Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

EduBadges

Badges zijn digitale insignes (afbeeldingen) waarmee je kunt aantonen dat je bepaalde vaardigheden of kennis hebt. Van september 2018 tot april 2020 nam de UU deel aan het pilotproject edubadges van SURF, waarin gekeken werd hoe badges ingezet kunnen worden in het hoger onderwijs.

Deze pilot is inmiddels afgerond. De Universiteit Utrecht heeft inmiddels besloten badges als dienst van SURF te gaan afnemen, om zo door te kunnen gaan met het uitgeven van badges binnen deze instelling.

Badges zijn digitale insignes (afbeeldingen) waarmee je kunt aantonen dat je bepaalde vaardigheden of kennis hebt. Je kunt een badge bijvoorbeeld behalen na het afronden van een workshop, als bewijs dat je aan deze workshop specifieke vaardigheden hebt overgehouden. Achter een badge bevindt zich niet-kopieerbare en niet-aanpasbare informatie over de uitgever van een badge en over de waarde van een badge, ofwel wat de ontvanger heeft moeten doen om de badge te behalen. Zo kan een werkgever de inhoud van de badge controleren, wat de betrouwbaarheid vergroot. Badges kunnen door de ontvanger gedeeld worden op websites en sociale media, zoals LinkedIn.

Edubadges is de verzamelnaam van de badges die door SURF zijn ontwikkeld. Om gebruik te kunnen maken van de edubadges van SURF moet je eerst een eduID aanmaken. Met een eduID kunnen badge-ontvangers hun identiteit over instellingen heen gebruiken. Ook als je afgestudeerd bent, of bij een andere universiteit gaat werken, kan je gebruik blijven maken van je eduID om badges aan te vragen. Zo kan je je professionele ontwikkeling voort blijven zetten.

Er zijn vanuit SURF, in samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen, drie scenario’s vastgesteld waarvoor badges ingezet kunnen worden in het Nederlandse hoger onderwijs:

  1. Microcredentialing (geaccrediteerd onderwijs, extern zichtbaar)
    Microcredentialing is het opknippen van onderwijs in kleinere certificeerbare eenheden. In dit scenario geeft een instelling extern zichtbare badges uit voor onderdelen van geaccrediteerd onderwijs, bijvoorbeeld voor een (deel van een) vak of een minor.
  2. Badges voor informele (bij)scholing (niet-geaccrediteerd onderwijs, extern zichtbaar) Onderwijsinstellingen of marktpartijen geven in dit scenario extern zichtbare badges uit voor niet-geaccrediteerd onderwijs, het lidmaatschap van de universiteitsraad of een afgeronde bedrijfsopleiding of workshop voor UU-medewerkers en docenten.
  3. Badges als spelelement (geaccrediteerd of niet-geaccrediteerd onderwijs, niet extern zichtbaar)
    In dit scenario worden alleen intern zichtbare badges uitgegeven, bijvoorbeeld als instrument om de motivatie van studenten binnen een vak te verhogen.

De inzet van badges in geaccrediteerd hoger onderwijs kan vooral meerwaarde bieden bij microcredentialing. Dit kan bijdragen aan de flexibilisering van het hoger onderwijs. In het komende jaar zal de UU kijken of badges op de langere termijn voor dit doeleinde ingezet kunnen worden.

Van september 2018 tot april 2020 nam de UU deel aan het pilotproject edubadges van SURF, waarin gekeken werd hoe badges ingezet kunnen worden in het hoger onderwijs. Tijdens deze pilot heeft de UU binnen de eigen instelling kleinschalig getest met het uitgeven van edubadges. Er is met name getest met badges binnen de Educate-it Academy. Hier is gekeken of er badges uitgegeven konden worden voor de online trainingen en workshops van Educate-it voor docenten van de UU. Al deze trainingen en workshops zijn vrijwillig en worden door docenten aan de UU op eigen initiatief gevolgd. Het ging hier dus om de inzet van badges voor informele bijscholing.

Het hoofddoel van deze pilot was om de badge-infrastructuur van SURF verder te ontwikkelen en om het technische proces van het uitgeven, ontvangen en publiceren van badges te optimaliseren. Daarnaast was het doel om te kijken in hoeverre er binnen de UU behoefte is aan het uitgeven van badges en, zo ja, hoe dit proces op grotere schaal vormgegeven zou kunnen worden.

De pilot is inmiddels succesvol afgerond. Inmiddels is besloten dat de UU badges als dienst van SURF gaat afnemen, om zo door te kunnen gaan met het uitgeven van badges binnen deze instelling. Meer informatie over deze dienst volgt binnenkort op deze pagina!

Het komende jaar zal het mogelijk worden om bij Educate-it een pilot aan te vragen, om zo met edubadges te kunnen testen in je eigen onderwijs. Dit kan in zowel informeel onderwijs zijn (zoals workshops voor UU-medewerkers en docenten) of formeel onderwijs (onderwijs dat studenten aan de UU volgen voor studiepunten).

Wil je meer weten over badges, of wil je experimenteren met badges in je eigen onderwijs? Neem dan contact op met de projectleider edubadges, Aleid de Jong (a.y.dejong@uu.nl).

Share