Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Educate-it heeft een nieuwe website. Sla deze link op in uw bladwijzers: https://www.uu.nl/onderwijs/educate-it

Bezoek nieuwe website

Customized learning

In 2018 is het Utrechts onderwijsmodel uitgebreid met drie nieuwe pijlers. Deze pijlers zijn ‘Customized learning’, ‘Evidence Based Higher Education’ en ‘Sustainable innovation’.

Om het onderwijs aan de Universiteit Utrecht nog beter voor te bereiden op de toekomst wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van ‘Customized learning’: Adaptief onderwijs, gericht op het specifieke niveau, behoefte, interesse en meest effectieve leerstrategie van de individuele student[1]. Het concept ‘Customized learning’ is evenals ‘Evidence Based Higher Education’ en ‘Sustainable innovation’ als pijler aan het Utrechts onderwijsmodel worden toegevoegd.

Om het customized leren aan de UU te versterken, werkt het programma Educate-it aan onderwerpen zoals het gepersonaliseerd leren, waarbij met behulp van learning analytics de studenten en docenten inzicht krijgen in de individuele en persoonlijke ontwikkeling van de student, zodat tijdens het bachelor of masterprogramma continu bijgestuurd kan worden. Een dergelijke methodiek is in 2010 bij de master diergeneeskunde – als één van de eerste opleidingen wereldwijd - ingevoerd, beproefd en onderzocht. De komende jaren zal deze vorm van ‘programmatisch toetsen’ gericht op formatieve toetsing en feedback waarbij Learning analytics wordt gebruikt breder in de UU worden ingezet.

Binnen het project ‘Future Learning Spaces’ wordt gewerkt aan de transitie van de ‘Traditional Classroom’ naar de ‘Virtual classroom’ en mogelijkheden voor een mix van beide classrooms. De ontwikkeling van de Next Generation Digital Environment (NGDLE) zal zorgen voor de mogelijkheden van tijd en plaats onafhankelijk leren. De NGDLE zal tevens ondersteunend zijn bij de vorming en het onderhouden van on- en off campus communities.

 

[1] What a stark contrast between the Industrial Age assembly line and today’s Information Age customizing technology. Customized learning presents a desirable and doable vision that allows learning systems to leave the Industrial Age, time-based approach to instruction and replace it with an Information Age, learning-based system that:

  • Meets every learner at his/her learning level,
  • Provides learning opportunities that sync with the learner’s most effective learning strategies, and
  • Allows the learner to study and learn skills and concepts using content that is relevant and interesting.

Share