Nieuws

11 oktober 2021

Doorlopende training in hybride onderwijs

Vragen over hybride onderwijs Het eerste blok is al flink op weg en docenten vinden hun weg in de onderwijszalen. Bij de een gaat dat makkelijker dan bij de ander. Omdat er nog veel vragen zijn over de opstelling voor hybride onderwijs, bieden we extra trainingen aan. Het is niet fijn om voor een zaal met studenten te staan, ook nog een aantal op afstand en dan niet te weten wat te doen. Enige voorbereiding is aan te raden. Het is niet moeilijk, maar het gaat ook niet vanzelf. Trainingsmomenten Wil je oefenen in een hybride ruimte en meer horen over de mogelijkheden? Kom dan langs op één van de inloopmomenten. Deze worden georganiseerd in oktober en november op de maandagmiddag van 13:00 tot 17:00 en de donderdagmiddag van 13:00 tot 17:00 in zaal 1.042 op Bolognalaan 101. Tijdens deze inloopmomenten kun je terecht om uitleg te krijgen en direct zelf uit te proberen hoe het werkt. In de zaal zijn collega’s aanwezig die zowel een technische uitleg (AV-rijbewijs) als didactisch advies kunnen geven. Aanmelden en meer informatie Aanmelden is niet nodig. Komt geen van deze momenten jou uit? Neem dan contact op met teachingsupport@uu.nl   voor een afspraak op een ander moment.

2 september 2021

Onderwijsinnovatiedenktank: “hoe kan het onderwijs nóg beter worden” volgens de student

Binnen Educate-it zijn we continu bezig met onderwijsinnovatie. De input vanuit de student is hiervoor van wezenlijk belang: het onderwijs is ten slotte vóór de student. Met dat in het achterhoofd is de Onwijsinnovatiedenktank ontwikkeld: een programma waarin studenten input kunnen geven op onderwijsinnovatieprojecten die Educate-it momenteel uitvoert binnen de UU. Tijdens vier bijeenkomsten in de periode maart tot juli van dit jaar, zijn 13 studenten van de UU met diverse thema’s aan de slag gegaan. Tijdens de sessies werden studenten eerst voorzien van de achtergrond en context van een project. Vervolgens konden zij aan de hand van opdrachten feedback leveren. Wat is het nut van learning analytics? Waar zit ruimte op het gebied van flexibilisering van het onderwijs en studentmobiliteit? Hoe kunnen docenten het beste ondersteund worden bij onderwijsvernieuwing? Dit is een greep uit de vragen die door studenten zijn beantwoord. Tijdens de sessies kwam onder andere de suggestie om vakken die studenten kunnen volgen aan andere universiteiten toe te voegen aan de cursusgids van de UU, om zo studentmobiliteit tussen instellingen te bevorderen. Ook kwam het advies om Tutorials voor ‘inkomende studenten’ van andere universiteiten te ontwikkelen, over hoe de leeromgeving precies werkt. Bovenstaande uitkomsten en de andere suggesties van studenten worden door de projectleiders meegenomen in de projecten als waardevolle input. De deelnemende studenten hebben tijdens deze meetings nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan: een mooie win-win situatie. Zo gaf deelnemer Sanne de Mooij(student Economic Policy) aan: “Het was tof om met studenten van andere disciplines te brainstormen en te zien dat onze ideeën om het onderwijs nog verder te verbeteren daadwerkelijk gebruikt gaan worden.” Omdat onderwijsvernieuwing nooit ‘af’ is, staat een volgende denktank in dezelfde periode volgend jaar (maart – juli 2022) al op de agenda. Ben jij student en wil ook jij graag je steentje bijdragen? Geef je dan gerust nu al op via Teaching Support.

25 augustus 2021

Programmatisch toetsen; wat kan ik hiervan meenemen naar mijn eigen cursus?

De afgelopen jaren is de populariteit rondom programmatisch toetsen sterk toegenomen. Steeds meer opleidingen implementeren een programmatische benadering van toetsen (Baartman, van Schilt-Mol, & van der Vleuten, 2020). Hoe vertaal je dit gedachtengoed naar je eigen cursus? Lubberta de Jong (Educate-it), Marlies van Beek en Lonneke Schellekens (Onderwijsadvies & Training) bespreken de uitgangspunten van programmatisch toetsen op curriculumniveau, en geven je concrete tips om elementen hiervan toe te passen in je eigen cursus. Lees hier het hele artikel.

26 april 2021

Volg open online cursussen (MOOC’s) aan de Universiteit Utrecht!

Wil je meer leren over het belang van gelijkheid voor democratieën? Of ben je geïnteresseerd in de invloed van nieuwe technologische en sociale ontwikkelingen op verschillende werkvelden? Schrijf je dan nu in voor de nieuwe sessies van de MOOC’s Inequality and democracy en Professionalism in an era of change van de Universiteit Utrecht! Je kunt je gratis inschrijven tot 4 mei 2021. Naast deze twee MOOC’s kan je je ook inschrijven voor één van de vijf andere MOOC’s van de UU.

15 april 2021

Save-the-date Versterk-Je-Onderwijs-Week: 28 juni – 2 juli 2021

Heb jij al eens deelgenomen aan de Versterk-je-onderwijs-week? Twee keer per jaar kunnen UU-docenten tijdens deze week een grote diversiteit aan workshops en lezingen volgen, gericht op de versterking van hun onderwijs. Ook tijdens de afgelopen twee online edities hebben veel docenten deelgenomen aan een of meerdere sessies. De komende zomer editie vindt plaats van 28 juni tot en met 2 juli 2021. Ook deze 7e editie zal weer online zijn. Het programma is elke editie anders, waardoor deelnemen ook interessant is voor docenten die eerder sessies van de Versterk-Je-Onderwijs-week hebben bijgewoond. Je kunt je vast opgeven voor de Versterk-Je-Onderwijs-Week. Zo gauw het programma bekend is krijg je hiervan bericht. Nieuw: verzorg een sessie of geef input voor de Versterk-Je-Onderwijs-Week! De Versterk-Je-Onderwijs-Week wordt georganiseerd door de partners in het Centre for Academic Teaching. Alle docenten van de Universiteit Utrecht zijn welkom om de activiteiten bij te wonen. Deze editie willen we jou als docent ook de gelegenheid bieden onderwerpen voor de sessies aan te dragen of zelf een sessie te verzorgen. Vind je het belangrijk dat binnen de VJOW aandacht wordt besteed aan een bepaald onderwerp of wil je zelf als workshopleider jouw onderwijservaringen delen met collega’s? Neem dan contact op! Voorbeelden van een sessie die je zou kunnen geven: een lezing, een ronde-tafel discussie, een inspiratiesessie, een interview, en ga zo maar door. Bekijk het programma van afgelopen wintereditie voor voorbeelden. Als je een sessie wilt geven ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 30 april een concepttekst van maximaal 200 woorden, waarin je de inhoud en het doel van jouw sessie beschrijft (dit hoeft nog niet helemaal tot in detail). Ruwe ideeën voor sessies zijn ook welkom! Dan denken we samen na over hoe we dit kunnen invullen. Mail ons op cat@uu.nl (let op: bij teveel inzendingen zullen we een selectie moeten maken).

15 april 2021

Onderwijsinnovatie Denktank gestart: studenten denken mee in onderwijsprojecten

Hoe betrek je studenten bij onderwijs en onderwijsinnovatie? Het meenemen van het perspectief van studenten in het ontwerpen en vernieuwen van onderwijs is erg belangrijk. Onderwijs is ten slotte vóór de student.  Daarom heeft Educate-it een studentendenktank ontwikkeld: een trainingsprogramma waarin studenten input kunnen geven op onderwijsinnovatieprojecten die momenteel worden uitgevoerd binnen de UU. In ruil hiervoor kunnen zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Op 14 april is de Onderwijsinnovatie Denktank voor de tweede keer van start gegaan, dit jaar met 13 deelnemende studenten. In een periode van drie maanden (van april tot en met juni 2021) wordt in vier sessies dieper ingegaan op verschillende onderwijsprojecten die op dit moment binnen de universiteit worden uitgevoerd, zoals Learning analytics, Onderwijs op afstand, Flexibilisering van het onderwijs en studentmobiliteit en Ondersteuning van docenten bij het innoveren van onderwijs. De studenten denken mee over het onderwijs van de toekomst en de verdere ontwikkeling van de projecten. Tijdens de sessies worden studenten eerst voorzien van de achtergrond en context van een project. Zo kunnen zij vervolgens gerichte en waardevolle input geven op het project. De projectleider verwerkt deze input in het projectplan, zodat het studentenperspectief ook écht een plek krijgt in het besproken project. De motivatie van de deelnemende studenten, die vrijwillig meedoen in dit trainingsprogramma, loopt uiteen van het meedenken over hoe onderwijs leuk en toegankelijk kan worden gehouden voor zowel huidige als toekomstige studenten tot het leren hoe je van idee tot implementatie komt. Ook het samenwerken over opleidings- en faculteitsgrenzen heen en het actief bijdragen aan het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs wordt belangrijk gevonden.