Nieuws

14 maart 2019

Nieuwe infographic met resultaten Educate-it februari 2019

Een mijlpaal: het aantal digitale toetsen in het Educatorium is dit collegejaar hoger dan het aantal schriftelijke toetsen. 1.490 digitale toetsen zijn 132.748 keer door studenten gemaakt. Alle faculteiten laten een flinke groei zien in het aantal digitale toetsen. Deze digitale toetsen leveren automatisch toetsanalyses op. Hierdoor krijgen docenten feedback op de kwaliteit van hun toets en kunnen ze deze eenvoudig verbeteren. Daarnaast geven docenten in evaluaties aan dat digitaal toetsen bijdraagt aan effectiever en efficiënter werken. Door digitaal toetsen is er ook een betere spreiding van toetsen binnen de onderwijsperiode en een betere benutting van eigen zalen. Hierdoor hebben we minder externe zalen nodig. In vergelijking met vorig collegejaar is het aantal studenten dat in externe zalen getoetst is met 27% gereduceerd. Ook zien we dat het hergebruik in het onderwijs van eerder opgenomen kennisclips blijft toenemen. Inzet van kennisclips levert na een investering in tijd en moeite dus tijdswinst voor docenten op. Naast digitaal toetsen en kennisclips hebben ruim 1.100 docenten onderwijstools ingezet om digitaal te kunnen beoordelen en nog eens ruim 900 docenten om het onderwijs activerender te maken. Deze en andere resultaten van Educate-it zijn overzichtelijk gepresenteerd in deze infographic. Een greep uit deze resultaten in cijfers: In 18 edities van de summer- en wintercourse hebben 331 docenten op vrijwillige basis een start gemaakt met het blended vormgeven van hun onderwijs. Daarnaast hebben ook nog eens bijna 600 deelnemers in 80 workshops kennisgemaakt met specifieke IT tools waarmee het onderwijs verrijkt kan worden. De didactische adviseurs van Educate-it hebben met 588 docenten een adviesgesprek gehad. Daarnaast zijn sinds april 2016 ook nog eens 589 docenten geholpen met praktische vragen aan de Educate-itbalie. Om docenten die minder vanzelfsprekend openstaan voor onderwijsverandering, bekend te maken met Educate-it en ze te enthousiasmeren om hun onderwijs te versterken heeft Educate-it een jaarcampagne en vijf maandcampagnes gelanceerd. Uit longitudinaal onderzoek onder UU-docenten in 2018 blijkt dat 82% van de docenten Educate-it kent versus 74% het jaar ervoor. 63% van deze docenten geeft ook aan dat ze vinden dat Educate-it de drempel verlaagt om onderwijs te veranderen. Educate-it heeft 609 vlogs verstuurd en heeft 420 volgers. Daarnaast zijn er 126 promovideo’s en animaties gemaakt, die 21.670 keer bekeken zijn op YouTube. Sinds september 2017 is de Educate-it-site ruim 23.000 keer bezocht. Uit 4.000 studentevaluaties in 93 geïnnoveerde cursussen waarin 14 verschillende tools zijn ingezet, blijkt dat studenten vinden dat ze door de inzet van de tool actiever met de stof zijn bezig geweest. Het programma Educate-it heeft gewerkt aan disseminatie door de blended LERU-conferentie met 500 deelnemers uit 45 landen voor het online gedeelte en 93 deelnemers uit 16 landen voor het event in Utrecht. Daarnaast zijn vele presentaties over het programma bij het bedrijfsleven en bij (inter)nationale onderwijsinstellingen verzorgd. Ook aan valorisatie is gewerkt: de door Educate-it ontwikkelde blended modules zijn gebruikt bij de Universiteit van Milaan en Parijs (Sorbonne). Daarnaast is een wereldwijd bereik gerealiseerd door bijdragen aan de internationale cursus voor docenten Nederlands als vreemde taal en een symposium Diergeneeskunde met 230 deelnhemers uit 18 landen.

12 maart 2019

April: maand van de Vaardigheden

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. April is de maand van de Vaardigheden. In veel opleidingen zijn vaardigheden zoals communicatieve, academische of labvaardigheden een onderdeel van de opleiding, zoals het voeren van een slechtnieuwsgesprek, het geven van een boeiende presentatie of het experimenteren met kostbaar materiaal. Het oefenen met deze vaardigheden tijdens de opleiding is van belang voor studenten en bereidt ze voor op hun verdere loopbaan. Docenten kunnen al hun studenten laten oefenen met deze vaardigheden door de inzet van online tools. Educate-it ondersteunt hierbij. Met deze tools oefenen studenten de vaardigheden digitaal – en zo vaak ze willen of nodig is - in een vertrouwde en veilige omgeving. Studenten kunnen digitaal of via de tool feedback ontvangen van hun docent of hun peers. Dit kan ze helpen de vaardigheid verder te ontwikkelen. Studenten krijgen zo de kans vaardigheden extra te oefenen voordat ze deze in het contactonderwijs of in hun loopbaan tegenkomen. Voor docenten die meer willen leren over vaardigheden en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Vaardigheden? De volgende maand van de Vaardigheden is in april 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. In mei staat het thema Activerend onderwijs centraal. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.

20 februari 2019

Maart: Maand van de (Peer) feedback

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Maart is de maand van de (Peer) feedback. Feedback is belangrijk in onderwijsleerprocessen. Het geeft studenten inzicht in hun eigen leerproces: waar staan ze nu en wat kunnen ze nog verbeteren? Goede feedback zorgt voor overbrugging tussen de huidige kennis en vaardigheden en het gewenste niveau. Effectieve feedback is onder andere gekoppeld aan de leerdoelen van een cursus en motiveert studenten om het gewenste niveau te bereiken. Bij peer feedback wordt de feedback door een medestudent gegeven. Voor docenten die meer willen leren over (peer) feedback en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops online trainingen en handige onderwijstools aangeboden. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in (Peer) feedback? De volgende maand van de (Peer) feedback is in september 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Vaardigheden centraal. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.

22 januari 2019

Februari: maand van de Kennisclips

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Februari is de maand van de kennisclips. Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip en maakt een bijbehorende opdracht, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Inzet van kennisclips vergroot de motivatie van studenten, ze worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (anytime, anyplace). De kennisclip-opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten. In collegejaar 2017/2018 zijn 3.000 kennisclips ingezet in het onderwijs. Daarvan zijn er 1.000 opgenomen en 2.000 eerder opgenomen kennisclips dat collegejaar hergebruikt. Voor docenten die meer willen leren over het maken van een kennisclip en hoe ze deze effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops, online trainingen en andere activiteiten aangeboden, zoals Meet the expert en Open Studio. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Kennisclips? De volgende maand van de Kennisclips is in juni 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Feedback centraal. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.    

14 januari 2019

Voordelen en aandachtspunten van co-creatie bij student-docent partnerschap

Om onderwijs beter aan te laten sluiten bij het niveau en de behoeften van studenten is er steeds meer aandacht voor de rol van studenten tijdens het onderwijsontwerpproces. Via docent-student partnerschap en door middel van co-creatie kunnen onderwijsactiviteiten, cursussen en curricula samen ontwikkeld worden. Hieraan wordt gewerkt binnen het programma Educate-it met het project Studentbetrokkenheid. Om betrokkenheid en aansluiting bij (het niveau van) studenten te verbeteren, is een actieve rol van studenten van belang. Het betrekken van studenten bij hun onderwijs kan helpen om het onderwijs succesvoller maken. Je kunt de studentbetrokkenheid al verhogen door te communiceren wat de opzet van het onderwijs voor de studenten betekent en wat ze van jou als docent kunnen verwachten. Je kunt studenten ook betrekken bij het (her)ontwerp van je onderwijs. Dit wordt co-creatie genoemd. Er zijn verschillende mogelijkheden om invulling aan co-creatie te geven. Projectleider Studentbetrokkenheid Suzanne van Hoogstraten van Educate-it heeft een literatuuronderzoek naar co-creatie gedaan. Onder co-creatie wordt hier de samenwerking verstaan tussen docent en student om aan onderwijskwaliteit te werken. Eind december is over dit onderzoek een artikel gepubliceerd in het online tijdschrift Onderwijsinnovatie van de Open Universiteit. In dit artikel wordt de meerwaarde van co-creatie en een aantal belangrijke aandachtspunten bij dit proces beschreven. Eén van de belangrijke voordelen van co-creatie is dat het onderwijsontwerp beter aansluit bij het niveau en de belevingswereld van studenten. Andere voordelen zijn dat docenten en studenten een andere kijk op het onderwijs krijgen, studenten meer betrokken worden en de relatie tussen docenten en studenten verandert. De onderwijskundigen van Educate-it kunnen met je meedenken over hoe je invulling kunt geven aan co-creatie binnen jouw onderwijs. Daarnaast kan Educate-it ondersteunen bij het verhogen van de studentbetrokkenheid met blended learning. Er zijn verschillende materialen beschikbaar om studenten voor te bereiden op blended learning of op het gebruik van een specifieke online tool.    

14 januari 2019

Vanaf nu ook beschikbaar: Educate-it – Voor studenten!

Naast de uitgebreide site voor jou als docent, heeft Educate-it nu ook een website volledig ingericht voor studenten. Op deze site kunnen studenten informatie vinden over wat Educate-it precies is en wat Educate-it allemaal doet. Ook wordt er aandacht besteed aan de tools die studenten kunnen tegenkomen – de tools die jij als docent inzet. Ze kunnen informatie vinden over waarom een tool wordt ingezet en wat dit precies betekent voor hen. Ook is er op deze site een overzicht te vinden van tools die zij op eigen initiatief kunnen gebruiken. Ten slotte hopen we studenten bewust te maken van de ondersteuning die Educate-it kan bieden. Bekijk vooral zelf de nieuwe website voor studenten en geef het door aan jouw studenten!