Nieuws

1 april 2022

U-Collaborate in Education gelanceerd: samenwerken in onderwijs met externe partners

Het programma U-Collaborate in Education is 25 maart 2022 officieel gelanceerd tijdens de Dies Natalis. Passend bij het thema van deze feestelijke dag, Curious Collaborations, inspireert, verbindt en faciliteert U-Collaborate in Education (UCE) transdisciplinair onderwijs van de Universiteit Utrecht. Vanuit het onderwijs binnen de UU ontstaan steeds meer samenwerkingen met externe partijen, zoals andere onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven, waarin wordt gewerkt aan oplossingen van complexe vraagstukken. Als partner in het CAT heeft UCE een verbindende rol in het etaleren van transdisciplinair onderwijs, het verbinden van initiatieven en het ondersteunen hiervan waar nodig. Lees hier meer.

22 december 2021

Versterk-Je-Onderwijs-Week 31 januari tm 4 februari

De achtste editie van de Versterk-Je-Onderwijs-Week komt er weer aan! Op deze pagina vind je het complete programma met inhoudelijke informatie over de workshops van deze editie. Zie je een interessante workshop of sessie maar ben je verhinderd op dat tijdstip? Dan kunnen we je wellicht individueel van advies of ondersteuning voorzien. Neem daarvoor contact op met Teaching Support. Ben je enthousiast geworden en wil je graag een aantal workshops volgen? Meld je dan hier aan voor jouw gekozen workshops! Meer informatie

2 november 2021

Studentendenktank: UU-studenten denken mee over onderwijsinnovatie!

Hoe betrek je studenten bij onderwijs en onderwijsinnovatie? Het meenemen van het perspectief van studenten in het ontwerpen en vernieuwen van onderwijs is erg belangrijk. Onderwijs is ten slotte vóór de student. Daarom heeft Educate-it een studentendenktank ontwikkeld: een programma waarin studenten tijdens vier sessies input kunnen geven op onderwijsinnovatieprojecten die Educate-it momenteel uitvoert binnen de UU. In ruil hiervoor kunnen zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Dit najaar is de tweede editie afgerond. Onderstaand een interview met Aleid de Jong, projectleider van de denktank en deelnemers Dagmar Bon (beiden op de foto) en Sanne de Mooij. Aleid, vertel eens, hoe is de studentendenktank ontstaan? De denktank is ontstaan vanuit het project ‘studentbetrokkenheid’ van Educate-it, waarbij we manieren zoeken om studenten te betrekken bij het innoveren van het onderwijs. Je kunt studenten op verschillende wijzen betrekken bij onderwijsinnovatie en een hele concrete manier om dat te doen, is door hen input te laten geven op onderwijsinnovatieprojecten die nu uitgevoerd worden binnen de UU. Zo kunnen studenten écht meedenken over de verdere ontwikkeling van deze projecten. Om te zorgen dat studenten gericht input konden geven, werden zij tijdens de sessies van de denktank eerst voorzien van de achtergrond en context van één specifiek project. Vervolgens konden zij hier aan de hand van opdrachten feedback op leveren. Sanne, waarom wilde je hieraan mee doen? Ik heb het altijd leuk gevonden om mee te denken over de mogelijke veranderingen binnen het onderwijs. Ik was masterstudent aan de UU en door de coronatijd ben ik slechts twee keer fysiek op de universiteit geweest, dus voor mij was het ook een extra manier om toch meer verbinding te ervaren met de universiteit en medestudenten. Dagmar, hoe heb je de bijeenkomsten ervaren? Leuk! Het gaf een extra dimensie aan mijn studieachtergrond Onderwijswetenschappen, omdat ik op deze manier mijn kennis ook in de praktijk kon toepassen. Ook vond ik het interessant om met studenten van andere disciplines over eenzelfde onderwerp na te denken, dit levert veel nieuwe inzichten op. Wat hoop je dat er wordt meegenomen uit de bijeenkomsten van de denktank? Sanne: We hebben het een keer gehad over modularisatie, waarbij je als student zelf de vakken kan kiezen die in je studie aan bod komen. Er was bij de denktank een student van Liberal Arts & Sciences aanwezig en bij die studie gebeurt dit al deels. Waar wij als overige studenten tijdens de denktanksessie vooral de voordelen van modularisatie zagen, gaf deze student wel aan dat het belangrijk is om oog te blijven houden voor de verbinding tussen studenten, omdat er veel minder sprake is van een vaste club studiegenoten vanwege de unieke samenstelling van de vakken. Dit vond ik een belangrijk punt en ik hoop dat dit wordt meegenomen wanneer er daadwerkelijk meer sprake zal zijn van modularisatie. Raad je het andere studenten aan om mee te doen aan een volgende editie? Dagmar: Ja zeker! De praktische insteek met casussen vond ik heel interessant en het leren kennen van studenten uit andere onderwijsrichtingen vond ik ook verrijkend, ook voor je netwerk. Aleid, wat neem jij mee uit deze bijeenkomsten richting de volgende denktank? Op advies van de deelnemers van de afgelopen editie ga ik proberen om de bijeenkomsten meer blended aan te bieden, zodat studenten zich voorafgaand aan de sessie kunnen inlezen in het onderwerp en we tijdens de sessie meer tijd hebben voor de groepsopdrachten en de gezamenlijke bespreking daarvan. Wat is je oproep aan studenten die dit lezen en ook nadenken over deelname? Aleid: Het onderwijs is natuurlijk enorm aan verandering onderhevig geweest het afgelopen anderhalf jaar, waarbij het online aspect centraal heeft gestaan. Iedere student heeft hier zijn eigen unieke ervaring mee en we zijn heel erg benieuwd naar die ervaringen! Dus wil jij jouw mening laten gelden? Geef je dan op via teachingsupport@uu.nl voor de volgende editie en draag bij aan het ontwikkelen van het onderwijs van de toekomst.

11 oktober 2021

Doorlopende training in hybride onderwijs

Vragen over hybride onderwijs Het eerste blok is al flink op weg en docenten vinden hun weg in de onderwijszalen. Bij de een gaat dat makkelijker dan bij de ander. Omdat er nog veel vragen zijn over de opstelling voor hybride onderwijs, bieden we extra trainingen aan. Het is niet fijn om voor een zaal met studenten te staan, ook nog een aantal op afstand en dan niet te weten wat te doen. Enige voorbereiding is aan te raden. Het is niet moeilijk, maar het gaat ook niet vanzelf. Trainingsmomenten Wil je oefenen in een hybride ruimte en meer horen over de mogelijkheden? Kom dan langs op één van de inloopmomenten. Deze worden georganiseerd in oktober en november op de maandagmiddag van 13:00 tot 17:00 en de donderdagmiddag van 13:00 tot 17:00 in zaal 1.042 op Bolognalaan 101. Tijdens deze inloopmomenten kun je terecht om uitleg te krijgen en direct zelf uit te proberen hoe het werkt. In de zaal zijn collega’s aanwezig die zowel een technische uitleg (AV-rijbewijs) als didactisch advies kunnen geven. Aanmelden en meer informatie Aanmelden is niet nodig. Komt geen van deze momenten jou uit? Neem dan contact op met teachingsupport@uu.nl   voor een afspraak op een ander moment.

2 september 2021

Onderwijsinnovatiedenktank: “hoe kan het onderwijs nóg beter worden” volgens de student

Binnen Educate-it zijn we continu bezig met onderwijsinnovatie. De input vanuit de student is hiervoor van wezenlijk belang: het onderwijs is ten slotte vóór de student. Met dat in het achterhoofd is de Onwijsinnovatiedenktank ontwikkeld: een programma waarin studenten input kunnen geven op onderwijsinnovatieprojecten die Educate-it momenteel uitvoert binnen de UU. Tijdens vier bijeenkomsten in de periode maart tot juli van dit jaar, zijn 13 studenten van de UU met diverse thema’s aan de slag gegaan. Tijdens de sessies werden studenten eerst voorzien van de achtergrond en context van een project. Vervolgens konden zij aan de hand van opdrachten feedback leveren. Wat is het nut van learning analytics? Waar zit ruimte op het gebied van flexibilisering van het onderwijs en studentmobiliteit? Hoe kunnen docenten het beste ondersteund worden bij onderwijsvernieuwing? Dit is een greep uit de vragen die door studenten zijn beantwoord. Tijdens de sessies kwam onder andere de suggestie om vakken die studenten kunnen volgen aan andere universiteiten toe te voegen aan de cursusgids van de UU, om zo studentmobiliteit tussen instellingen te bevorderen. Ook kwam het advies om Tutorials voor ‘inkomende studenten’ van andere universiteiten te ontwikkelen, over hoe de leeromgeving precies werkt. Bovenstaande uitkomsten en de andere suggesties van studenten worden door de projectleiders meegenomen in de projecten als waardevolle input. De deelnemende studenten hebben tijdens deze meetings nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan: een mooie win-win situatie. Zo gaf deelnemer Sanne de Mooij(student Economic Policy) aan: “Het was tof om met studenten van andere disciplines te brainstormen en te zien dat onze ideeën om het onderwijs nog verder te verbeteren daadwerkelijk gebruikt gaan worden.” Omdat onderwijsvernieuwing nooit ‘af’ is, staat een volgende denktank in dezelfde periode volgend jaar (maart – juli 2022) al op de agenda. Ben jij student en wil ook jij graag je steentje bijdragen? Geef je dan gerust nu al op via Teaching Support.

25 augustus 2021

Programmatisch toetsen; wat kan ik hiervan meenemen naar mijn eigen cursus?

De afgelopen jaren is de populariteit rondom programmatisch toetsen sterk toegenomen. Steeds meer opleidingen implementeren een programmatische benadering van toetsen (Baartman, van Schilt-Mol, & van der Vleuten, 2020). Hoe vertaal je dit gedachtengoed naar je eigen cursus? Lubberta de Jong (Educate-it), Marlies van Beek en Lonneke Schellekens (Onderwijsadvies & Training) bespreken de uitgangspunten van programmatisch toetsen op curriculumniveau, en geven je concrete tips om elementen hiervan toe te passen in je eigen cursus. Lees hier het hele artikel.