijk gepresenteerd in deze infographic. Een greep uit deze resultaten in cijfers: In 18 edities van de summer- en wintercourse hebben 331 docenten op vrijwillige basis een start gemaakt met het blended vormgeven van hun onderwijs. Daarnaast hebben ook nog eens bijna 600 deelnemers in 80 workshops kennisgemaakt met specifieke IT tools waarmee het onderwijs verrijkt kan worden. De didactische adviseurs van Educate-it hebben met 588 docenten een adviesgesprek gehad. Daarnaast zijn sinds april 2016 ook nog eens 589 docenten geholpen met praktische vragen aan de Educate-itbalie. Om docenten die minder vanzelfsprekend openstaan voor onderwijsverandering, bekend te maken met Educate-it en ze te enthousiasmeren om hun onderwijs te versterken heeft Educate-it een jaarcampagne en vijf maandcampagnes gelanceerd. Uit longitudinaal onderzoek onder UU-docenten in 2018 blijkt dat 82% van de docenten Educate-it kent versus 74% het jaar ervoor. 63% van deze docenten geeft ook aan dat ze vinden dat Educate-it de drempel verlaagt om onderwijs te veranderen. Educate-it heeft 609 vlogs verstuurd en heeft 420 volgers. Daarnaast zijn er 126 promovideo’s en animaties gemaakt, die 21.670 keer bekeken zijn op YouTube. Sinds september 2017 is de Educate-it-site ruim 23.000 keer bezocht. Uit 4.000 studentevaluaties in 93 geïnnoveerde cursussen waarin 14 verschillende tools zijn ingezet, blijkt dat studenten vinden dat ze door de inzet van de tool actiever met de stof zijn bezig geweest. Het programma Educate-it heeft gewerkt aan disseminatie door de blended LERU-conferentie met 500 deelnemers uit 45 landen voor het online gedeelte en 93 deelnemers uit 16 landen voor het event in Utrecht. Daarnaast zijn vele presentaties over het programma bij het bedrijfsleven en bij (inter)nationale onderwijsinstellingen verzorgd. Ook aan valorisatie is gewerkt: de door Educate-it ontwikkelde blended modules zijn gebruikt bij de Universiteit van Milaan en Parijs (Sorbonne). Daarnaast is een wereldwijd bereik gerealiseerd door bijdragen aan de internationale cursus voor docenten Nederlands als vreemde taal en een symposium Diergeneeskunde met 230 deelnhemers uit 18 landen.