Nieuws

12 april 2018

Kwaliteitsverbetering digitale toetsen

Als goed gebruik wordt gemaakt van digitale toetssystemen, kan dat een positief effect hebben op de toetskwaliteit. Dat is één van de conclusies van een beschrijvend onderzoek dat masterstudent Sjoerd Lindenburg in het kader van een onderzoeksstage bij Educate-it heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een literatuurverkenning en interviews met toetsexperts. Hierbij is gekeken naar de kwaliteitscriteria (maatstaven), kwaliteitsfactoren (die invloed uitoefenen op kwaliteitscriteria) en kwaliteitsindicatoren (gegevens die indicaties van kwaliteit geven). Uit dit onderzoek blijkt dat de digitale component een positief effect kan hebben op de validiteit en betrouwbaarheid van toetsing. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren. Vragenbank Automatisch toetsen samenstellen vanuit een vooraf opgebouwde vragenbank kan de toetsvaliditeit verhogen Leesbaarheid Leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op en kunnen leiden tot een objectievere benadering van nakijken Objectiviteit Met één druk op de knop is er de mogelijkheid om verticaal, horizontaal of anoniem na te kijken, om zo de betrouwbaarheid van de toets te verhogen Vraaganalyse Direct na toetsafname heb je toegang tot overzichtelijke kwaliteitsindicatoren, met de mogelijkheid vragen te verbeteren voor een volgend toetsmoment Wel moet er bij iedere digitale mogelijkheid didactisch worden nagedacht, zoals blijkt uit dit voorbeeld: Multimedia Ook al lijkt het toevoegen van multimedia aantrekkelijk, er moet altijd worden afgewogen of het meerwaarde heeft. Een CT-simulatie bij geneeskunde heeft een grotere meerwaarde dan het toevoegen van een ‘grappig’ bedoelde afbeelding bij wiskunde Ook blijkt uit dit onderzoek dat transparantie complexer ligt bij digitale toetsing, maar dat deze problemen niet onoverkoombaar zijn. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren om de transparantie te verhogen. Formatief toetsen Laat studenten wennen aan het digitale toetssysteem door formatieve toetsing (vaker) in te zetten Beoordelingscriteria Studenten moeten van tevoren weten waar ze op worden beoordeeld en hoe de toets in elkaar steekt (bv. via een openbare rubric of syllabus) Concluderend geeft dit onderzoek inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van digitale toetsing. Docenten en docentondersteuners kunnen gebruikmaken van deze gegevens om digitale toetsing te verbeteren, zodat de toetsen van goede kwaliteit zijn en ook blijven. Aanleiding van dit onderzoek was een evaluatie onder studenten en docenten uit 2016, waaruit bleek dat zij positief staan tegenover digitale toetsing en Remindo. Maar ook dat ondanks de mogelijkheden die Remindo biedt, deze niet automatisch lijken te leiden tot een verbetering van de toetskwaliteit (Corbalan, De Kleijn en Manrique, 2016). Het onlangs afgeronde onderzoek wijst dus dat dit wel tot een kwaliteitsverbetering leidt als deze goed wordt ingezet. Als je interesse hebt om het interne onderzoeksrapport te lezen, kan je een e-mail sturen naar Educate-it.

10 april 2018

Kennisclips opnemen voor je onderwijs loont

Studenten die thuis een kort filmpje bekijken over een specifiek onderwerp, komen beter voorbereid naar het contactonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek onder UU-studenten waarbij kennisclips in hun onderwijs was geïntegreerd.  Ook gaven zij aan dat zij meer gemotiveerd zijn en zich meer in de stof verdiept hadden. Uit onderzoek naar het effect van kennisclips op de kwaliteit van het onderwijs blijkt ook een grote mate tevredenheid onder docenten en studenten. Deze en andere resultaten zijn overzichtelijk gepresenteerd in de infographic Kwantitatieve onderzoeksresultaten van Educate-it van mei 2017. REBO-docent Sebastiaan Steenman zette kennisclips in en de resultaten waren uiterst positief: “Kennisclips bekijken hangt significant samen met hogere cijfers” concludeerde hij zoals te lezen valt in dit artikel. Eenkennisclipis een kort filmpje tussen 5 en 20 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt dan als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Voor het opnemen van kennisclips zijn Do-It-Yourselfstudio’s beschikbaar op de Uithof, bij UCU en in de binnenstad. Opnemen op de eigen werkplek is ook mogelijk met een MyMediasite-account. Het programma Educate-it kan docenten hierbij didactisch en praktisch ondersteunen. Sommige docenten ervaren een drempel om te beginnen met het opnemen van kennisclips. Het kost immers tijd. Leonie van Lent, universitair docent strafrecht, momenteel enthousiast over de mogelijkheden van kennisclip, was in eerste instantie terughoudend: “Ik dacht eerst dat het alleen maar een leuk, nieuw extraatje was. Maar door goede tips van Educate-it en goede voorbereiding heb ik nu een kennisclip die nog lang dienst kan doen – en heb ik veel ideeën opgedaan voor andere inzet van kennisclips in mijn onderwijs. Het opnemen viel echt enorm mee, dankzij de persoonlijke begeleiding van Educate-it”. Tijdwinst Eenmaal opgenomen kennisclips kunnen meerdere malen in volgende cursussen ingezet worden, waardoor de tijdsinvestering zich weer terugverdient en het zelfs een tijdwinst op kan leveren. Uit cijfers blijkt dat een aanzienlijk percentage van de opgenomen kennisclips wordt hergebruikt in de jaren erna. Van alle bekeken kennisclips in dit collegejaar (september 2017 t/m februari 2018) zijn gemiddeld  40% hergebruikte kennisclips, die de afgelopen jaren zijn opgenomen. Er worden nu zelfs nog kennisclips ingezet in het onderwijs die in 2010 zijn opgenomen. Uit analyse van de cijfers die sinds 2010 bijgehouden worden, is een tendens zichtbaar van een toenemend aantal kennisclipopnames, een toenemend aantal hergebruikte kennisclips en een toenemend aantal bekeken kennisclips. Zo wordt van de 785 opgenomen kennisclips in 2017 58% (458) in dit collegejaar hergebruikt in het onderwijs, wat ruim 22.000 keer door studenten bekeken is. Docenten die vaker kennisclips inzetten geven aan dat het opnemen steeds makkelijker wordt en sneller gaat. Dat ervaarde USBO-docent Leonie Heres ook en vertelt daarover in haar vlog. Meer informatie over de inzet van kennisclips in het onderwijs vind je op de Educate-it site. Hier staat ook informatie over de DIY studio’s en ondersteuning. Verrijkte kennisclips Educate-it zet in op verrijkte kennisclips, waarbij studenten online de kennisclip bekijken en een bijbehorende opdracht maken. Dat kan bijvoorbeeld met de tool Scalable learning.  Onderzoek van Marjolein Haagsman, docent Biologie, wijst uit dat de leereffecten verbeteren door de inzet van verrijkte kennisclips met interactie.

1 februari 2018

Educate-it in vogelvlucht: behaalde resultaten en plannen voor de toekomst!

In deze film blikken we terug op de afgelopen jaren: wat heeft het programma bereikt en hoe hebben wij docenten in de afgelopen jaren ondersteund bij het innoveren van hun onderwijs? Vanaf 2018 start fase 2 van het programma Educate-it: wij hebben de ambitie de aankomende jaren nog veel meer docenten en studenten te bereiken en hen te ondersteunen hun onderwijs (verder) te versterken zodat straks alle betrokkenen binnen de UU goed voorbereid zijn op het onderwijs van de toekomst.

16 januari 2018

Nieuw: E-module Blended Learning voor student-assistenten

Student-assistenten die meer willen leren over blended learning, oftewel de mogelijkheden om met ICT het onderwijs te versterken, kunnen nu de nieuwe e-module volgen! Waarom? De e-module (online cursus) voor student-assistenten is er om je blik op onderwijs te verfrissen. Er worden concrete voorbeelden gegeven van de inzet van blended learning (de combinatie van online en face-to-face onderwijs). Daarnaast word je geïnspireerd om mee te denken over nieuwe mogelijkheden binnen het onderwijs. Wat? In deze e-module leer je als student-assistent hoe digitaal onderwijs en face-to-face onderwijs elkaar kunnen versterken. De module richt zich op: –   Onderwijs ontwikkelen: het meedenken over de inrichting van de cursus en het voorbereiden van de online en face-to-face leeractiviteiten – Onderwijs geven: ins & outs omtrent online en face-to-face werkvormen en interactie met studenten –  Feedback & toetsing: de mogelijkheden voor het geven van digitale feedback en het inzetten van peer feedback (onderlinge feedback tussen studenten) – Tools: praktische informatie over verschillende tools (bijvoorbeeld apps, programma’s of middelen) die je voor je blended onderwijs kunt gebruiken Je kunt binnen de module thema’s (onderdelen) volgen die voor jou het meest van toepassing zijn. Als student-assistent kun je zelf goed inschatten welke taken en activiteiten jij in een cursus oppakt en aan de hand daarvan selecteer je de voor jou interessante thema’s. Welke thema’s je kiest, kun je ook overleggen met de docenten waarmee je samenwerkt of met andere student-assistenten. Afhankelijk van de gekozen submodules zul je ongeveer 1 tot 4 uur besteden aan het opdoen van concrete ideeën om blended learning te gebruiken als student-assistent. Waar? De e-module is ontwikkeld door Educate-it en gratis beschikbaar voor alle student-assistenten van de UU. Klik hier om naar de online module te gaan. Docenten: wijs je student-assistent op deze module! Zijn er student-assistenten betrokken bij jouw cursus en wil je ze laten meedenken over de inzet van blended learning? Of wil je ze kennis laten opdoen over blended learning, om je te kunnen ondersteunen bij de inzet van blended learning? Wijs hen dan op deze nieuwe e-module over blended learning.

16 januari 2018

(Digitale) feedback geven in je onderwijs? Volg de online module en workshop!

Wat zijn kenmerken van goede feedback? Hoe integreer je feedback op een goede manier in een cursus? Wat zijn de voor- en nadelen van peer feedback? Welke mogelijkheden zijn er binnen de Universiteit Utrecht om digitale feedback te kunnen geven? Educate-it biedt verschillende mogelijkheden voor docenten om (digitale) feedback in te zetten in het onderwijs: Online module (digitale) feedback Workshop (digitale) feedback Workshop peer feedbacktools Online module De online module (digitale) feedback is ontworpen om jou meer te leren over feedback. Je zult in deze module leren hoe je feedback op een effectieve manier kunt inzetten in jouw onderwijs en hoe je een onderbouwde keuze kunt maken voor de inzet van (digitale) feedback in je (blended) onderwijs. Ook bevat de module een feedbackwijzer waarmee je kunt selecteren welke tool het beste past bij jouw onderwijsdoel. De module eindigt met een stappenplan om (digitale) feedback in te zetten in jouw onderwijs. Wil je de door Educate-it ontwikkelde online module volgen, klik hier. De module kan je in ongeveer vier uur doorlopen en kan je in je eigen tempo volgen. Workshop (digitale) feedback Vind je het prettiger om ondersteuning te krijgen bij het integreren van (digitale) feedback in jouw onderwijs? Dan biedt Educate-it een workshop waarin je een feedbackproces ontwerpt dat past bij jouw onderwijs. Je leert hoe je (digitale) feedback effectief kunt toepassen en hoe je feedback kunt inzetten om het leren van studenten te vergroten. Voorafgaand aan deze workshop volg je als voorbereiding de eerste twee onderdelen van de online module. Workshop peer feedbacktools Wil je specifiek meer weten over tools waarmee je peer feedback kunt inzetten? Volg dan de workshop peer feedbacktools! Hierin kun je kennismaken met alle verschillende tools die binnen de UU beschikbaar zijn voor het geven van peer feedback. Daarbij is er aandacht voor de mogelijkheden voor het geven van peer feedback in zowel Blackboard (gegeven door O&T) als in de door Educate-it ondersteunde tools. Tijdens deze workshop krijg je een overzicht van de overeenkomsten en verschillen waardoor je een goede keuze kunt maken voor een tool die past bij jouw onderwijs. Na een algemene introductie kun je één tool kiezen waarover je meer wilt weten en vervolgens volg je een korte praktische workshop over deze tool. Daarin leer je hoe je deze tool concreet in kunt zetten in jouw onderwijs. Aanmelden voor deze workshop kan hier.

19 december 2017

‘Wat begon als een praktische oplossing’ – Arnoud Visser