Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it

Bezoek nieuwe website

Maand van de feedback

Feedback is belangrijk in onderwijsleerprocessen. Het geeft studenten inzicht in hun eigen leerproces: waar staan ze nu en wat kunnen ze nog verbeteren? Goede feedback zorgt voor overbrugging tussen de huidige kennis en vaardigheden en het gewenste niveau. Effectieve feedback is onder andere gekoppeld aan de leerdoelen van een cursus en motiveert studenten om het gewenste niveau te bereiken. Bij peer feedback wordt de feedback door een medestudent gegeven.

  • Door het geven van feedback help je studenten om het gewenste niveau te bereiken. Feedback wordt daarom bij voorkeur tussentijds gegeven, bijvoorbeeld op een conceptversie van een paper.
  • Voor docenten is het vaak arbeidsintensief om ook tussentijds feedback te geven. Peer feedback is dan een goede oplossing, het verlaagt de werkdruk voor de docent en tegelijkertijd leren de studenten zelf ook van het geven én ontvangen van feedback.
  • Door gebruik te maken van online feedbacktools kun je een feedbackproces efficiënt inrichten en kan het proces van feedback geven en ontvangen plaats- en tijdonafhankelijk plaatsvinden.

Feedback betekent letterlijk terugkoppeling. In het onderwijs wordt feedback gebruikt als een belangrijke factor om leren te stimuleren. Feedback is effectief wanneer deze onder andere doelgericht en specifiek is en wanneer er zowel aandacht is voor dingen die goed gaan als voor dingen die beter kunnen. John Hattie en Helen Timperley hebben in 2007 een meta-analyse gepubliceerd waarin ze concluderen dat feedback één van de belangrijkste invloeden is op leren. Deze invloed kan positief zijn, maar ook negatief. Om te zorgen dat het effect of leren positief is beantwoordt effectieve feedback volgens Hattie en Timperley drie vragen: 1. Waar ga ik naartoe; 2. Waar sta ik nu; en 3. Welke stap kan ik nu zetten. Respectievelijk wordt dit feed up, feed back en feed forward genoemd. Het doel waar je naartoe werkt is bij elke stap belangrijk. In het onderwijs kunnen deze drie vragen zowel gesteld worden door de feedbackgever of -ontvanger. De feedbackgever kan een docent zijn, maar net zo goed een medestudent. Naast de effectiviteit van de inhoud van feedback zijn er meerdere factoren die beïnvloeden of studenten iets doen met feedback. Dit kan afhankelijk zijn van kenmerken en gedrag van student of docent, of van de context waarin feedback gegeven wordt (Winstone et al., 2017). Studenten worden soms onterecht gezien als passieve ontvangers van advies (Winstone et al., 2017), terwijl zij juist actief met feedback aan de slag zouden moeten zijn. Hier ligt een uitdaging: hoe zorgen we er in het onderwijs concreet voor dat studenten actief feedback zoeken en verwerken, zodat feedback een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Referenties Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81-112.

Winstone, N. E., Nash, R. A., Parker, M., & Rowntree, J. (2017). Supporting learners’ agentic engagement with feedback: A systematic review and a taxonomy of recipience processes. Educational Psychologist, 52, 17-37.

Hoe kan Educate-it je hierbij helpen?

Doe mee aan de themamaand

Volg de workshops

Of een workshop buiten het thema

Volg de online training - Deze online training gaat over de do’s en don’ts bij het toepassen van feedback. Je leert wat feedback inhoudt, hoe je het kunt inzetten in je onderwijs en waar je op moet letten als je zelf aan de slag gaat met feedback. Ga naar de training.

Neem deel aan het Online Lunchbite Alarm (3 - 2 - 2020)
Thema: Peerfeedback

Of ga naar de Educate-it Academy

Onderwijstools

  • Revisely Revisely is een online tool voor het beoordelen van schriftelijke opdrachten.
  • Pitch2peer Pitch2Peer is een online omgeving waarin studenten pitches plaatsen.
  • Feedbackfruits (Group Member EvaluationPeer review & Assignment review) Met deze tool kun je de samenwerking van groepsopdrachten evalueren door studenten feedback te laten geven.
  • Peergrade Peergrade is een online platform voor het geven en ontvangen van peer feedback op opdrachten door studenten.

Werken aan iets anders dan (peer) feedback?

Ben je geïnspireerd, maar wil je zien wat we naast (peer) feedback nog meer aanbieden?

Vragen/ ondersteuning nodig? Neem contact op met Educate-it

Komt het nu niet uit? De volgende maand van de (peer) feedback is in september 2020.

Ervaring collega-docenten

Publicaties:

Share