Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it

Bezoek nieuwe website

Ervaringen 2014 - 2017

Uit een longitudinaal onderzoek van Educate-it in 2016/2017 blijkt dat 88% van de UU-docenten bereid is te investeren in het verbeteren van het onderwijs en dat 51% een IT-innovatie heeft doorgevoerd. De belangrijkste reden daarvoor was om studenten te activeren tijdens face-to-face-onderwijs. Het merendeel van de docenten innoveert met IT omdat ze het leuk vinden en omdat ze vinden dat het hoort bij de rol van docent. Individuele onderzoeken laten al positieve bevindingen zien op de docent- en studenttevredenheid, op studiesucces en op werkdrukvermindering.

Sinds de start van Educate-it eind 2014 hebben tenminste 1.400 UU-docenten en 16.500 studenten één of meer IT-tools in hun onderwijs toegepast. Daarnaast kiezen steeds meer UU-docenten ervoor om hun toetsen digitaal af te nemen via chromebooks. In drie jaar tijd is dat al ruim 35% van het totaal aantal toetsen.

Ook kiezen steeds meer docenten ervoor kennisclips op te nemen die studenten thuis kunnen bekijken als voorbereiding op het contactonderwijs. Het aantal opgenomen kennisclips per jaar is in drie jaar tijd verviervoudigd naar ruim 1.000.

 

Share