Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it/projecten/future-learning-spaces

Bezoek nieuwe website

(Future) Learning Spaces

De steeds toenemende inzet van activerend en blended onderwijs daagt docenten en studenten tevens uit om in het contactonderwijs op een andere manier om te gaan met de fysieke leeromgeving. Verschillende faculteiten experimenteren al met nieuwe inrichtingen van onderwijszalen. De ervaringen hier leren dat innovatieve onderwijsruimtes niet alleen vernieuwd onderwijs goed kunnen faciliteren, maar ook zelf een aanjager kunnen zijn van onderwijsvernieuwing.

Maar om de fysieke leeromgevingen toekomstbestendig te maken is nader onderzoek nodig.

Educate-it onderzoekt binnen het project Learning Spaces de eisen en randvoorwaarden die nodig zijn om te voldoen aan de ambitie en onderwijsvisie van de Universiteit Utrecht als het gaat om de leeromgeving. Ook beoogt het project de initiatieven en ervaringen die zijn opgebouwd samen te bundelen tot een waardevolle bron aan informatie om de uiteindelijke eisen voor toekomstbestendig ontwerp van verschillende ruimtetype vorm te geven.

Vanuit 6 pijlers werken kleine teams aan het opstellen van deze eisen en randvoorwaarden. De teams zijn zo samengesteld dat vanuit de hele universiteit spelers betrokken zijn. Naast docenten en studenten zijn bijvoorbeeld ook ter zake doende deskundigen van V&C en FSC vertegenwoordigd.

Ga naar de website Future Learning Spaces

De pijlers die binnen Learning Spaces zijn gedefinieerd zijn:

  1. Ontwikkeling van UU-visie op onderwijsruimten
  2. Experimenteren en leren over de inrichting van onderwijsruimten
  3. Communicatie, uitwisseling & communityvorming
  4. Docenten trainen in het gebruik van nieuwe onderwijsruimten
  5. Ontwerp(proces) onderwijsruimtes bij (her)inrichting gebouwen
  6. Inbedding van innovaties in staande organisatie

De uitkomsten van de projectteams worden getoetst en aangehouden tegen de ervaringsdeskundigen van de Special Interest Group Learning Spaces. Lees ook voor meer info dit artikel.

Heb je zelf ook ideeën voor het aanpassen van je onderwijsruimte aan je onderwijsvorm? Of wil je jouw ervaringen met innovatieve onderwijsruimtes delen met anderen? Neem dan vooral contact op met Educate-it om samen de mogelijkheden te verkennen.

Share