Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it/projecten/edubadges

Bezoek nieuwe website

EduBadges

Edubadges zijn digitale insignes (afbeeldingen) waarmee je als student of werkende kunt aantonen dat je bepaalde kennis of vaardigheden hebt opgedaan. Edubadges worden digitaal uitgegeven via een veilig en betrouwbaar platform van SURF. Binnen het pilotproject edubadges, test Educate-it met het uitgeven van edubadges voor onderwijs aan de UU en wordt de meerwaarde van edubadges onderzocht.

Edubadges zijn digitale insignes (afbeeldingen) waarmee je kunt aantonen dat je bepaalde kennis of vaardigheden hebt. Studenten of werkenden kunnen een edubadge behalen na het volgen van onderwijs aan de UU, als bewijs dat zij hieraan specifieke kennis of vaardigheden hebben overgehouden. Achter een badge bevindt zich niet-kopieerbare en niet-aanpasbare informatie over het gevolgde onderwijs en over wat de ontvanger heeft moeten doen om de badge te behalen. Zo kan een werkgever de inhoud van de badge controleren, wat de betrouwbaarheid vergroot. Eduadges kunnen door de ontvanger online gedeeld worden, bijvoorbeeld op LinkedIn.

Edubadges worden digitaal verstrekt binnen een veilig en betrouwbaar platform van SURF. In dit platform kunnen docenten of workshopleiders edubadges aanmaken en uitgeven. Studenten en andere lerenden kunnen op dit platform hun edubadges ontvangen en van daaruit online delen.

Om gebruik te kunnen maken van de edubadges van SURF moet je eerst een eduID aanmaken. Met een eduID kunnen badge-ontvangers hun identiteit over instellingen heen gebruiken. Ook als je afgestudeerd bent, of bij een andere universiteit gaat werken, kan je gebruik blijven maken van je eduID om badges aan te vragen. Zo kan je je professionele ontwikkeling voort blijven zetten.

Je kunt edubadges uitgeven om verschillende redenen. Een aantal mogelijke voordelen van edubadges binnen het hoger onderwijs worden hieronder genoemd.

 1. Aansluiting op de arbeidsmarkt
  Met edubadges kunnen studenten hun kennis en vaardigheden zichtbaar en ‘meeneembaar’ maken. Dit kan het overstappen van studie naar werk vergemakkelijken. Studenten die een studie hebben afgerond kunnen gemakkelijk hun kennis en vaardigheden tonen aan toekomstige werkgevers. Ook bieden edubadges studenten de mogelijkheid om al tijdens hun studie hun kennis en vaardigheden te delen.
 2. Flexibilisering hoger onderwijs
  Edubadges kunnen het switchen tussen opleidingen gemakkelijker maken, bijvoorbeeld wanneer zij gebruikt worden voor het geven van vrijstellingen (dit is nu nog niet mogelijk). Daarnaast kunnen edubadges bijdragen aan de modularisering van het onderwijs: het aanbieden van onderwijs in flexibele eenheden.
 3. Een leven lang ontwikkelen
  Afgestudeerden blijven zich continu ontwikkelen; werkenden willen hun kennis en vaardigheden op peil houden of verder uitbreiden. Edubadges kunnen dit faciliteren doordat zij gekoppeld zijn aan een nieuwe instellingsoverstijgende identiteit, eduID, die ook na het afstuderen beschikbaar blijft en een leven lang mee gaat. Zo wordt het mogelijk om ook na het afstuderen edubadges te blijven verzamelen.

Educate-it voert momenteel een pilotproject uit voor edubadges, waarbinnen op kleine schaal getest wordt met het uitgeven van edubadges voor onderwijs aan de UU. Binnen het pilotproject wordt een bottom-up aanpak gehanteerd: medewerkers of docenten van de UU kunnen bij Educate-it zelf een pilot aanvragen om te testen met edubadges in hun onderwijs.

Tijdens de pilot test Educate-it met edubadges in drie domeinen:

 1. Initieel onderwijs voor studenten (focus: extra-curriculair)
 2. Docentprofessionalisering
 3. Onderwijs voor Professionals

Het pilotproject heeft als doel om meer kennis en ervaring op te doen met het uitgeven van edubadges binnen de UU. We kijken hierbij naar hoe we de juiste ondersteuning kunnen bieden bij het badgeproces, wat er nodig is om het aanvraag- en uitgifteproces voor badge-gebruikers te optimaliseren en wat de meerwaarde van edubadges voor het onderwijs aan de UU is.

Vanuit de ervaringen die wij tijdens het pilotproject edubadges zullen opdoen, werken we toe naar een gerichtere strategie voor het inzetten van edubadges binnen de UU.

Wil jij graag testen met het uitgeven van edubadges in jouw onderwijs? Neem dan contact op met de projectleider edubadges, Aleid de Jong (a.y.dejong@uu.nl). Er wordt vervolgens een intakegesprek ingepland om de voorwaarden en volgende stappen voor het starten van een pilot te bespreken.

Wil je meer weten over edubadges? Neem dan contact op met de projectleider edubadges, Aleid de Jong (a.y.dejong@uu.nl).

Share