Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Next Generation Digital Learning Environment

Om aan de eisen en wensen van de studenten en docenten te kunnen voldoen en bovendien optimaal aan te sluiten bij de huidige technologie en in de toekomst aan te kunnen blijven sluiten bij nieuwe technologie is Educate-it - parallel aan het traject van de Europese Aanbesteding van een LMS (Learning Management System) - ook een innovatieproject gestart om een Next Generation Digital Learning Environment (NGDLE) te verkennen. Doel is om in de toekomst snel en flexibel in te kunnen spelen op innovaties en veranderingen in een in toenemende mate gedifferentieerd en steeds omvangrijker aanbod van e-learning applicaties. Steeds meer onderwijsleerprocessen en verschillende doelgroepen worden met behulp van technologische ontwikkelingen ondersteund. Om in de toekomst ook de juiste ondersteuning te kunnen leveren is het van belang om nu te experimenteren met alternatieve oplossingen naast een All-in-One LMS. Een projectgroep verkent de mogelijkheden van een Next Generation Digital Learning Environment voor de UU, rekening houdend met de opgehaalde wensen en behoeftes. Docenten, studenten en onderwijsondersteuners die belangstelling hebben om deel te nemen aan dit experiment, kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen naar educate-it@uu.nl. In deze animatie wordt een beeld geschetst van hoe zo’n NGDLE eruit zou kunnen zien.

De ontwikkeling van de Next Generation Digital Environment (NGDLE) zal zorgen voor de mogelijkheden van tijd- en plaatsonafhankelijk leren. De NGDLE zal tevens ondersteunend zijn bij de vorming en het onderhouden van on en off campus communities.

Share