Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it

Bezoek nieuwe website

Evidence Based Higher Education

In 2018 is het Utrechts onderwijsmodel uitgebreid met drie nieuwe pijlers. Deze pijlers zijn ‘Customized learning’, ‘Evidence Based Higher Education’ en ‘Sustainable innovation’.

Met Evidence Based Higher Education bouwt de Universiteit Utrecht expertise op over onderwijsinnovatie en blended learning. Met deze aanpak bedoelen we dat er bij onderwijsinnovatie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke bevindingen. Dit gebeurt tweeledig:

  • Alle cursussen die herontworpen worden met behulp van IT-tools, worden geëvalueerd.
  • Daarnaast worden de effecten van het programma zelf onderzocht met behulp van een longitudinaal onderzoek. Dit onderzoek loopt vanaf de start van het programma Educate-it in 2014 en richt zich onder andere op de veranderbereidheid van docenten en de effecten van innovaties op het studiegedrag van studenten.

Op basis van de reeds behaalde programmaresultaten van Educate-it 2014-2017 is de inschatting dat we als UU de chasm voorbij zijn en dat ook de eerste groep van de Early Majority is bereikt. Op basis van de tot nu toe bereikte resultaten is de aanname dat eind 2017  20 tot 25% van het totale aantal docenten actief bezig is met het blended maken van hun onderwijs. De inspanningen tot en met 2020 zullen zich vooral richten op het bereiken van de Early- and Late Majority, ongeveer 60% van de docenten. Onze ambitie is uiteindelijk iedereen te bereiken, toch gaan we er niet van uit dat we de laatste groep, de Late Mass (16%) in 2020 al hebben bereikt.

Binnen de Universiteit Utrecht houden diverse wetenschappers zich bezig met onderzoek naar onderwijsinnovatie. Zij zijn op diverse manieren betrokken bij Educate-it. Deze wetenschappers zijn:

Prof. dr. Wieger Bakker
Leerstoel: Kwaliteit en Innovatie van Maatschappijgericht Hoger Onderwijs
Afdeling: USBO (Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)

Prof. dr. Tamara van Gog
Leerstoel: Onderwijswetenschappen
Afdeling: Onderwijswetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Prof. dr. Johan Jeuring
Leerstoel: Software Technology for Learning and Teaching
Afdeling: Informatica (Faculteit Bètawetenschappen)

Prof. dr. Wouter Joolingen
Leerstoel: Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen
Afdeling: Freudenthaal Instituut (Faculteit Bètawetenschappen)

Prof. dr. Liesbeth Kester
Leerstoel: Onderwijswetenschappen
Afdeling: Educatie (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Prof. dr. Wim Kremer
Leerstoel: Farm Animal Health in particular Education
Afdeling: Farm Animal Health (Faculteit Diergeneeskunde)

Prof. dr. Harold van Rijen
Leerstoel: Innovatieve leervormen in het Biomedisch Onderwijs
Afdeling: Medische Fysiologie en Onderwijscentrum (Faculteit Geneeskunde)

Prof. dr. Jan van Tartwijk
Leerstoel: Toegepaste onderwijskunde
Afdeling: Educatie en Onderwijsadvies en Training (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Share