Nieuws

19 juli 2019

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2020 geopend

De nieuwe call for proposals voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat open. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt tot 16 december 2019 je projectvoorstel indienen. Opzet: 2 pijlers De stimuleringsregeling Open en online onderwijs kent twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisuitwisseling en -deling met het hele hoger onderwijsveld. Pijler Online onderwijs: jaarthema ‘Interactie en feedback’ Met de pijler Online onderwijs wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen. Er is gekozen voor een jaarthema om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Dit jaar is het thema: interactie en feedback. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema. Voor deze pijler is in deze subsidieronde een bedrag van maximaal 700.000 euro beschikbaar. Elk project kan maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen. Er is geen minimum subsidiebedrag; ook kleine projecten zijn mogelijk. De subsidie moet door het project worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2020. Pijler Open leermaterialen Met de pijler Open leermaterialen wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken. Het totale budget voor deze pijler bedraagt 700.000 euro. Elk project kan een bedrag van maximaal 175.000 euro aanvragen. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie wordt door het project gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2020. Informatie en voorstel indienen Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om de interne procedure UU (zie bijlage) te volgen om ondersteuning en de benodigde CvB-handtekening te kunnen krijgen. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen of als je wilt dat we meedenken over je voorstel. Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun projectvoorstel inclusief de benodigde documenten (brief CvB met handtekening, eventuele andere letters of intent, begroting) via: www.dus-i.nl. Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je op de SURF-website: Informatie over de Pijler Online onderwijs 2020 Informatie over de Pijler Open leermaterialen 2020 Hierop staan ook links naar eerder goedgekeurde projecten.

19 juli 2019

September 2019: Maand van de (Peer) feedback

Feedback is belangrijk in onderwijsleerprocessen. Het geeft studenten inzicht in hun eigen leerproces: waar staan ze nu en wat kunnen ze nog verbeteren? Daarom organiseert Educate-it in september de maand van de (peer) feedback. Wil je als docent aan de slag met het beoordelen van schriftelijke opdrachten? Wil je zelf of je studenten elkaar op gestructureerde manier feedback laten geven op opdrachten? Of een online omgeving waarin studenten pitches kunnen plaatsen? Voor docenten die meer willen leren over (peer) feedback en hoe ze dit effectief kunnen inzetten in het onderwijs, biedt Educate-it diverse workshops, online trainingen en handige onderwijstools aan. Het volledige aanbod staat op de Maand van de (Peer)feedback. Goede feedback zorgt voor overbrugging tussen de huidige kennis en vaardigheden en het gewenste niveau. Effectieve feedback is onder andere gekoppeld aan de leerdoelen van een cursus en motiveert studenten om het gewenste niveau te bereiken. Bij peer feedback wordt de feedback door een medestudent gegeven. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in (Peer) feedback? De volgende maand van de (Peer) feedback is in februari 2020. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Volgende maand staat het thema Vaardigheden centraal.

17 juni 2019

Schrijf je in voor de Educate-it Summer Course

Heb jij al ideeën hoe je je onderwijs in het volgende collegejaar gaat vormgeven? Begin de zomer goed, leuk en nuttig met collega’s en versterk je onderwijs met de Summer Course van Educate-it. De Summer Course is een van de activiteiten die binnen de Versterk-je-onderwijsweek wordt aangeboden. Educate-it verzorgt twee keer per jaar een Summer of Winter Course. PROGRAMMA Het eerste dagdeel staat in het teken van inspiratie: maak kennis met de mogelijkheden van blended learning. Het tweede dagdeel is een programma op maat. Je gaat de tools verkennen en leert hoe je deze in kunt zetten. Benieuwd naar de ervaringen van andere docenten die deze al gevolgd hebben? Een greep uit de evaluaties: “Leuk dat het 1e dagdeel je op ideeën brengt, die je in het 2e dagdeel uit kan proberen”. En: “Veel praktische voorbeelden. Inspirerend”.  Of bekijk dit filmpje. Schrijf je nu in! Schrijf je in!

11 juni 2019

Programma online: kom naar de versterk-je-onderwijs-week

Op 1 juli start de versterk-je-onderwijs-week met een divers en breed aanbod gericht op het verbeteren en versterken van je onderwijs. Het programma staat nu online met tal van workshops, lunchmeetings en adviezen op maat, georganiseerd door de partners van het Centre for Academic Teaching. Het programma is interessant voor alle UU-docenten, of je nu eens per jaar een hoor- of werkcollege geeft, af en toe een thesis begeleidt of diverse cursussen coördineert. Elke dag zijn we op een andere locatie van de universiteit. Wat ga jij kiezen: een panelgesprek over formatief toetsen, een netwerkwandeling, een facultaire onderwijslunch of de hele Educate-it Summercourse over blended learning? En wat dacht je van een professioneel consult met een onderwijsexpert? Kijk snel en schrijf je in voor één of meer van de 46 activiteiten!

14 mei 2019

Juni: maand van de Kennisclips

Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Juni is de maand van de kennisclips. Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip en maakt een bijbehorende opdracht, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Inzet van kennisclips vergroot de motivatie van studenten, ze worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (anytime, anyplace). De kennisclip-opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten. In collegejaar 2017/2018 zijn 3.000 kennisclips ingezet in het onderwijs. Daarvan zijn er 1.000 opgenomen en 2.000 eerder opgenomen kennisclips dat collegejaar hergebruikt. Voor docenten die meer willen leren over het maken van een kennisclip en hoe ze deze effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops, online trainingen en andere activiteiten aangeboden, zoals Meet the expert en Open Studio. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Kennisclips? Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. Educate-it Academy Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie. De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs.

14 mei 2019

UU lanceert nieuwe MOOC ‘Professionalism in an era of change’

Op 13 mei 2019 heeft de Universiteit Utrecht een nieuwe MOOC ‘Professionalism in an era of change’ gelanceerd. De MOOC (Massive Open Online Course) biedt een retrospectieve en prospectieve kijk op het veranderende werk van professionals in de moderne neoliberale samenleving. De MOOC is te vinden op Coursera.  De cursus gaat in op hedendaagse veranderingen in het werk van professionals. Voorbeelden hiervan zijn snellere communicatie en grotere beschikbaarheid van kennis door ontwikkelingen in informatietechnologie, de opkomst van het management en maatschappelijke, culturele en demografische veranderingen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de inhoud van het werk en op de werkprocessen, en dwingen hen om daarop te reageren. Naast een diepgaand begrip van deze uitdagingen wordt ook een andere koers voorgesteld,  een ander perspectief, een paradigmaverschuiving. De scope verandert gedurende de cursus van een macro- naar een microperspectief, van een sociologische en historische visie op maatschappelijke ontwikkelingen naar een perspectief op verandering met betrekking tot het werk van de individuele professional. De cursus wordt aangeboden door het interdisciplinaire focusgebied Professional Performancevan de Universiteit Utrecht en is ontwikkeld onder leiding van Nicole Mastenbroek, programmacoördinator van het focusgebied. Een aantal betrokken professionals van verschillende disciplines heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de MOOC in de vorm van weblectures, interviews, casuïstiek en artikelen. Door middel van peer-reviewed opdrachten worden de deelnemers uitgenodigd om de aangeboden kennis direct toe te passen in de eigen werkomgeving. We hopen dat de deelnemers aan deze cursus een breder begrip zullen ontwikkelen van het werk van en de interactie met professionals.  De MOOC is live gegaan op 13 mei 2019 en is te vinden op Coursera, platform voor gratis online cursussen wereldwijd. De Universiteit Utrecht wil met MOOCs de Universiteit en haar strategische thema’s internationaal profileren, ervaring opdoen met nieuwe vormen van onderwijs en onderwijs breed beschikbaar maken. Daarom worden MOOCs, elk gekoppeld aan een van de strategische thema’s of een focusgebied van de universiteit, gefaciliteerd door Educate-it.