Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it/projecten/moocs

Bezoek nieuwe website

Online Onderwijs

Wil jij online onderwijs maken? Dit kan op verschillende manieren. Hieronder lichten wij de verschillende vormen van online onderwijs toe, en hoe je hiermee aan de slag kan.

De term SPOC staat voor Small Private Online Course. Een SPOC is een online cursus die toegankelijk is voor een beperkte groep studenten. Bij SPOCs ligt de nadruk op interactief online onderwijs. Binnen de Universiteit Utrecht worden SPOCs meestal gepubliceerd op het LifeLong Learning platform. Voor studenten en medewerkers is dit platform direct toegankelijk met een solisID. SPOCs op het Lifelong Learning platform kunnen ook aangeboden worden voor studiepunten.

Als je een online cursus (ofwel SPOC) op dit platform wil maken voor studenten kan Educate-it je helpen. Onze onderwijskundige adviseurs kunnen je adviseren over hoe je een goede online cursus op het Lifelong Learning platform kunt ontwikkelen en wat hiervoor nodig is. Naast het geven van didactisch advies op maat kan Educate-it je koppelen aan de juiste experts binnen de universiteit die je kunnen helpen met het ontwikkelen van een online cursus (SPOC). Denk hierbij o.a. aan video-experts die video’s (van kennisclips tot animaties) kunnen opnemen en editen.

Wil je meer informatie over het maken van een SPOC? Neem dan contact op met Aleid de Jong (a.y.dejong@uu.nl).

Een MOOC (Massive Open Online Course) is een online cursus die open toegankelijk is. Dit betekent dat MOOCs kosteloos gevolgd kunnen worden door ‘learners’ van over de hele wereld. Je hoeft hiervoor dus niet ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling. De Universiteit Utrecht heeft onder coördinatie van Educate-it inmiddels zeven MOOCs ontwikkeld, elk gekoppeld aan één van de vier onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht: Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth. Deze MOOCs zijn terug te vinden op Coursera: Humans Rights for Open Societies, Professionalism in an era of change, Understanding child development: from synapse to society, Unravelling solutions for Future Food problems, Inequality and Democracy, Clinical Epidemiology en Ebola: Essential Knowledge for Health Professionals.

De MOOCs binnen de Universiteit Utrecht worden op dit moment met name aangeboden om mensen wereldwijd kennis te laten maken met het onderwijs dat de UU aanbiedt. MOOCs worden binnen de UU (nog) niet aangeboden voor studiepunten. Wel worden in sommige gevallen delen van MOOCs hergebruikt als studiemateriaal in on-campus cursussen.

Meer informatie over de MOOCs van de UU vind je op de corporate website van de UU.

Wil je meer informatie over het maken van een MOOC? Neem dan contact op met Aleid de Jong (a.y.dejong@uu.nl).

De Universiteit Utrecht biedt ook de mogelijkheid om je online cursus open te stellen voor studenten van andere (buitenlandse) universiteiten. Met het programma Virtual Exchange neemt de UU deel aan een alliantie van verschillende internationale universiteiten die allen een selectie van online cursussen aanbieden. Deze cursussen zijn voor de studenten van de eigen universiteit, maar worden ook opengesteld voor studenten van de andere universiteiten. Voor een goed afgeronde cursus ontvangt een student een cijfer en ECTS-punten  Studenten kunnen zo op een virtuele uitwisseling, zonder dat ze daarvoor af hoeven te reizen naar de universiteit waar het vak aangeboden wordt. De Universiteit Utrecht streeft ernaar om vanaf medio 2020 online vakken te gaan aanbieden binnen de alliantie, en ook studenten van de UU de kans te geven om online vakken aan externe universiteiten te volgen voor studiepunten. De UU zal dan ook studenten van de partneruniversiteiten virtueel gaan ontvangen.

Heb je interesse om een vak aan te bieden voor Virtual Exchange, of wil je meer over Virtual Exchange weten? Neem dan contact op met Mirne van der Cammen (m.l.vandercammen@uu.nl).

Wil je een online cursus of SPOC op het Lifelong Learning platform ontwikkelen voor professionals of alumni? Neem dan contact op met het LifeLong Learning programma van de UU, dat zich richt op het aanbieden van onderwijs aan professionals.

Neem hiervoor contact op met Floor Hofhuis (F.C.M.Hofhuis@uu.nl).

Share