Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

EduBadges

Badges zijn digitale insignes (afbeeldingen) waarmee je kunt aantonen dat je bepaalde vaardigheden of kennis hebt. Van september 2018 tot april 2020 neemt de UU deel aan het pilotproject Edubadges, waarin gekeken wordt hoe badges ingezet kunnen worden in het hoger onderwijs. Het project wordt gecoördineerd door SURF, in samenwerking met 16 andere hoger onderwijsinstellingen. Educate-it trekt deze pilot binnen de UU.

Badges zijn digitale insignes (afbeeldingen) waarmee je kunt aantonen dat je bepaalde vaardigheden of kennis hebt. Je kunt een badge bijvoorbeeld behalen na het afronden van een workshop, als bewijs dat je aan deze workshop specifieke vaardigheden hebt overgehouden. Achter een badge bevindt zich niet-kopieerbare en niet-aanpasbare informatie over de uitgever van een badge en over de waarde van een badge, ofwel wat de ontvanger heeft moeten doen om de badge te behalen. Zo kan een werkgever de inhoud van de badge controleren, wat de betrouwbaarheid vergroot. Badges kunnen door de ontvanger gedeeld worden op websites en sociale media, zoals LinkedIn.
Edubadges is de verzamelnaam van de badges die door SURF zijn ontwikkeld. Om gebruik te kunnen maken van de Edubadges van SURF moet je eerst een eduID aanmaken. Met een eduID kunnen badge-ontvangers hun identiteit over instellingen heen gebruiken. Ook als je afgestudeerd bent, of bij een andere universiteit gaat werken, kan je gebruik blijven maken van je eduID om badges aan te vragen. Zo kan je je professionele ontwikkeling voort blijven zetten.

Er zijn vanuit SURF, in samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen, drie scenario’s vastgesteld waarvoor badges ingezet kunnen worden in het Nederlandse hoger onderwijs:

  1. Microcredentialing (geaccrediteerd onderwijs, extern zichtbaar)
    Microcredentialing is het opknippen van onderwijs in kleinere certificeerbare eenheden. In dit scenario geeft een instelling extern zichtbare badges uit voor onderdelen van geaccrediteerd onderwijs, bijvoorbeeld voor een (deel van een) vak of een minor.
  2. Badges voor informele (bij)scholing (niet-geaccrediteerd onderwijs, extern zichtbaar) Onderwijsinstellingen of marktpartijen geven in dit scenario extern zichtbare badges uit voor niet-geaccrediteerd onderwijs, zoals MOOCs, het lidmaatschap van de universiteitsraad of een afgeronde bedrijfsopleiding.
  3. Badges als spelelement (geaccrediteerd of niet-geaccrediteerd onderwijs, niet extern zichtbaar)
    In dit scenario worden alleen intern zichtbare badges uitgegeven, bijvoorbeeld als instrument om de motivatie van studenten binnen een vak te verhogen.

Elke hoger onderwijsinstelling die deelneemt aan de EduBadges-pilot van SURF, test met de inzet van badges binnen de eigen organisatie. Binnen de UU wordt er op dit moment getest binnen de Educate-it Academy. Hier wordt gekeken of er badges uitgegeven kunnen worden voor de online trainingen en workshops die door Educate-it worden aangeboden aan docenten van de UU. Alle trainingen en workshops zijn vrijwillig en worden door docenten aan de UU op eigen initiatief gevolgd. Het gaat hier dus om de inzet van badges voor informele bijscholing.

Het hoofddoel van deze pilot is om de badge-infrastructuur verder te ontwikkelen en om het technische proces van het uitgeven, ontvangen en publiceren van badges te optimaliseren. Daarnaast is het doel om te kijken in hoeverre er binnen de UU behoefte is aan het uitgeven van badges en, zo ja, hoe dit proces op grotere schaal vormgegeven zou kunnen worden. Educate-it zal hier aan het einde van de pilot een advies over uitbrengen.

Binnen de UU wordt nu alleen nog gekeken naar de inzet van badges in niet-geaccrediteerd (informeel) onderwijs. Na de pilot kunnen voorzichtig de mogelijkheden voor de inzet van badges in geaccrediteerd (formeel) onderwijs binnen de UU worden afgetast. 

De inzet van badges in geaccrediteerd hoger onderwijs kan vooral meerwaarde bieden bij microcredentialing. Dit kan bijdragen aan de flexibilisering van het hoger onderwijs. Na deze pilot zal worden gekeken of badges op de langere termijn voor dit doeleinde ingezet kunnen worden.

Wil je meer weten over badges, of wil je experimenteren met badges in je eigen onderwijs? Neem dan contact op met de projectleider EduBadges, Aleid de Jong (a.y.dejong@uu.nl).

Share