Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

MOOCs

De universiteit wil met de MOOCs studenten kennis laten maken met de vakgebieden. Hierdoor kunnen ze een betere keuze maken uit geaccrediteerde Small Private Online Courses (SPOCs) en het campusonderwijs.

Een MOOC – een Massive Open Online Course –is een gratis online cursus, ingericht op massale deelname, waarbij het cursusmateriaal wordt verspreid over het web en de deelnemers niet aan een locatie gebonden zijn. Een cursus duurt zo’n 3 tot 6 weken en kenmerkt zich door veel interactie tussen studenten, die de cursus plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen volgen. Binnen een MOOC wordt veel gebruik gemaakt van video, quizzen, teksten en huiswerk en een afsluitend examen. De opleiding is niet geaccrediteerd.

Doelstellingen
De UU wil met MOOCs ervaring opdoen met nieuwe vormen van onderwijs en onderwijs breed beschikbaar maken. Daarom worden MOOCs gecoördineerd door Educate-it.
Andere doelstellingen die de UU met MOOCs wil bereiken zijn:
– Bekendheid genereren voor de Universiteit Utrecht.
– Bijdragen aan (internationale) reputatie.
– Op basis van vier strategische thema’s laten zien waarin de UU excellent is.
– Marketing van (post)graduate online onderwijs & onderzoeken of MOOCs leiden tot meer deelnemers voor UU-onderwijsprogramma’s, in het bijzonder (online) masteronderwijs.
– Wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken door genereren van data.

UU en online onderwijs
De Universiteit Utrecht heeft al geruime ervaring met online onderwijs. De MOOCs zijn een introductie tot de SPOCs en het campusonderwijs. De Universiteit Utrecht ontwikkelt al sinds 2012 SPOCs – Small Private Online Courses – en was daarmee een van de eerste instellingen die naast deze cursussen en ook een volledig online masterprogramma aanbood. Inmiddels biedt de universiteit al meer dan 70 volledig online geaccrediteerde cursussen op het platform ElevateHealth, die de UU samen met het UMCU heeft opgericht. Hierin wordt kleinschalig onderwijs aangeboden met intensieve begeleiding en veel interactie tussen zowel medestudenten als met docenten. Het past goed in het Utrechts onderwijsmodel, waarin kleinschaligheid, personalisering en activerend onderwijs voorop staan. Het voordeel van SPOCs is dat studenten uit de hele wereld hun opleiding op afstand kunnen volgen en niet naar Utrecht hoeven te komen. De UU gaat deze online cursussen ook toepassen om eventuele deficiënties weg te kunnen werken bij studenten voordat ze aan een master deelnemen.

De UU-MOOCs
De UU heeft geen intentie om het on-campus onderwijs geheel online aan te gaan bieden. Wel is het van belang om parallel aan het on-campus onderwijs ook off-campusonderwijs te ontwikkelen, zoals beschreven in het strategisch plan in het kader van internationalisering en valorisatie. Hierbij is zelfs een combinatie denkbaar waarbij onze campusstudenten samen met studenten elders in de wereld aan dezelfde cursus of masterprogramma’s deelnemen.

Onder coördinatie van Educate-it zijn inmiddels vijf MOOCs ontwikkeld en aangeboden op het platform Coursera, gekoppeld aan één van de vier onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht: Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth.

Op de corporate site van de UU kan je meer informatie vinden over de MOOCs die de UU aanbiedt.

Op de Elevate-site kan je informatie vinden over de SPOCs die de UU aanbiedt.

Evaluations

Share