Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Maand van het activerend onderwijs

 

Wil je als docent dat je studenten beter voorbereid naar college komen? Of wil je meer interactie tijdens het contactonderwijs? Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Heb je het gevoel dat je niet weet of jouw boodschap aankomt?

Bij activerend onderwijs zijn studenten letterlijk actief aan het werk met de leerstof. Bijvoorbeeld door:

 • de inhoud actief te verbinden aan voorkennis
 • actief en gericht te oefenen op bepaalde vaardigheden
 • kennis toe te passen bij het oplossen van problemen

Educate-it biedt docenten voor verschillende onderwijsdoelen een breed scala aan IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld, en helpt desgewenst hoe deze kunnen worden ingezet in het onderwijs.

 • Studenten activeren kan helpen voor betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens de contacttijd.
 • Activerende werkvormen die goed bij je onderwijs passen kunnen veel bijdragen aan de betrokkenheid van studenten.

De effectiviteit van activerend onderwijs is het onderwerp geweest in verschillende onderzoeken. In deze studies worden vaak traditionele curricula (traditionele hoorcolleges) vergeleken met curricula waarin meer activerende werkvormen worden gebruikt. In de meta-analyse van Freeman et al. (2014) werd een groot aantal van deze vergelijkingsstudies geanalyseerd. Het effect van activerend onderwijs werd onderzocht in verschillende disciplines (e.g. biologie, scheikunde, natuurkunde, psychologie) en de resultaten lieten zien dat, over het algemeen, activerende leeromgevingen leiden tot betere prestaties en dat studenten minder vaak zakken. Belangrijk hierbij te vermelden is wel dat de intensiteit en implementatie van de activerende onderwijsvormen verschilden tussen de studies in de meta-analyse. Hierop sluit het artikel van Chi en Wylie (2014) aan, waarin een overzicht wordt gegeven van studies waarin verschillende activerende werkvormen met elkaar worden vergeleken. De resultaten laten zien dat wanneer de mate van betrokkenheid wordt verhoogd in de werkvorm (en dus de student ‘actiever’ is en meer bezig is met het construeren van kennis), de leeruitkomsten van studenten hoger zijn.

Samenvattend zijn er veel studies uitgevoerd naar de effectiviteit van activerend onderwijs die meegenomen zijn in grotere meta-analyses en reviews. Over het algemeen laten deze studies zien dat werkvormen waarin studenten actief aan de slag moeten met hun eigen leerproces, leiden tot betere leeruitkomsten. Wel is het belangrijk in acht te nemen dat er een grote variatie is in activerende werkvormen, wellicht met een bijbehorend verschil in leeruitkomsten.

Hoe kan Educate-it je hierbij helpen?

Doe mee aan de themamaand

Volg de workshops

Volg de online training - Deze online training gaat over de do’s en don’ts bij het inzetten van activerend onderwijs. Je leert wat activerend onderwijs inhoudt, hoe je het kunt inzetten in je onderwijs en waar je op moet letten als je zelf aan de slag gaat met activerend onderwijs.
Ga naar de training: Learning analytics of Werkgroepruimte die werkt

Neem deel aan het Online Lunchbite Alarm (6 - 5 - 2019) - Dit is een webinar die elke maand na het luchtalarm gehouden wordt, met de themamaand als onderwerp. Deze keer: Probleemgestuurd Onderwijs (PGO).

Lesgeven in de Active Learning Classroom 

Docenten kunnen vanaf nu lesgeven in de nieuwe Active Learning Classroom (ALC) op de Bolognalaan 101. Uit onderzoek blijkt dat eenzelfde cursus met activerende werkvormen in een ALC tot betere resultaten leidt dan in een traditionele zaal. Dit komt doordat een ALC ander gedrag uitlokt van zowel de docent als de studenten. Klik hier voor meer info of bekijk het filmpje.  Faculteiten Bèta, Geo en FSW hebben het eerste boekingsrecht voor deze zaal. Voor Semester 1 mogen na 16 juni ook andere faculteiten de zaal aanvragen. Dat kan door een verzoek te sturen  naar j.vanwinden@uu.nl. Voor het eerste gebruik volgt nog een korte instructie van 10 minuten over de zaal.

Of ga naar de Educate-it Academy

Onderwijstools

 • Vyond
  Vyond is een online programma om zelf animaties te maken.
 • PathXL
  PathXL
   maakt digitale microscopie mogelijk door coupes online aan te bieden.
 • FeedbackFruits
  FeedbackFruits is een online leeromgeving waarin interactie wordt gestimuleerd door discussies, (peer) feedback) en kennisuitwisseling. Studenten en docenten delen bestanden met elkaar, zoals filmpjes, documenten en artikelen.
 • Feedbackfruits 2.0 (interactive video interactive document)
  In Feedbackfruits 2.0 zijn de functionaliteiten uit de leeromgeving doorontwikkeld en los beschikbaar als op zichzelf staande Blackboard-plugins. Op deze manier kies je als docent zelf een specifieke werkvorm die je wil toepassen in jouw onderwijs.
 • PeerWise
  Peerwise ontwikkelen studenten zelf toetsvragen. Deze vragen kunnen ze met elkaar delen en van feedback voorzien.
 • Xerte
  XerteOnline Toolkits (XOT) is een e-learning ontwikkeltool waarmee je interactieve leermaterialen (e-modules) kunt ontwikkelen.
 • Scalable Learning
  Scalable Learning is een online platform waarin je kennisclips (of weblectures) kunt plaatsen.
 • Mediasite
  MyMediasite kun je zelf kennisclips opnemen. Kennisclips zijn korte video’s van ongeveer 5 minuten waarin lastige onderdelen van de stof worden uitgelegd.
 • Peergrade
  Peergrade is een online platform voor het geven en ontvangen van peer feedback op opdrachten door studenten.
 • Grasple
  Grasple is een online oefenplatform voor statistiek. Grasple is gericht op studenten die moeite hebben met cijfers en wiskunde.

Ga in gesprek - Gesprek didactisch adviseur voor maatwerk of persoonlijke toelichting

Ga naar de Academy cirkel - Voor achtergrondinformatie over activerend onderwijs klik op extra informatie bij (peer) feedback in de cirkel.

Werken aan iets anders dan activerend onderwijs?

Ben je geïnspireerd, maar wil je zien wat we naast activerend onderwijs nog meer aanbieden?

Deze maand vinden ook de volgende workshops plaats:

of kijk naar de rest van ons aanbod

Ga naar de Educate-it Academy!

Vragen/ ondersteuning nodig? Neem contact op met Educate-it

Komt het nu niet uit? De volgende maand van het activerend onderwijs is in mei 2019.

Ervaring collega-docenten

 

Share