Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Kennisclips en E-lectures

E-lectures is een overkoepelend begrip voor kennisclips, weblectures en andere (video)opnames waarin kennis overgedragen wordt. Educate-it zet in op kennisclips die verrijkt zijn met een opdracht, omdat deze het beste aansluiten bij het concept blended learning.

Educate-it faciliteert twee manieren om kennisclips op te nemen en kan hierbij didactische ondersteuning bieden:

Vanuit FSC wordt ondersteuning geboden aan het bemand en onbemand opnemen van hoorcolleges.

Als je als docent of student zelf aan de slag wilt gaan, kan je via deze link een mymediasite account aanvragen.  Doe dat minimaal twee werkdagen voor het gebruik.

Auteursrecht in kennisclips en E-lectures
Auteurswet houdt in dat degene die iets maakt (een artikel, een boek, een film, een kennisclip) het uitsluitend recht heeft om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Ook bij het maken van kennisclips heb je hiermee te maken. Wat mag je wel gebruiken in je video en wat niet? In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe je hiermee om kunt gaan in je eigen kennisclip.

Meer informatie over auteursrecht vind je op de website van het Auteursrechten Informatiepunt. Heb je vragen over auteursrecht, neem dan contact op met bibliotheek@uu.nl.

Wil je meer weten over hoe je je onderwijs blended kunt vormgeven met de inzet van E-lectures? Of wil je gewoon meer weten over blended learning? In de online learningmodules, ontwikkeld door Educate-it, kun je onder andere meer informatie vinden over blended learning en hoe je kennisclips functioneel kunt inzetten zodat het een meerwaarde vormt voor je onderwijs.

Log in (NL)

Daarnaast biedt Educate-it verschillende ondersteunde tools waarin video wordt gebruikt en die ondersteunen bij het blended maken van het onderwijs (zoals Scalable Learning, Go! Animate, MyMediasite). Deze staan in de Toolwijzer.

Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip en maakt een bijbehorende opdracht, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan.

E-lectures zijn in te zetten als service (terugkijken en bijscholing) of als strategie voor vernieuwing van het onderwijs. Er verschillende soorten E-lectures die je in je onderwijs kunt inzetten. Op de site weblectures.nl, waarvan de UU penvoerder is, worden de verschillende soorten nader toegelicht.

•Kennisclip
•Weblecture
•Instructieweblecture
•Bordgebruik
•Verrijkte weblecture

•Peer reflective
•Social tagging
•Live feedback
•Student generated clip

Meerwaarde E-lectures voor je onderwijs:

  • Verdieping onderwijs: de student bereidt thuis voor door aangeboden e-lectures en verdiept het geleerde in contactmomenten met de docent
  • Vergroting motivatie: studenten worden (nog meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (anytime, anyplace)
  • Learning analytics: gedurende het kijken van E-lectures kunnen learning analytics van studenten verzameld worden. Aan de hand van deze gegevens kan achterhaald worden waar studenten extra uitleg over willen.
  • Vergroting toegankelijkheid (onderwijs)materiaal: opnames kunnen door docenten gedeeld en hergebruikt worden binnen cursussen, curriculum, UU breed en daarbuiten.
Wil je advies of ondersteuning bij het inzetten van E-lectures in je onderwijs? Neem dan contact op met je facultaire contactpersoon voor E-lectures:

Technische ondersteuning MyMediasite:

  • ICU: Interne dienst:  (030) 253 9952. Als de audiovisuele contactpersoon van de Interne dienst er niet uitkomt, kun je contact opnemen met de ITS helpdesk: (030) 253 4500. Zij beoordelen het probleem en kijken of ze het op afstand kunnen oplossen. Indien dat niet het geval is worden vervolgacties met een functioneel beheerder van MyMediasite afgestemd.
  • UBU: Educate-it balie (2e etage). Als zij er niet uitkomen, kan je contact opnemen met de ITS helpdesk: (030) 253 4500.Zij beoordelen het issue en kijken of ze het op afstand kunnen oplossen. Indien dat niet het geval is worden vervolgacties met een functioneel beheerder van MyMediasite afgestemd.
  • KNG80: Afdeling support (onderdeel ITS), achter de receptie van KNG80. Als zij het issue niet kunnen oplossen, worden vervolgacties met een functioneel beheerder van MyMediasite afgestemd.

Didactische ondersteuning:

Facultaire Educate-it contactpersonen adviseren docenten bij het inzetten van E-lectures in hun onderwijs:

DGK: Benedicte Sam

GEO: Huub Zonjee

REBO: Caro Bliekendaal

UMCU: Willy Hols

BETA: Jasper van Winden

GW: Michiel Fleerkate

FSW: Chris Phielix

UCU: Michiel Ruijgrok

Educate-it projectleiders E-lectures:

Liesbeth van de Grint

Op jouw faculteit een DIY-studio realiseren? Neem contact op met Educate-it.

 

 

 

 

 

 

 

Teaching Academy University Utrecht (TAUU) TAUU logo

Benieuwd naar de ideeën van andere docenten op het gebied van onderwijsinnovatie? Wil je ideeën opdoen voor je eigen onderwijs of collega's inspireren met jouw onderwijsinnovatie?
Ga in gesprek met collega's

Op de website Weblectures.nl, waarvan de Universiteit Utrecht penvoerder is, vind je voorbeelden en goede ervaringen van collega's. Daarnaast biedt de website concrete tips voor docenten en ondersteuners.

Tips voor docenten Tips voor ondersteuners

Share