Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it/tools-faciliteiten/digitaal-toetsen

Bezoek nieuwe website

Digitaal toetsen

Het integreren van digitaal toetsen in je onderwijs is één van de manieren om je onderwijs te versterken. Je kunt met digitaal toetsen zowel de kwaliteit van je toetsen verbeteren als effectiever en efficiënter gaan werken.


Digitaal toetsen met RemindoToets - In vogelvlucht

Probeer de demotoets

Wat is de meerwaarde voor mijn onderwijs?

Digitale toetsing heeft meerwaarde voor student en docent. Digitale toetsing sluit goed aan bij de belevingswereld van studenten. Uit evaluaties blijkt dat zij liever typen dan schrijven en een grotere variatie in vraagtypen waarderen. Ook blijkt uit een literatuurstudie dat digitale toetsing positieve effecten kan hebben op de toetskwaliteit wanneer dit correct wordt ingezet. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Docenten hebben binnen de toetstool Remindo overzicht over toetsvragen en afgenomen toetsen, waardoor zij de kwaliteit van de toetsen gestructureerd kunnen verbeteren.


Organisatorische voordelen:

 • Overzichtelijk: Vragen, toetsen en resultaten staan overzichtelijk bij elkaar in één digitale omgeving;
 • Toegankelijk: Altijd en overal veilig toegang tot je vragen, toetsen en resultaten, evenals de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te toetsen;
 • Leesbaarheid: Leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op.

Onderwijskundige voordelen:

 • Itembank: Automatisch toetsen samenstellen vanuit een opgebouwde itembank;
 • Toetsmatrijs: Maak een toetsmatrijs en selecteer daarbij welke vragen in de uiteindelijke toets komen. Remindo kan ook een selectie uit een groep vragen maken;
 • Vraagtypen: Gevarieerde toetsen mogelijk door grote variëteit aan vraagtypen (meer dan 10 vraagtypen beschikbaar in Remindo);
 • Multimedia: Toevoegen van beeld en/of geluid aan toetsvragen;
 • Scoretypen: Gesloten vragen worden automatisch nagekeken en open vragen worden handmatig digitaal nagekeken;
 • Objectiviteit: Met één druk op de knop de mogelijkheid om verticaal, horizontaal of anoniem na te kijken;
 • Samenwerken: Makkelijk samenwerken door de toetsomgeving te delen met andere docenten (bv. voor een 2nakijkronde of het opstellen van een itembank);
 • Feedback: Directe en plaatsonafhankelijke feedback aan studenten;
 • Vraaganalyse: Direct na toetsafname toegang tot analysegegevens van vragen en toetsen.

In de zalen van het Educatorium kunnen alle opleidingen - ook de grote eerstejaars Rechten- en Psychologiecursussen - hun studenten gelijktijdig digitaal toetsen via een beveiligd wifi-netwerk op chromebooks. Alle faculteiten van de UU maken inmiddels gebruik van de digitale toetsvoorziening. Voor de afname van toetsen voor kleine groepen zoals toetsen voor cursussen met een klein aantal studenten, extra-tijders, herkansingen en digitale inzages, hebben de faculteiten de beschikking over eigen chromebooks en toetslocaties die ook onderdeel zijn van het beveiligde wifi-netwerk.

Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Sociale Wetenschappen
- Buys Ballot
- Ruppert

Geesteswetenschappen
- Drift 3

REBO
- Bijlhouwerstraat 6
– Spinoza Hall (UCU)
– Janskerkhof

Diergeneeskunde
- Androclus

(De zalen in het Educatorium zijn te gebruiken door alle faculteiten)

Bij de Universiteit Utrecht wordt de toetssoftware Remindo gebruikt om digitale summatieve en formatieve toetsen af te nemen. Ervaar zelf de mogelijkheden van een digitale toets met Remindo en maak hier een demotoets.

Binnen de faculteiten zijn de volgende coördinatoren aangesteld om docenten te adviseren bij het inzetten van digitaal toetsen in hun onderwijs.

Digitaal toetsen met RemindoToets
- Nader toegelicht

Digitaal toetsen met Remindotoets
- Gebruikers aan het woord

Zo werkt de digitale toetsvoorziening
- De toetszaal

Share