Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it

Bezoek nieuwe website

Evolve-it

Door waar het experiment stopt

Binnen de Universiteit Utrecht wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologie in het onderwijs. Evolve-it helpt om de opbrengsten van dit soort innovatieprojecten te continueren als het project is afgerond en de financiering stopt. Al tijdens een innovatieproject kan Evolve-it helpen om te verkennen wat de mogelijkheden zijn van het vermarkten van nieuwe producten of diensten. Hierdoor kunnen docenten, onderzoekers of studenten van de Universiteit Utrecht al in een vroegtijdig stadium voorbereidingen treffen om eventueel zelf een bedrijf op te starten. Daarnaast kan een route van doorontwikkeling binnen de Universiteit worden verkend. Doel is om de continuïteit van innovatieprojecten te waarborgen en de opbrengsten van innovaties duurzaam te borgen.

Aan de slag

Wil je in contact komen met Evolve-it?

1. Vul het intakeformulier in

2. Neem contact op

Samenwerking

Binnen Evolve-it zijn verschillende partijen betrokken die vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen en advies geven over het duurzaam maken van een innovatie traject. Educate-it coördineert dit proces, daarnaast zijn onderwijsinnovatie-experts, UtrechtInc, het departement Informatica, Utrecht Holdings, ITS en het Centre for Entrepreneurship bij Evolve-it betrokken.

Share