Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Video-observatie (360): Monkey Reality

Inspirerende Docent

Lisette van den Berg

Faculteit Bètawetenschappen

Audio Beschrijving Project

Project beschrijving

Lees meer…

Doelen

– Student beter trainen om gedragsbiologisch onderzoek te kunnen doen. Hiervoor is beeldmateriaal nodig van hoge kwaliteit.

– Student ervaring laten opdoen met het opstellen van een ethogram (lijst van gedragingen).

– Studenten voorbereiden op hun stage/loopbaan

– Voorkomen van een observer bias

Resultaten

100% Succesvol afgerond
Lees meer…